4 μεταρρυθμίσεις και 11 επενδύσεις που θα κάνουν την Κύπρο πιο πράσινη

Μάριος Ρούσσος  18/08/2021 06:45
4 μεταρρυθμίσεις και 11 επενδύσεις που θα κάνουν την Κύπρο πιο πράσινη

4 μεταρρυθμίσεις και 11 επενδύσεις που θα κάνουν την Κύπρο πιο πράσινη

Μάριος Ρούσσος  18/08/2021 06:45

Με το σύνθημα «Power up, Renovate, Recharge and Refuel and Modernize» (Ενεργοποιήστε, ανανεώστε, επαναφορτίστε και ανεφοδιάστε και εκσυγχρονίστε), η Κύπρος θέτει ψηλά τον πήχη για το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση της χώρας, μέσα από τις προτάσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ο στόχος είναι (το σχέδιο) να συμβάλει στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, μέσω την επίτευξη των εθνικών στόχων στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 2030» αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2021-2026.

Η Κύπρος έχει δεσμευτεί να αυξήσει το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο 23% της συνολικής ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας και στο 26% της συνολικής ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη διατήρηση ενέργειας στο 39% για θέρμανση και ψύξη και 14% στον τομέα των μεταφορών.

Διαβάστε ακόμα: 

Δήμος Δημοσθένους: Ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις και νέες αγορές

Safe Bulkers: Στρατηγική ανανέωσης και στόλος οικολογικών προδιαγραφών 

4 μεταρρυθμίσεις και 11 επενδύσεις που θα κάνουν την Κύπρο πιο πράσινη

Πρόκειται για μια σειρά μέτρων που θα αφορούν την μεταρρύθμιση της φορολογίας, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού και στη διευκόλυνση της έκδοσης αδειών για ανανεώσιμη ενέργεια. Οι προτάσεις στοχεύουν επίσης, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών αποθεμάτων και άλλων υποδομών και στην υποστήριξη πράσινων επενδύσεων σε ΜΜΕ, στη στέγαση, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ΜΚΟ. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της χρήσης βιώσιμων δομικών υλικών, αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και πραγματοποίηση κλιματικών οφελών.

«Ένας βιώσιμος μετασχηματισμός θα τονώσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς η οικονομία μεταβαίνει σε πιο ψηφιακή και λιγότερο εντατική χρήση άνθρακα, τόσο άμεσα μέσω της εφαρμογής των απαιτούμενων επενδύσεων και έμμεσα μέσω της προκύπτουσας αυξημένης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Επιπλέον, η συνιστώσα στοχεύει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και, συνεπώς, την ευπάθειά της στον ενεργειακό ανεφοδιασμό και τους κραδασμούς των τιμών» τονίζεται στο Σχέδιο.

Για να πετύχει η Κύπρος τα πιο πάνω, το Σχέδιο προτείνει τέσσερις μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα:

 • Μεταρρύθμιση 1: Πράσινη φορολογία
 • Μεταρρύθμιση 2: Ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (TSOC) από την υφιστάμενη Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 • Μεταρρύθμιση 3: Ψηφιακά καταστήματα μίας στάσης για τον εξορθολογισμό των έργων ΑΠΕ που επιτρέπουν και διευκολύνουν την ενεργειακή ανακαίνιση σε κτίρια
 • Μεταρρύθμιση 4: Ρυθμιστικό πλαίσιο αποθήκευσης ενέργειας

Επίσης προτείνεται να γίνουν μία σειρά από επενδύσεις για να την επίτευξη των στόχων. Πιο αναλυτικά:

 • Επένδυση 1: Προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε ΜΜΕ, δήμους, κοινότητες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
 • Επένδυση 2: Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ατομικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Επένδυση 3: Ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας από τοπικές/ευρύτερες δημόσιες αρχές καθώς και ΜΚΟ και διευκόλυνση στη μετάβαση των τοπικών κοινοτήτων για μετριασμό και προσαρμογή του κλίματος
 • Επένδυση 4: Μείωση των εκπομπών CO2 σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οργανώσεις
 • Επένδυση 5: Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης κυβερνητικών κτιρίων
 • Επένδυση 6: Αναβάθμιση της υποδομής δοκιμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Επένδυση 7: Μαζική εγκατάσταση και λειτουργία από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (DSO) Smart Metering Infrastructure (Advanced Metering Infrastructure)
 • Επένδυση 8: Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία
 • Επένδυση 9: Πυροπροστασία δασών
 • Επένδυση 10: Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς για τη διευκόλυνση του ανοίγματος του
 • αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό
 • Επένδυση 11: Τερματισμός ενεργειακής απομόνωσης-Έργο κοινού ενδιαφέροντος «EuroAsia Interconnector»

Οι επενδύσεις γενικότερα για τους στόχους της Κύπρου μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος, θεωρούνται από τις πιο υψηλές για την επίτευξη των στόχων του 2030. Οι σχετικές επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν σε 12,893 εκατ. ευρώ για τον τομέα των μεταφορών και 816 εκατ. ευρώ για όλους τους άλλους τομείς ως συνολικό κόστος επένδυσης, ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες δημόσιας χρηματοδότησης είναι 1,890 εκατ. ευρώ και 386 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη θέρμανση και ψύξη, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος επενδύσεων για την περίοδο 2021-2030 θα φθάσει τα 910 εκατ. Ευρώ. Για την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (κυρίως φωτοβολταϊκά, Αιολική και βιομάζα) οι συνολικές σωρευτικές επενδύσεις για την ίδια περίοδο θα φθάσουν το 1 δισ. Ευρώ.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας