Γ. Νικολάου: Η σημασία του Fund Administration

InBusinessNews  26/04/2019 07:42
Γ. Νικολάου: Η σημασία του Fund Administration

Γ. Νικολάου: Η σημασία του Fund Administration

InBusinessNews  26/04/2019 07:42
Τη σημασία της λειτουργίας διοίκησης και Λογιστικής Διαχείρισης (Fund Administration) των Επενδυτικών Ταμείων αναλύει μέσα από συνέντευξη του στο InBusinessNews ο Senior Manager της Treppides Funds Services, Γιώργος Νικολάου.

RELATED ARTICLES


Ο κ. Νικολάου, ο οποίος θα βρίσκεται ανάμεσα στους ομιλητές του The Cyprus Headquartering and Funds Summit που θα διεξαχθεί στις 6 Μαΐου στο Τελ Αβίβ, κάνει λόγο για αξιοσημείωτη προσπάθεια της Κύπρου να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για Επενδυτικά Ταμεία και μια από τις καλύτερες επιλογές για την ίδρυσε κεντρικών γραφείων επιχειρήσεων. Απαριθμεί του προορισμούς, από του οποίους η χώρα μας μπορεί να προσελκύσει πελάτες, όπως και τις χώρες στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούμε.

Διαβάστε ακόμα: Τα 50 ξενοδοχεία της Atlantica σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο

Διαβάστε ακόμα: «Meeters – Greeters»: Η ομάδα που απογειώνει τις κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας

Διαβάστε ακόμα: Ψηφίζουν Ελλάδα για το Πάσχα οι Κύπριοι 
 
Ποια η σημασία του συνεδρίου και πώς αξιολογείτε την προσπάθεια της Κύπρου να γίνει investment funds jurisdiction/ Headquartering Destination; δικαιοδοσία επενδυτικών ταμείων/ Κεντρικά Γραφεία 
Η σημασία του συνέδριου αυτού καθώς και όλων των διασκέψεων που διεξάγονται παγκοσμίως από το 2018 είναι πολύ μεγάλη. Η προσπάθεια της Κύπρου να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για Επενδυτικά Ταμεία και μια από τις καλύτερες επιλογές για την ίδρυση των Κεντρικών Γραφείων διάφορων επιχειρήσεων είναι αξιοσημείωτη.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί η σημασία της συλλογικής συμβολής των οργανισμών CIPA και CIFA, μαζί με όλες τις μεγάλες και εδραιωμένες εταιρείες που ασχολούνται με το τομέα των Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο, για την προώθηση του οικοσυστήματος των Επενδυτικών Ταμείων που έχει καθιερωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια μέσω των συνεχιζόμενων εξελίξεων και ανάπτυξης της τοπικής αγοράς.
Η Κύπρος γενικά τα τελευταία πέντε χρόνια, από την πρώτη Νομοθεσία περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων του 2014, έχει λάβει αρκετά σημαντικά μέτρα όπως η βελτίωση και τροποποίηση των τοπικών πλαισίων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ξεχωρίζει από άλλους υφιστάμενους και παραδοσιακούς προορισμούς Επενδυτικών Ταμείων καθώς επίσης και να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τους εν λόγω προορισμούς και να περιλαμβάνεται στον κατάλογο πιθανών προορισμών για την ίδρυση κεντρικών γραφείων οργανισμών και επιχειρήσεων, που επιθυμούν είτε να μεταφέρουν τα γραφεία τους στην Κύπρο ή να τα εγκαθιδρύσουν χρησιμοποιώντας την Κύπρο για να επιτύχουν το επιχειρηματικό στρατηγικό όραμα τους.
Όλες αυτές οι προσπάθειες και τα επιτεύγματα της Κυπριακής αγοράς Επενδυτικών Ταμείων αξίζει να προβληθούν όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Αυτές οι εκδηλώσεις και οι διασκέψεις είναι ένα πολύ καλό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.
 
Πού θα επικεντρωθεί η δική σας παρουσίαση/ομιλία στο πλαίσιο του συνεδρίου;
Η παρουσίαση του ομίλου Treppides, τον οποίο εκπροσωπώ σε αυτό το συνέδριο, θα επικεντρωθεί στη σημασία της λειτουργίας διοίκησης και Λογιστικής Διαχείρισης (Fund Administration) των Επενδυτικών Ταμείων, η οποία μπορεί να διεξάγεται είτε εσωτερικά είτε να ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα, που εποπτεύονται και έχουν την κατάρτιση να παρέχουν αυτές τις λειτουργείες. Μία από τις σημαντικότερες ευθύνες της λειτουργίας διοίκησης και Λογιστικής Διαχείρισης του Επενδυτικού Ταμείου είναι ο ανεξάρτητος υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ενός Επενδυτικού Ταμείου, που θα καθορίζει την τιμή κάθε εκδομένου μεριδίου. Αυτή η εν λόγω τιμή ανά μερίδιο κοινοποιείται στους επενδυτές του Επενδυτικού Ταμείου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσουν εάν η επένδυση τους στο Επενδυτικό Ταμείο αποδίδει ή όχι. 
Επιπλέον, ο Λειτουργός Διοίκησης και Λογιστικής Διαχείρισης του Επενδυτικού Ταμείου μπορεί να αναλάβει όλη την αλληλογραφία με τους πιθανούς επενδυτές και να βοηθήσει στην προετοιμασία των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την διάθεση μεριδίων του Επενδυτικού Ταμείου, όπως επίσης και την μετέπειτα αλληλογραφία μετά την έκδοση μεριδίων.
Ο Λειτουργός Διοίκησης και Λογιστικής Διαχείρισης έχει επίσης την ευθύνη να διατηρεί κατά πάντα χρόνο επικυρωμένο το μητρώο επενδυτών όπως επίσης και να εκτελεί τις αιτήσεις για συμμετοχή και εξαγορά μεριδίων στο Επενδυτικό Ταμείο.
 
Με βάση τις ρυθμίσεις που υπάρχουν μεταξύ του Λειτουργού Διοίκησης και Λογιστικής Διαχείρισης, του Επενδυτικού Ταμείου και του Διαχειριστή, ο Λειτουργός Διοίκησης και Λογιστικής Διαχείρισης αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις τράπεζες, τους θεματοφύλακες και τους μεσίτες καθώς επίσης και με τους παροχείς δεδομένων ή άλλων εταιρειών που εμπλέκονται στην λειτουργεία ενός Επενδυτικού Ταμείου.
Κλείνοντας η Διοίκηση και Λογιστική Διαχείριση ενός Επενδυτικού Ταμείου αποτελεί μια βασική λειτουργία που εκτελεί ένα σύνολο καθηκόντων που υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία του. Επομένως, η παραπάνω ενδεικτική λίστα καθηκόντων μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως μικρή, ωστόσο όλες αυτές οι ευθύνες και ενέργειες που μεταφέρονται στον Λειτουργό Διοίκησης και Λογιστικής Διαχείρισης, αποσυμφορούν το Επενδυτικό Ταμείο και το Διαχειριστή του, ώστε να επικεντρωθούν στην κύρια ευθύνη τους που είναι η σωστή διαχείριση των κεφαλαίων που αντλήσαν από επενδυτές και η προσπάθεια να επιτύχουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση μέσω της επιλογής σωστών επενδύσεων.
 
Ποια είδη funds θεωρείτε ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για την Κύπρο;
Η Κύπρος εδώ και πολλά χρόνια είναι αναγνωρισμένο Οικονομικό Κέντρο προσφέροντας έτσι πολλές ευκαιρίες σε διάφορους τύπους Επενδυτικών Ταμείων.
Σε γενικές γραμμές η αγορά των Επενδυτικών Ταμείων αναπτύχθηκε, μέσα από την παροχή κινήτρων και των επαρκών ρυθμίσεων για την  προστασία των επενδυτών καθώς επίσης και τις εταιρείες και το ανθρώπινο δυναμικό τους που επιθυμούν να εγκατασταθούν και να εγκαθιδρυθούν στην Κύπρο.
Όλα τα παραπάνω καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για όλα τα είδη Επενδυτικών Ταμείων, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει ποικίλα οφέλη και δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή/και προς ένα συγκεκριμένο προϊόν.
Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών μέσα από τις ανάλογες ρυθμίσεις, τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές για τα Επενδυτικά Ταμεία, το επαγγελματικό περιβάλλον αλλά και τους επαγγελματίες υψηλού επιπέδου στην Κύπρο, όπως επίσης και το ευχάριστο περιβάλλον που προσφέρει η Κύπρος για τις οικογένειες που θα ήθελαν να μετακομίσουν στην Κύπρο.
 
Γεωγραφικά ποιες χώρες μας ενδιαφέρουν περισσότερο για προσέλκυση πελατών;
Στις μέρες μας, η Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Αγορά είναι πολύ δυναμική επομένως δεν θα πρότεινα να επικεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο προορισμό για να προσελκύσουμε επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Η Κύπρος προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο και ένα εκτεταμένο κατάλογο προϊόντων που είναι εναρμονισμένα με την ΕΕ. Κάποια από αυτά τα προϊόντα είναι ακόμη και πιο ανταγωνιστικά από τα Επενδυτικά Ταμεία υπεράκτιων προορισμών. Η Κύπρος μπορεί να είναι μια επιλογή για πελάτες από μη-Ευρωπαϊκές χώρες που θα ήθελαν να ιδρύσουν εταιρείες Διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο και να διαχειρίζονται έτσι Ευρωπαϊκά και μη Επενδυτικά Ταμεία. Η Κύπρος θα μπορούσε επίσης να είναι μια επιλογή για ήδη εδραιωμένες εταιρείες Διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων εντός ΕΕ που να ενδιαφέρονται να εξετάσουν άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς που ενδέχεται να προσφέρουν περισσότερα οφέλη συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου λειτουργικού κόστους.
Επιπλέον, η Κύπρος μπορεί να θεωρηθεί ως επιλογή για Ευρωπαϊκές Εταιρείες Διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων που θα ήθελαν να ιδρύσουν ένα Επενδυτικό Ταμείο στην Κύπρο για να εκμεταλλευτούν τα οφέλη που προσφέρει η Κύπρος αυξάνοντας έτσι τις αναμενόμενες αποδόσεις προς τους επενδυτές τους.
Τα πάντα σχετίζονται με το επιχειρηματικό μοντέλο που θα ήθελαν να δημιουργήσουν οι πελάτες και όταν πρόκειται για την εφαρμογή αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου πρέπει να αξιολογείτε ένα  ολοκληρωμένο πακέτο.
Με βάση την εμπειρία μου και την ανάπτυξη της αγοράς Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο σε σχέση με άλλους προορισμούς, καθώς και τα οφέλη από την ίδρυση μιας επιχείρησης στην Κύπρο, η Κύπρος πρέπει να είναι μία από τις επιλογές για την ίδρυση Επενδυτικών Ταμείων και Κεντρικών Γραφείων διάφορων επιχειρήσεων.
 
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας