Ελληνική: Εξετάζει για φέτος την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ

InBusinessNews  09/04/2021 12:31
Ελληνική: Εξετάζει για φέτος την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ

Ελληνική: Εξετάζει για φέτος την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ

InBusinessNews  09/04/2021 12:31

Χρόνο και πόρους δέσμευσε η Ελληνική Τράπεζα το 2020 σε μια προσπάθεια να διαθέσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ωστόσο, λόγω της διαταραχής της αγοράς που προκλήθηκε από τα γεγονότα γύρω από την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση μιας τέτοιας συναλλαγής εντός των αρχικών καθορισμένων χρονικών πλαισίων.

Όπως σημειώθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων για το 2020, η Τράπεζα παραμένει δεσμευμένη να επιταχύνει την απομόχλευση μέσω ανόργανων πωλήσεων και συνεχίζει να συνεργάζεται με τους συμβούλους της για να προετοιμάσει τη διάθεση ενός σημαντικού μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου.

Διαβάστε ακόμα:
Ελληνική: Γι’ αυτό έκανε ρεκόρ δανεισμού εν μέσω πανδημίας

Κέρδη €50,5 εκατ. για την Ελληνική Τράπεζα το 2020

Σαλπάρει και η MSC για Κύπρο

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πιθανότητα να προχωρήσει μια τέτοια συναλλαγή εντός του 2021 εξετάζεται, αναλόγως πάντα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η Τράπεζα προχώρησε στην εκτέλεση δύο μικρότερων συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνολικού ύψους €160 εκατ. συμβατικών χορηγήσεων με ακαθάριστη λογιστική αξία €50,5 εκατ. και λογιστική αξία €8,7 εκατ. που εξακολουθεί να υπόκειται σε συνήθεις, κανονιστικές και άλλες εγκρίσεις.

Πρόσληψη συμβούλων το 2021
Η Τράπεζα συνεχίζει να εργάζεται μαζί με τους συμβούλους της για εξέταση διαθέσιμων επιλογών διάρθρωσης για την πώληση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, το οποίο θα επιταχύνει την απομόχλευση της Τράπεζας από παλαιές ΜΕΧ.

Όπως και στο παρελθόν, η φάση προετοιμασίας θα περιλαμβάνει τον ορισμό της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, αξιολόγηση των εξασφαλίσεων με ακίνητα, αποκατάσταση/διόρθωση και βελτίωση των δεδομένων, ετοιμασία σημειωμάτων με πληροφόρηση για τους δανειολήπτες, νομική δέουσα επιμέλεια και επιλογές διάρθρωσης συναλλαγής.

Κατά τη διάρκεια του 2021, η Τράπεζα θα προσλάβει διεθνείς συμβούλους και αναμένει να εισέλθει σε συζητήσεις με τρίτα μέρη, τα οποία πιθανόν να ενδιαφέρονται να επιδιώξουν μια πιθανή συνεργασία με την Τράπεζα ως μέρος των πρωτοβουλιών πώλησης ΜΕΧ.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας