Μαραγκός: Η ενέργεια της ΑΗΚ μπαίνει στο δρόμο ανάπτυξης της Κύπρου

InBusinessNews  20/11/2018 15:20
Μαραγκός: Η ενέργεια της ΑΗΚ μπαίνει στο δρόμο ανάπτυξης της Κύπρου

Μαραγκός: Η ενέργεια της ΑΗΚ μπαίνει στο δρόμο ανάπτυξης της Κύπρου

InBusinessNews  20/11/2018 15:20
Σημαντική πρόκληση για την Κύπρο χαρακτήρισε το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ο πρόεδρος ΔΣ της ΑΗΚ, Ανδρέας Μαραγκός επισημαίνοντας παράλληλα πως αυτό αποτελεί για την ΑΗΚ ευκαιρία εξέλιξης και προσαρμογής σε νέα δεδομένα.

RELATED ARTICLES


 
Παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα της Αρχής ο κ Μαραγκός υπογράμμισε πως για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες της αγοράς, η ΑΗΚ υλοποιώντας σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ ολοκληρώνει το Λογιστικό και Λειτουργικό Διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της. Ανεξάρτητα η κάθε Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα οργανώνει τα τμήματά της ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες της Αγοράς. «Η ΑΗΚ είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό διότι αυτός αποτελεί κίνητρο εξέλιξης υποδομών, ποιότητας εξυπηρέτησης και προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών στον καταναλωτή. Με δύο λέξεις, γινόμαστε καλύτεροι».

Πυξίδα της νέας ΑΗΚ στο δρόμο για το μέλλον, ανέφερε, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.
 
Έχει επίσης ολοκληρωθεί η μελέτη του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Διεύθυνσης Παραγωγής. Σύμφωνα με αυτή προέκυψαν:
  • η ανάγκη εγκατάστασης νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στον Η/Σ Βασιλικού.
  • η εγκατάσταση νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου, εφόσον το Φυσικό Αέριο καταστεί διαθέσιμο στον Η/Σ Δεκέλειας.
  • η αξιοποίηση του Η/Σ Μονής για νέα Μονάδα Παραγωγής στην περίπτωση που ένα εκ των δύο πιο πάνω δεν υλοποιηθεί.
 
Κατά το 2017 συνεχίστηκε η ανοδική πορεία της ΑΗΚ κάτι το οποίο, όπως είπε, επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των πωλήσεων κατά 3% σε σύγκριση με το 2016. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν στις 4 495 GWh (Giga Watt Hours) σημειώνοντας αύξηση 3% περίπου σε σύγκριση με το 2016. Μικρή αύξηση της τάξης του 0,5% σημείωσε και ο αριθμός των πελατών (από 565,6 χιλιάδες σε 568,5 χιλιάδες).
 
EAC mobile app
Το EAC Mobile App είναι η εφαρμογή μιας νέας εποχής για την ΑΗΚ και τους πελάτες της. Δίνει στους καταναλωτές άμεση, ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον, όπου κι αν βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Λειτουργικού Διαχωρισμού της ΑΗΚ επανασχεδιάζεται η ιστοσελίδα του Οργανισμού, που αποτελεί και την ηλεκτρονική του πύλη. Κύρια χαρακτηριστικά του νέου σχεδιασμού είναι:
  • Η διακριτή παρουσίαση των ανεξάρτητων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ
  • Η φιλικότητα και η ευχρηστία πλοήγησης
  • Η εύκολη αναζήτηση πληροφοριών
  • Η απλή και κατανοητή ενημέρωση
 
Όσον αφορά στην ανεξάρτητη δραστηριότητα της Μεταφοράς, το 2017 ξεκίνησε η κατασκευή της Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς «Βασιλικό–Μαρί–Κοφίνου», της Εναέριας/Υπόγειας Διασύνδεσης «Βασιλικό – Μονή», καθώς και η κατασκευή του Υποσταθμού Μεταφοράς «Μονή GIS». Με τα πιο πάνω έργα υποδομής ενισχύεται ο βασικός κορμός και η αξιοπιστία του Συστήματος Μεταφοράς.
 
Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Πρωτεύοντος Υποσταθμού «Main Gate» και η αναβάθμιση του Υποσταθμού «Κολόσσι» με την εισαγωγή τάσης 22kV.
 
Στους Υποσταθμούς Μεταφοράς «Αλάμπρα» και «Κώστας Πέτρου» έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση επαγωγέων άεργου ισχύος 75MVA σε κάθε έναν από τους δύο Υποσταθμούς.
 
Διαχειριστής Συστήματος Διανομής
Ο ΔΣΔ διαχειρίστηκε τη διείσδυση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Αυτά θα συνεισφέρουν στην αειφόρο πράσινη ανάπτυξη και στην επίτευξη του εθνικού στόχου για το 2020. Παράλληλα, προχώρησε στο σχεδιασμό για την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος SCADA/DMS (Distribution Management System).

Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση Απόφαση της ΡΑΕΚ ετοιμάστηκε ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την εγκατάσταση 400.000 έξυπνων μετρητών, σε αντικατάσταση υφιστάμενων. Η μαζική αυτή εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, που θα ολοκληρωθεί σε 8 χρόνια, αποτελεί τον πρόδρομο της μεταμόρφωσης του δικτύου διανομής σε ένα έξυπνο δίκτυο. Μέσα από την αμφίδρομη ροή ενέργειας και πληροφοριών θα επιτευχθεί ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας.
 
Την ίδια ώρα, ο ΔΣΔ λειτούργησε και διαχειρίστηκε το σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γνωστό ως e-charge. Αυτή τη στιγμή το σύστημα περιλαμβάνει 19 σημεία φόρτισης και μέσα στον επόμενο χρόνο θα εγκατασταθούν ακόμη 13.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Πέραν του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Τσέρι ισχύος 3 MW και του Φ/Π που θα εγκατασταθεί στο Ακρωτήρι Λεμεσού ισχύος 20 MW πρόσφατα υπογράψαμε συμφωνία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για ανάπτυξη μεγάλου ΦΒ Πάρκου στην περιοχή Αχερά συνολικής ισχύος περίπου 66 MW. Το έργο θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση σχεδιάζονται να εγκατασταθούν δύο ΦΒ Πάρκα των 5ΜW. Επίσης θα ανεγερθεί το ΦΠ Αγίου Ιωάννη, ισχύος 3,5 MW και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζουμε την τοποθέτηση ΦΒ Συστημάτων σε όλα τα σχολεία παγκύπρια. Παρέχουμε, επίσης, τεχνογνωσία στο αξιόλογο έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ανέγερση και λειτουργία του Φ/Π Απόλλων.
 
Όπως είναι γνωστό η ΑΗΚ, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής, επενδύει σε μια σειρά τομέων όπως αυτός της αφαλάτωσης. Πέρα από την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η ΑΗΚ διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στο χώρο της αφαλάτωσης. Άλλωστε σε όλους τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς υπάρχουν, από το 1953, ανάλογες μονάδες για σκοπούς ψύξης.
 
Η ΑΗΚ λειτουργεί από το 2014 τη μεγαλύτερη Μονάδα Αφαλάτωσης στον ΗΣ Βασιλικού, με παραγωγή 60.000 κυβικών μέτρων την μέρα.
 
marangos

 
Φυσικό Αέριο
Η ΑΗΚ στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες της ΔΕΦΑ για την ανάπτυξη της υποδομής Φ.Α. και για την ολοκλήρωση των συμβάσεων για την προμήθεια Φ.Α. Κάτι που θα οδηγήσει στην απεμπλοκή της ηλεκτροπαραγωγής από τα υγρά καύσιμα. Παράλληλα θα φέρει σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές CO2.
 
Στη φιλοσοφία της νέας ΑΗΚ είναι να μην αφήνει χαμένες ευκαιρίες. Προκλήσεις χωρίς απάντηση. Σε ένα άλλο αντικείμενο δραστηριότητας στον ενεργειακό τομέα, η ΑΗΚ ίδρυσε τη θυγατρική της ESCO AHK LTD (Energy Services Company).
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τους κανόνες Αγοράς, η ESCO ΑΗΚ LTD αναλαμβάνει ενεργειακά έργα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Η εταιρεία έχει εισέλθει δυναμικά στον τομέα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών καθώς γνωρίζει τις ανάγκες της αγοράς και μπορεί να αντλήσει πόρους από μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων, εμπειρίας και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.
 
Οικονομικά στοιχεία
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΑΗΚ στις 31.12.2017 ανερχόταν στα
2,3 δισεκατομ. ευρώ. Η αύξηση στα έσοδα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά €94,4 εκατομμύρια ή 18,3%, οφείλεται κατά ένα μέρος στην αύξηση των πωληθένων κιλοβατώρων και κατά άλλο σημαντικό μέρος στην αύξηση στη μέση τιμή ανά πωληθείσα κιλοβατώρα, ως συνέπεια της αύξησης του κόστους καυσίμων. Η κερδοφορία για το έτος μειώθηκε στα €50,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με €65,8 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά - μείωση κυρίως λόγω καθυστέρησης στην ανάκτηση του αυξημένου κόστους καυσίμων.
 
Το κόστος καυσίμων της ΑΗΚ σημείωσε σημαντική αύξηση, της τάξης του 36,6% σε σύγκριση με το 2016, ως αποτέλεσμα της διεθνούς αύξησης της τιμής των υγρών καυσίμων. Σημαντική αύξηση 40,3% παρουσίασε και το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, τόσο λόγω αύξησης στην αγοραζόμενη ενέργεια όσο και λόγω της αύξησης της τιμής αγοράς. Από τα συνολικά έξοδα των €614,2 εκατομμυρίων, τα €364,1 εκατομμύρια, δηλαδή ποσοστό 59,3% αποτελούσε το κόστος καυσίμου και αγοράς ενέργειας. Η απεξάρτηση από το πετρέλαιο αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ΑΗΚ.
 
Η αύξηση στους μισθούς και εργοδοτικές εισφορές της τάξης του 12,2% οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση του συνταξιοδοτικού κόστους που εκτιμήθηκε για το έτος 2017 με βάση τις αναλογιστικές παραδοχές, οι οποίες διαφοροποιούνται ετησίως από τις συνθήκες στην αγορά όπως π.χ. την αύξηση/μείωση στα επιτόκια.
 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας