Πολεοδομία: Απλοποιούνται οι διαδικασίες για «πράσινο» στις αιτήσεις

InBusinessNews  23/05/2019 07:33
Πολεοδομία: Απλοποιούνται οι διαδικασίες για «πράσινο» στις αιτήσεις

Πολεοδομία: Απλοποιούνται οι διαδικασίες για «πράσινο» στις αιτήσεις

InBusinessNews  23/05/2019 07:33

Σημαντικά μέτρα και σειρά ενεργειών που προωθούνται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμένεται ότι θα συμβάλουν καταλυτικά στη βελτίωση του πολεοδομικού συστήματος προς όφελος της ποιότητας της ζωής του πολίτη, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας εν γένει, τόνισε ο αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κυριάκος Κούνδουρος.

RELATED ARTICLES


Σε ομιλία του στο 13ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης, ανέφερε ότι η προωθούμενη από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Υπουργείο Εσωτερικών νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης έχει ως στόχο την άμβλυνση των σύνθετων προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί τόσο στο πολεοδομικό σύστημα αλλά και αυτό της οικοδομικής αδειοδότησης, και τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων για τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και σύγχρονου πλαισίου αδειοδότησης. 

Όπως είπε, η πολιτική αυτή, θα περιλαμβάνει μέτρα που διαμορφώθηκαν τόσο με βάση το πλαίσιο ενεργειών που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και μέτρα που προτάθηκαν από ξένους εμπειρογνώμονες, καθώς και διαπιστώσεις και εισηγήσεις που υπέβαλε το ΕΤΕΚ.

Διαβάστε ακόμα: Πώς αντιδρά η αγορά ακινήτων στο ανανεωμένο σχέδιο πολιτογραφήσεων

Διαβάστε ακόμα: Μ. Μιχαήλ: Καθησυχάστηκαν για την ποιότητα των πολιτογραφήσεων οι χώρες της ΕΕ

Διαβάστε ακόμα: Κ. Πετρίδης: Οι πέντε πυλώνες για την ανάπτυξη γης

Επικέντρωση στα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης
Βασική επιδίωξη του εκσυγχρονισμένου πολεοδομικού πλαισίου αδειοδότησης είναι η επικέντρωση στον σαφέστερο προσδιορισμό των πολεοδομικών πτυχών, οι οποίες θα αξιολογούνται κατά το στάδιο της πολεοδομικής αδειοδότησης, ώστε οι Πολεοδομικές Αρχές και οι αιτητές να περιορίζονται απόλυτα στα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης. 

Όπως εξήγησε ο κ. Κούνδουρος, αυτά είναι η διασφάλιση των απαιτούμενων δημόσιων υποδομών, οι προσβάσεις στον χώρο της ανάπτυξης, ο όγκος και η γενική χωροδιάταξη των οικοδομών, οι χρήσεις και η πυκνότητα της ανάπτυξης, καθώς και η διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων. 

Master plan για μεγάλες αναπτύξεις
«Τα σχέδια που θα εγκρίνονται θα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πολεοδομικών παραμέτρων της ανάπτυξης», εξήγησε ο αναπληρωτής διευθυντής της Πολεοδομίας, σημειώνοντας ότι για σύνθετες, μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις, είναι δυνατόν η πολεοδομική αίτηση να περιλαμβάνει μόνο την έγκριση χωροταξικού σχεδίου τύπου master plan, στο οποίο θα υποδεικνύονται οι πτυχές της ανάπτυξης, χωρίς λεπτομερή αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην προσπάθεια διαμόρφωσης των προτάσεων αυτών συμμετέχει ενεργά και παραγωγικά και το ΕΤΕΚ, το οποίο έχει καταθέσει τις δικές του εισηγήσεις, ειδικά ως προς τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά τα οποία θα αξιολογούνται κατά το στάδιο της πολεοδομικής αδειοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η στοιχειώδης πολεοδομική βεβαιότητα. 

Διαβούλευση για τα μέτρα
Παράλληλα, το ΕΤΕΚ προωθεί τη θεσμοθέτηση μητρώου μελετητών, όπου θα καθορίζονται αυστηρότερες ρυθμίσεις για τους ιδιώτες μελετητές κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, περιλαμβανομένης της ανάληψης της ευθύνης για την ορθότητα, στη βάση των κείμενων νομοθεσιών, των μελετών που υποβάλλονται προς αδειοδότηση στις αρμόδιες Αρχές. 

Διευκρινίζεται ότι για το σύνολο των μέτρων που θα εισηγηθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, θα προηγηθεί ανάλογη διαβούλευση με άλλους Φορείς, ειδικά την Ένωση Δήμων, ως εκπροσώπου των Αρχών Οικοδομικής Αδειοδότησης.

Αναθεώρηση των τεσσάρων τοπικών σχεδίων
Ως προς τον εκσυγχρονισμό των ιδίων των Σχεδίων Ανάπτυξης, ο κ. Κούνδουρος τόνισε ότι βρίσκεται υπό εξέλιξη το προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας αναθεώρησης των τεσσάρων μεγάλων Τοπικών Σχεδίων, επισημαίνοντας ότι το Πολεοδομικό Συμβούλιο θα επιχειρήσει να δώσει διέξοδο στα βασικά προβλήματα που διαπιστώνονται διαχρονικά σε σχέση με τα Σχέδια Ανάπτυξης, όπως την ανάγκη θεσμοθέτησης Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, την ενεργοποίηση της αδρανούσας γης, την ενσωμάτωση κινήτρων και σύγχρονων αρχών πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Με την αναθεώρηση των Σχεδίων Ανάπτυξης και τον εκσυγχρονισμό σειράς Εντολών, Διαταγμάτων και Κανονισμών, θα επιδιωχθεί παράλληλα η εισαγωγή προνοιών οι οποίες θα είναι σαφείς και κατανοητές ώστε να μην επιδέχονται ανομοιόμορφης ερμηνείας από τις Πολεοδομικές Αρχές. Επίσης, η διακριτική ευχέρεια θα ασκείται, όπου θεωρείται θεμιτή και σκόπιμη, στη βάση καθορισμένου πλαισίου πολιτικής για κάθε περίπτωση και πτυχή της ανάπτυξης, με σαφή, συγκεκριμένα και κατανοητά κριτήρια, προς τον σκοπό διασφάλισης της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και του ομοιόμορφου, ισότιμου και συνεπούς χειρισμού των υπό αξιολόγηση αιτήσεων.

Μηχανογραφημένο σύστημα Ιππόδαμος
Βασική προϋπόθεση για την απλοποίηση της διαδικασίας πολεοδομικής αδειοδότησης και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξουσιοδότηση της ανάπτυξης αποτελεί επίσης η εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφημένου συστήματος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και των Πολεοδομικών Αρχών που υπάγονται σε αυτό. 

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Κούνδουρο, αναμένεται ότι σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή το πληροφοριακό σύστημα Ιππόδαμος, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την υποβολή και εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων, τον σχεδιασμό και εκτέλεση πολεοδομικών έργων, την αναδόμηση και διαχείριση κυβερνητικών οικισμών. 

«Η εφαρμογή του συστήματος θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση του πολίτη, των επαγγελματιών μελετητών και των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, καθώς και στην εσωτερική οργάνωση του Τμήματος Πολεοδομίας με την επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής, εξέτασης και διεκπεραίωσης πολεοδομικών αιτήσεων», σημείωσε σχετικά. 

Ταυτόχρονα, θα δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων αλλά και ενστάσεων στα πλαίσια της διαδικασίας εκπόνησης και αναθεώρησης των Σχεδίων Ανάπτυξης, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή του πολίτη και των σχετικών με την ανάπτυξη γης Φορέων, στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων σχετικών με τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Έργα αστικού αναδασμού
Εκτός των άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης έχει ζητήσει από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, την εκπόνηση μελέτης για την εξέταση της δυνατότητας εισαγωγής κατάλληλων ρυθμίσεων ώστε, να προωθηθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων Αστικού Αναδασμού. 

Στόχος είναι, είπε ο κ. Κούνδουρος, όπως, μέσω κατάλληλων πολεοδομικών ρυθμίσεων θεσμοθέτησης του Αστικού Αναδασμού, επιδιωχθεί η ορθολογική ανάπτυξη και ο απεγκλωβισμός περίκλειστων τεμαχίων σε ζώνες ανάπτυξης. Οι ρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση πιέσεων και την άμβλυνση στρεβλώσεων που δημιουργούνται διαχρονικά στο πολεοδομικό σύστημα και τη βιώσιμη ανάπτυξη από τις συνεχείς επεκτάσεις των ορίων ανάπτυξης, την πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία, τη συνύπαρξη ασύμβατων χρήσεων, τη διασπορά των ανοικτών δημόσιων χώρων πρασίνου, τη μη εργονομική και λειτουργική κατανομή και διάταξη των αστικών υποδομών.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας