Σε αχαρτογράφητα νερά τα ξενοδοχεία της Κύπρου λόγω Ρωσίας

InBusinessNews  05/05/2022 06:35
Σε αχαρτογράφητα νερά τα ξενοδοχεία της Κύπρου λόγω Ρωσίας

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ξενοδοχεία της Κύπρου λόγω Ρωσίας

InBusinessNews  05/05/2022 06:35

Στα αχαρτογράφητα νέρα που και για την τουριστική βιομηχανία δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την απώλεια σημαντικής μερίδας αναμενόμενου τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο από τις δύο άμεσα εμπλεκόμενες χώρες, Ρωσία και Ουκρανία, καλείται να... κολυμπήσει ο ξενοδοχειακός τομέας στην χώρα μας.  

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες, ώστε να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο που προκύπτει, χωρίς εκ των πραγμάτων και ένεκα της αβεβαιότητας που επικρατεί, να είναι σε θέση να εκτιμήσουν με ακρίβεια το κόστος του πολέμου και κατ' επέκταση την επίδρασή του στη μελλοντική τους κερδοφορία.    

Διαβάστε ακόμα: 

Κυπριακές εταιρείες που επεκτάθηκαν στην Ελλάδα 

Η επιβατική κίνηση, οι αφίξεις τουριστών και τι δείχνουν οι αριθμοί 

Τα ελκυστικά ακίνητα της βδομάδας από την Altamira Real Estate 

M.Residence: H επόμενη μέρα του real estate

Όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις για το 2021 και τις ανακοινώσεις που δημοσίευσαν στο ΧΑΚ, άλλες στρέφονται σε εναλλακτικές αγορές, ενώ άλλες σε λήψη μέτρων  μείωσης του κόστους. Την ίδια ώρα, προβληματισμό στα ξενοδοχεία προκαλούν και οι γενικότερες συνέπειες του πολέμου στην οικονομία, όπως για παράδειγμα ο πληθωρισμός και οι αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, που αποτελούν επίσης απειλή για την κερδοφορία τους.

  • Α.Tsokkos Hotels Public Limited

Η A. Tsokkos Hotels, διαθέτει ξενοδοχεία σε Κύπρο και Ελλάδα, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε στο ΧΑΚ ότι τα γεγονότα στην Ουκρανία επηρεάζουν αρνητικά τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο, και συνεπώς τις σχετιζόμενες αγορές και ειδικότερα τον τομέα της φιλοξενίας.

Για άμβλυνση της μείωσης τουριστών, τόσο από Ρωσία όσο και από Ουκρανία, η A. Tsokkos Hotels Publics Limited, ήδη προβαίνει σε ενέργειες προς άλλες αγορές. Ταυτόχρονα, διευκρινίζει ότι ο βαθμός και η διάρκεια επηρεασμού δεν μπορούν να αξιολογηθούν επακριβώς, αφού θα εξαρτηθούν από την διάρκεια της σύρραξης και των κυρώσεων.

  • Leptos Calypso Hotels Limited

Το συγκρότημα δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στην έτησια έκθεση για το 2021, το συγκρότημα έχει άμεση έκθεση στην Ρωσία και την Ουκρανία, που παραδοσιακά αποτελούν σημαντικές πηγές τουριστικών ροών και συνεπώς θα επηρεαστεί αρνητικά.

Επιπρόσθετα, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η ανησυχία στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, η αύξηση στα επιτόκια, οι διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, ενδέχεται να επηρεάσουν έμμεσα τις δραστηριότητές του.

Το εύρος των συνεπειών θα εξαρτηθεί από την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης, παραμένοντας μέχρι στιγμής άγνωστες.

Σύμφωνα με την έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων, η διεύθυνση της Leptos Calypso Hotels Limited έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, λαμβάνοντας αντισταθμιστικά μέτρα.

  • Constantinou Bros Hotels Public Company Limited

Κύρια δραστηριότητα της Constantinou Bros Hotels Public Company Limited αποτελεί η ιδιοκτησία και η διαχείριση των Athena Beach Hotel, Athena Royal Beach Hotel, Tui Sensimar Pioneer Beach Hotel και Asimina Suites Hotel.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την δραστηριότητα της εταιρείας και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται, σύμφωνα με την έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2021, είναι ποικίλοι και δεν αφορούν τις άμεσες συνέπειες του πολέμου, αλλά τις έμμεσες. 

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες επιπτώσεις όσον αφορά την κερδοφορία και την ρευστότητα, προκύπτουν από την αύξηση του κόστους κατασκευαστικών υλικών, τη διακοπή της κατασκευής ακινήτων για σχετική περίοδο, τη μείωση πωλήσεων λόγω κλεισίματος των ξενοδοχείων και αεροδρομίων(σ.σ. επιπτώσεις που συνδέονται με την πανδημία), τη μείωση του τουρισμού, την αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων και την αύξηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από εμπορικές απαιτήσεις και εισπρακτέα από συγγενικά μέρη.

Όσον αφορά την ρωσο-ουκρανική διαμάχη, δεν ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του συγκροτήματος και την ικανότητα του να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα, λόγω του ότι οι πελάτες του, που κατάγονταν από τις δύο αυτές αγορές, αποτελούσαν διαχρονικά ένα μικρό ποσοστό του συνολικού πελατολόγιου.

Παρόλα αυτά, οι ευρύτερες επιπτώσεις του πολέμου, όπως οι διαταραχές της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορούν να φέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο συγκρότημα.

Η διοίκηση αξιολογεί μελλοντικά μέτρα και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης εάν και εφόσον χρειαστούν, όπως μεταγενέστερη πληρωμή σε προμηθευτές, εκχώρηση των εισπρακτέων λογαριασμών και επιπρόσθετα μέτρα μείωσης κόστους.

  • Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Το συγκρότημα Lordos Hotels (Holdings) Public Limited έχει στην ιδιοκτησία του το ξενοδοχείο πέντε αστέρων "Golden Bay", καθώς και θυγατρικές που διαχειρίζονται τα ξενοδοχεία Golden Coast Beach Hotel στον Πρωταρά και Lordos Beach Hotel στη Λάρνακα.

Δεδομένου ότι η απώλεια Ουκρανών, Ρώσων και Λευκορώσων τουριστών θα επηρεάσει τον τουρισμό στην Κύπρο και εν τέλει τον ξενοδοχειακό τομέα, οι επιπτώσεις στο συγκρότημα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την φύση και διάρκεια των αβέβαιων και μη προβλέψιμων γεγονότων, όπως είναι η περαιτέρω στρατιωτική δράση, επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα και η αντίδραση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών στις συνεχείς εξελίξεις.

Επιπρόσθετα, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η ανησυχία στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, η αύξηση στα επιτόκια, οι διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν έμμεσα τις δραστηριότητες του συγκροτήματος.

  • Lοuis Plc

Οι δραστηριότητες της Luis Plc περιλαμβάνουν την ιδιοκτησία, λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων στην Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και την αγορά και εκποίηση ακίνητης περιουσίας. Επίσης, το συγκρότημα δραστηριοποιείται και στον τομέα της κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση για το 2021 στο ΧΑΚ, οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, αναμένεται να επηρεάσουν τουλάχιστον βραχυχρόνια αρνητικά τον τουρισμό στην Κύπρο.

Το συγκρότημα, όπως διευκρινίζει, εκτός απροόπτου, δεν αναμένει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις εργασίες του λόγω του Ουκρανικού, καθώς δεν έχει υπερβολική εξάρτιση από την ρωσική και ουκρανική αγορά.  

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας