anner-cyta-vodafone

Κυπριακά Εναλλακτικά Ταμεία Επενδύσεων-Η μελλοντική πορεία

Του Robert Street *  04/07/2022 07:30
Κυπριακά Εναλλακτικά Ταμεία Επενδύσεων-Η μελλοντική πορεία

Κυπριακά Εναλλακτικά Ταμεία Επενδύσεων-Η μελλοντική πορεία

Του Robert Street *  04/07/2022 07:30

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει βελτιώσει σημαντικά τη νομοθεσία της αναφορικά με τα κεφάλαια, ώστε να εδραιωθεί ως μια ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική δικαιοδοσία για τα κεφάλαια και τους διαχειριστές κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιτυχία του Εγγεγραμμένου Εναλλακτικού Ταμείου Επενδύσεων ή του λεγόμενου ΟΕΕ είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και η δικαιοδοσία συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για την περαιτέρω ενίσχυση της φήμης του τομέα, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Κύπρος μπορεί να εδραιωθεί ως ένα περιφερειακό κέντρο κεφαλαίων και ως μια οικονομικά αποδοτική επενδυτική πλατφόρμα στην Ε.Ε., εκμεταλλευόμενη τη δύναμη που της δίνει το γεγονός ότι αποτελεί δικαιοδοσία κοινού δικαίου, με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων που εκτείνεται σε περισσότερες από 60 χώρες.

Διαβάστε ακόμα: 

Γιατί πρέπει να τρέξει για τους φορτιστές αυτοκινήτων η Κύπρος 

Η νέα ιδιωτική κλινική που θα λειτουργήσει στη Λεμεσό 

Σ. Περδίος: Πόλος έλξης νέων μορφών τουρισμού η μαρίνα Αγ. Νάπας 

Business development manager της Stademos Hotels ο Όμηρος Ομήρου 

Επιπλέον, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους διαχειριστές και φορείς προώθησης κεφαλαίων, οικονομικά αποδοτικές και συμμορφούμενες λύσεις για την αντιμετώπιση της ολοένα και πιο απαιτητικής, περίπλοκης και εξελισσόμενης νομικής και κανονιστικής δυναμικής του ευρωπαϊκού κλάδου κεφαλαίων, όπως καταδεικνύεται από την επανεξέταση της οδηγίας ΔΟΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2021 και τις επακόλουθες νομοθετικές προτάσεις. Το Brexit σημαίνει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον η λογική επιλογή για μια διασυνοριακή Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαχείρισης Κεφαλαίων, με τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. να επιδιώκουν να επωφεληθούν από αυτό.

Με την ανάπτυξη του προϊόντος ΟΕΕ στην Κύπρο δημιουργήθηκε ζήτηση για Διαχειριστές Εναλλακτικών Ταμείων Επενδύσεων που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός ΟΕΕ. Ενώ η σύσταση ενός ιδιόκτητου ΔΟΕΕ προσφέρει πλεονεκτήματα, δεν αποτελεί προϋπόθεση και οι ΔΟΕΕ τρίτων (οι λεγόμενες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης ή ManCos τρίτων) είναι διαθέσιμοι, οι οποίοι μπορούν δυνητικά να προσφέρουν μια έτοιμη λύση αντί της δημιουργίας ενός ιδιόκτητου ΔΟΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει επίσης με το γεγονός ότι τα αυτοδιαχειριζόμενα επενδυτικά κεφάλαια ή οι αυτοδιαχειριζόμενες  εταιρείες επενδύσεων (οι λεγόμενες ΑΕΕ) έγιναν λιγότερο δημοφιλείς. Οι ΑΕΕ ήταν παραδοσιακά δημοφιλείς και οικονομικά αποδοτικές, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεφαλαίου να είναι υπεύθυνο για όλες τις λειτουργίες, αλλά στην πράξη γινόταν εξωτερική ανάθεση των περισσοτέρων λειτουργιών(διαχείριση επενδύσεων, διαχείριση κεφαλαίων κ.λπ.) μέσω συμβατικών ρυθμίσεων.

Ωστόσο, η βιωσιμότητα των ΑΕΕ είναι πλέον αμφίβολη, δεδομένης της αύξησης των ουσιαστικών απαιτήσεων, καθώς και των χρονικών δεσμεύσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα τελευταία χρόνια, όπως απαιτείται από τις ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες καθιστούν αυτό το μοντέλο διαχείρισης κεφαλαίων λιγότερο ανθεκτικό από άποψη επίδειξης της ουσίας και όλο και πιο δαπανηρό.

Οι θεσμικοί επενδυτές αισθάνονται όλο και πιο άνετα με το μοντέλο διαχείρισης ΔΟΕΕ από τρίτο μέρος, που προσφέρει άνεση όσον αφορά τη διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του  ΔΟΕΕ τρίτου μέρους, μεταξύ άλλων, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία του Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων τομέων ιδιαίτερης κανονιστικής εστίασης, όπως η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

Εξετάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα στην τοπική αγορά στην Κύπρο, η CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc, η οποία όσον αφορά στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο επικεντρωμένο στην Κύπρο εναλλακτικό ταμείο επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων στην χώρα με ένα χαρτοφυλάκιο 21 εμπορικών ακινήτων και η οποία άντλησε επιτυχώς θεσμικό κεφάλαιο διεθνώς και στο εσωτερικό, ιστορικά ήταν μια ΑΕΕ πριν από τη μετατροπή της το 2020, σε ένα  μοντέλο ΔΟΕΕ τρίτου μέρους.

Σε αυτό το πλέον τεκμηριωμένο παράδειγμα, υπάρχει μια τοπική ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών του κλάδου που διαχειρίζονται την ακίνητη ιδιοκτησία πλευρά του χαρτοφυλακίου στην ολότητά της, ενώ ο ΔΟΕΕ τρίτου μέρους, διατηρεί την ευθύνη για την καθημερινή διαχείριση και εποπτεία του Κεφαλαίου. Το μοντέλο είναι επίσης οικονομικά αποδοτικό δεδομένης της αυξανόμενης κανονιστικής εστίασης στα τέλη, την αποκαλούμενη Εκτίμηση Αξίας των Κεφαλαίων.

Η FCA στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, εισήγαγε κανόνες που απαιτούν από τους Διαχειριστές Κεφαλαίων του Ηνωμένου Βασιλείου να αξιολογούν την αξία που παρέχουν τα Κεφάλαιά τους στους επενδυτές και να δημοσιεύουν περίληψη αυτών των αξιολογήσεων σε ετήσια βάση.

Το πιο πάνω παράδειγμα συνάδει επίσης με τα ευρύτερα θέματα της βιομηχανίας, όπως η αύξηση των ρυθμιστικών και φορολογικών πιέσεων για την εκτέλεση των λειτουργιών διαχείρισης των Κεφαλαίων εντός της ίδιας τοποθεσίας με τα Κεφάλαια και SPV και η αυξημένη εστίαση στο σχέδιο BEP του ΟΟΣΑ για τις δραστηριότητες Διαχείρισης των Κεφαλαίων, που απαιτούν όπως οι ουσιαστικές δραστηριότητες διαχείρισης των Κεφαλαίων διεξάγονται στην ίδια τοποθεσία όπου προκύπτουν τα κέρδη, με στόχο την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Επιπλέον, η παγκόσμια εστίαση της FATF στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί αυξημένη τοπική εποπτεία των λειτουργιών καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ελέγχου των πελατών (AML/KYC), που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Κεφαλαίου και τις οποίες πληροί αυτό το μοντέλο διαχείρισης κεφαλαίων. Το μοντέλο είναι σε θέση επίσης επί του παρόντος να πληροί τα κριτήρια της οδηγίας κατά της φοροαποφυγής III (ATAD 3), η οποία παραμένει υπό μορφή σχεδίου.

*External fund Manager, CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας