Στην ΕΠΑ η εξαγορά του Απολλώνειου

InBusinessNews  25/10/2021 17:55
Στην ΕΠΑ η εξαγορά του Απολλώνειου

Στην ΕΠΑ η εξαγορά του Απολλώνειου

InBusinessNews  25/10/2021 17:55

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC μετοχικού κεφαλαίου της Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Δημόσια Εταιρεία Λτδ, μέσω της Hellenic Healthcare Holding (Cyprus) Ltd.

Διαβάστε ακόμα: 

Αυτοί είναι οι νέοι ιδιοκτήτες του Απολλώνειου 

Πέρασε σε αμερικανικά χέρια το Απολλώνειο

Η Hellenic Healthcare Holding (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. (στο εξής «Hellenic Healthcare») και συνιστά μέρος των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC και κατ’ επέκταση του Δικτύου της CVC. Η εταιρεία Hellenic Healthcare Holding (Cyprus) Ltd ιδρύθηκε για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης. Η Hellenic Healthcare, είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και μέλος του ομίλου HHG. Ο όμιλος HHG δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Το Δίκτυο CVC παρέχει επενδυτικές συμβουλές και διαχειρίζεται επενδύσεις για λογαριασμό των Κεφαλαίων CVC. Τα Κεφάλαια CVC κατέχουν συμμετοχές σε διάφορες εταιρείες που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, κυρίως στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού (οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC). Οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC δραστηριοποιούνται κυρίως σε τομείς όπως η αγορά παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, η αγορά ιδιωτικών τουριστικών λιμένων-μαρίνων, η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, τομείς παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών, καταψυγμένων τροφίμων, και Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας.

Η Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι δημόσια εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και νοσηλευτηρίων.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας