Κέρδη €50,5 εκατ. για την Ελληνική Τράπεζα το 2020

InBusinessNews  09/04/2021 09:21
Κέρδη €50,5 εκατ. για την Ελληνική Τράπεζα το 2020

Κέρδη €50,5 εκατ. για την Ελληνική Τράπεζα το 2020

InBusinessNews  09/04/2021 09:21

Κέρδη 50,5 εκατ. ευρώ μετά τη φορολογία κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα για το έτος 2020 επιδυκνύοντας παραδειγματική ανθεκτικότητα και δύναμη, όπως τόνισε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Φοίβος Στασόπουλος, παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το έτος που μας πέρασε.

Πιο αναλυτικά η τράπεζα κατέγραψε: 

 • Κέρδος €50,5 εκατ. μετά τη φορολογία για το έτος 2020
 • Κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για το έτος 2020 στα €125,7 εκατ.
 • Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 20,01% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,34%, που υπερβαίνουν κατά πολύ  τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
 • Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 15,7% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και ο δείχτης καθαρών ΜΕΧ3 στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκαν στο 2,8% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).

Άλλα βασικά στοιχεία:

 • Καθαρά έσοδα από τόκους για το 2020 στα €285,5 εκατ.
 • Κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για το έτος 2020 στα €125,7 εκατ.
 • Ζημιές απομείωσης για το 2020 στα €67,0 εκατ. (περιλαμβάνουν €43,3 εκατ. χρέωση4 που σχετίζεται με τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού)
 • Νέες χορηγήσεις που εγκρίθηκαν για το έτος 2020 συνολικού ύψους €1.040,8 εκατ. 
 • Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 58,9% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ) στις 31 Δεκεμβρίου 2020
 • Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2020 ανήλθε στο 67,9% 
 • Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 477% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €5,5 δισ.
 • Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 43%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη
 • Ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε ότι «σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), η Ελληνική Τράπεζα επέδειξε παραδειγματική ανθεκτικότητα και δύναμη. Αυτή η χρονιά ήταν ένα πραγματικό stress test για σχεδόν όλες τις εταιρείες σε όλους τους κλάδους στον κόσμο».

Τόνισε επίσης ότι τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2020 επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την πολύ καλή οικονομική μας θέση σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας.

«Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,34% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 477%) μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτούμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Κατά το 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ξεπέρασε το €1 δισεκατομμύριο, καθιστώντας το 2020 τη χρονιά με τον ψηλότερο δανεισμό για την Ελληνική Τράπεζα. Οι ισχυρές επιδόσεις του 2020 οδήγησαν σε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50,5 εκατ. Παράλληλα, εργαζόμαστε εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 15,7% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ)».

Ανέφερε ακόμη ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει άριστη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας και ψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Στην προσπάθειά μας να εκπαιδεύσουμε και να μεταφέρουμε τους πελάτες μας στα  εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τους βλέπουμε να αγκαλιάζουν την ψηφιακή εποχή καθώς ένα ποσοστό πέραν του 85% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών».

Τέλος, ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Ελληνική Τράπεζα και τους διαβεβαίωσε ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας