Ερευνητική Συνεργασία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Cambridge

Sponsored Article  08/09/2021 10:57
Ερευνητική Συνεργασία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Cambridge

Ερευνητική Συνεργασία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Cambridge

Sponsored Article  08/09/2021 10:57

Η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Cambridge στην έρευνα FinTech χαράσσει τον δρόμο του μέλλοντος. Ο νέος Κοσμήτορας, Πιερής Χουρίδης, περιγράφει το όραμα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

H  Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, γράφει ιστορία ατενίζοντας το μέλλον. Φέτος, η σχολή απέκτησε έναν νέο κοσμήτορα, τον αναπληρωτή καθηγητή, Δρ Πιερή Χουρίδη, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στη εξασφάλιση μιας εκ των βασικότερων νέων συνεργασιών της σχολής, μια που όπως ο ίδιος περιγράφει, «εμπίπτει στην εξωστρέφεια που θα καθορίσει το μέλλον της».

Συνεργασία EUC-Cambridge

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Κέντρο Εναλλακτικής Χρηματοδότησης του Cambridge (Cambridge Centre for Alternative Finance – CCAF), που εδρεύει στο Cambridge Judge Business School, ανακοίνωσαν τον Νοέμβριο την υπογραφή συμφωνίας ερευνητικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της τεχνολογικής χρηματοοικονομικής καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ο Δρ Χουρίδης εξηγεί ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεργαστεί με το Κέντρο του Cambridge για την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης σε ολόκληρη την περιοχή, μαζί με μια άρτι προσληφθείσα ομάδα ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων, η οποία θα επικεντρωθεί στη συνεργατική έρευνα.                                                                                                   

Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων τόσο σε ρυθμιστικό όσο και σε αγοραστικό επίπεδο στις εμπλεκόμενες χώρες. Η Κύπρος ανέκαθεν θεωρείτο ένας σημαντικός στρατηγικός σύνδεσμος μεταξύ της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής για παραδοσιακούς τομείς και «τώρα το εφαρμόζουμε στη FinTech», αναφέρει ο ίδιος.

Κουλτούρα ανάπτυξης

Ο κοσμήτορας αναγνωρίζει τον ισχυρό και μακροχρόνιο αντίκτυπο της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων τόσο στο ίδιο το πανεπιστήμιο όσο και στην κυπριακή κοινωνία, αλλά θεωρεί ότι σε ένα δυναμικό και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ειδικά στη μετά την πανδημία εποχή, απαιτείται από τη Σχολή να επαναξιολογήσει τόσο τις πρακτικές όσο και τους στόχους της, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της συλλογικά και ευέλικτα. Αναφέρει πως θέλει να δημιουργήσει μια κουλτούρα ανάπτυξης, απαλλαγμένη από φόβους και προκαταλήψεις του παρελθόντος, υποδηλώνοντας ότι η Σχολή πρέπει να προσεγγίσει τον επιχειρηματικό κλάδο, με έρευνα η οποία είναι σχετική και επηρεάζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Διαχείριση της γνώσης

Η διαχείριση της γνώσης εμφανίστηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια ως ένα γεγονός με ευρύ αντίκτυπο στην οργανωτική καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Οι οργανισμοί που κατανοούν την αξία της, εξηγεί ο Δρ Χουρίδης, μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα εσωτερικά προτερήματα, που θα οδηγήσουν σε εξωτερικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ως αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διαχείριση της Ποιότητας (European Foundation for Quality Management -EFQM), ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου πλαισίου, που υποστηρίζει οργανισμούς στη διαχείριση αλλαγών και στη βελτίωση της απόδοσης, ο Δρ Χουρίδης κατόρθωσε να μεταδώσει αυτό τον τρόπο σκέψης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πριν αναλάβει τη θέση του κοσμήτορα, ήταν επίσης υπεύθυνος για τις εσωτερικές λειτουργίες και τον ποιοτικό έλεγχο του πανεπιστημίου, μέσω των οποίων επιδίωξε να βελτιώσει την ακαδημαϊκή και φοιτητική απόδοση του ιδρύματος.

Νέα συνέργεια

Το αμέσως επόμενο σημαντικό έργο του Δρ Χουρίδη είναι η διαχείριση της νέας φάσης της μακροχρόνιας συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου με τη Microsoft. Ο τεχνολογικός κολοσσός, που από το 2015 υποστηρίζει το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft (Microsoft Innovation Center) στην πανεπιστημιούπολη, βρίσκεται στη διαδικασία αναβάθμισης της παρουσίας του με μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η ανανεωμένη συνεργασία του πανεπιστημίου με τη Microsoft προβλέπει μια εντελώς νέα προσέγγιση στην κουλτούρα νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups) και στην υποστήριξη μιας προσέγγισης που εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, επιτυγχάνοντας έναν άμεσο και εποικοδομητικό ρόλο. Θα αποσκοπεί στη στήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών από την κοινωνία αλλά και πέραν αυτής, με άμεση συμμετοχή κορυφαίων κυπριακών και παγκόσμιων οργανισμών. 

Ένα πρότυπο ίΔρυμα

Το όραμα του Δρ Χουρίδη για τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι εναρμονισμένο με τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό του πανεπιστημίου και τις διεθνείς προοπτικές του. «Θέλω να μετατρέψω τη σχολή σε ένα πρότυπο ίδρυμα για την Κύπρο και όχι μόνο, που θα βοηθήσει φοιτητές από τη χώρα μας και την Ευρώπη να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες του μέλλοντος». Το όραμα αυτό βασίζεται στα έγκυρα και διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα που προσφέρονται σήμερα, καθώς και στα ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στη Σχολή. Ο Κοσμήτορας της Σχολής πιστεύει επίσης και υποστηρίζει με πάθος την ομαδική κουλτούρα και τη συνεργασία ως το θεμέλιο της συνεχούς βελτίωσης και της εξαιρετικής απόδοσης. Οι συνεργασίες με Cambridge και Microsoft, προσθέτει, είναι άριστα παραδείγματα για το πώς η οικονομία της γνώσης προάγει την πρόοδο τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις πέντε σχολές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Ιατρικής, Νομικής, και Μονάδα Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης) και αποτελείται από δυο τμήματα, το Τμήμα Λογιστικής, Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών και το Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ.

Ο Δρ Χουρίδης είναι πτυχιούχος μηχανικός με διδακτορικό στη διαχείριση γνώσης από το Πανεπιστήμιο Derby του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε στην αυτοκινητοβιομηχανία σε ρόλους στρατηγικής και διαχείρισης ποιότητας με την Toyota και τη Rolls Royce, ενώ για αρκετά χρόνια δίδασκε με αντικείμενο τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και γνώσης σε πανεπιστήμια στη Βρετανία και την Ελβετία. Επέστρεψε στην Κύπρο για να αναλάβει επικεφαλής του Τμήματος Μελετών και Στρατηγικού Προγραμματισμού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) προτού επιστρέψει στον ακαδημαϊκό τομέα, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

*Το κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2021

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας