Η EY επεκτείνει τη συνεργασία της με την P&G για το μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας

Δελτίο Τύπου  15/10/2020 13:10
Η EY επεκτείνει τη συνεργασία της με την P&G για το μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η EY επεκτείνει τη συνεργασία της με την P&G για το μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας

Δελτίο Τύπου  15/10/2020 13:10
  • Παρουσιάζεται μια δομημένη μεθοδολογία και τα σχετικά εργαλεία για την εφαρμογή της
  • Επιταχύνεται ο μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας διασφαλίζοντας την πλήρη διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
  • Εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία όσον αφορά το μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμβάλλοντας στον επανακαθορισμό της στρατηγικής των οργανισμών στον τομέα αυτό

 
Με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις προκλήσεις που παρουσιάζονται μέσα από το ταχέως μεταβαλλόμενο οικοσύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η EY ανακοινώνει ότι διευρύνει τη συνεργασία της με την Procter & Gamble (P&G) για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν το μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς προκλήσεις των επιχειρήσεων που προκαλεί η πανδημία COVID-19.


Η εμπειρία και οι γνώσεις της ΕΥ και της P&G στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, διασφαλίζουν τον επιτυχή μετασχηματισμό, με στόχο οι οργανισμοί να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να αντιμετωπίσουν τις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις και επιπτώσεις της πανδημίας.


Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία για τον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση των κύριων διαδικασιών, όπως ο προγραμματισμός, η εξυπηρέτηση πελατών, η μεταφορά και η διανομή, και τη χρήση εργαλείων για την αύξηση της παραγωγικότητας. Ενδεικτικά, οι διαδικασίες αφορούν το μετασχηματισμό της επιχειρησιακής λειτουργίας, της αναδιοργάνωσης της οργανωτικής δομής και των ρόλων εργασίας.


Επιπρόσθετα, τα εξειδικευμένα εργαλεία που έχουν ετοιμαστεί παρέχουν τη δυνατότητα ψηφιοποίησης των υφιστάμενων διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το Run-to-Target (RTT) Transformation Accelerator, το οποίο παρέχει μια δομημένη μεθοδολογία αυτοεξυπηρέτησης για την επίτευξη γρήγορων αποτελεσμάτων και τη δημιουργία βιώσιμων αλλαγών, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού.


Η ολιστική προσέγγιση που εφαρμόζεται βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται, μειώνοντας τους απαιτούμενους πόρους και ενισχύοντας την παραγωγικότητα. Επιπλέον, επιτρέπει την ευθυγράμμιση των στόχων των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης, που επικεντρώνονται στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών και στην άριστη σχέση με τους προμηθευτές.


Η αξιοποίηση των ισχυρών πλεονεκτημάτων της EY και της P&G, παράλληλα με τη δομημένη μεθοδολογία υλοποίησης, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους και να ενισχύσουν την οργανωτική τους ικανότητα. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί επίσης παράλληλα με το EY Supply Chain Intelligence Platform and Supply Chain Smart Maps™ – ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων, δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων που βοηθούν στη διαχείριση και τη διαρκή ανάλυση της απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια του μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συνδυαστικά, αυτό εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και πληροφοριών για την καλύτερη ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών τους.


Επιπλέον, η συμμαχία EY και P&G παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας με έμπειρους συμβούλους και επαγγελματίες σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, και προσφέρει τα εργαλεία και την τεχνογνωσία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την επιτυχή υλοποίηση του μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.


Αναφερόμενος στη διεύρυνση της συνεργασίας με την P&G, ο Σάκης Μωυσέως, Συνέταιρος στο Συμβουλευτικό Τμήμα της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Η P&G και η EY έχουν επιτυχή συνεργασία σε θέματα μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας, γεγονός που διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. Σήμερα, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα ανά τα παγκόσμιο βρίσκεται υπό πίεση και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επανακαθορίσουν τη στρατηγική τους για το μέλλον υπό το πρίσμα της πρόσφατης εμπειρίας της πανδημίας, η διευρυμένη συνεργασία ΕΥ και P&G παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εκμεταλλευτούν την προηγμένη τεχνολογία και την καθοδήγηση που παρέχεται, αξιοποιώντας επαρκώς τη μεθοδολογία και τα σχετικά εργαλεία. Η τεχνογνωσία, τα εργαλεία και η μεθοδολογία μας προσφέρουν μια πολύτιμη και δομημένη προσέγγιση για τις επιχειρήσεις, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας».


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: ey.com/en_gl/alliances/pg.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας