Επί τάπητος η πριμοδότηση Ταμείου Αλληλεγγύης για κουρεμένους με έσοδα από τον φόρο επί των καταθέσεων

Στο μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τίθεται σήμερα Δευτέρα η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου για πριμοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης με μέρος των εσόδων από τον φόρο επί των καταθέσεων που πληρώνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου που τιτλοφορείται ως «ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023» είναι η τροποποίηση του «περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου», ώστε να γίνει πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία:

Οποιοδήποτε ποσό του καταβλητέου ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος επί των καταθέσεων εκάστου, το οποίο ύστερα από τη συσσώρευση €175.000.000 στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης προβλέπεται ότι παραμένει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, να κατατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει καθιδρυθεί διά νόμου, για σκοπούς αναπλήρωσης των απωλειών που υπέστησαν πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του «περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου».

Με βάση την προβλεπόμενη στην πρόταση νόμου μεθοδολογία υπολογισμού, τα έσοδα από τον καταβλητέο ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος επί των καταθέσεων εκάστου, από την 1η Ιανουαρίου 2018 και για κάθε έτος, διατίθενται ως ακολούθως:

  • Τα 35/60 αυτού μεταφέρονται στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής του στο Πάγιο Ταμείο·
  • τα 25/60 αυτού παραμένουν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ύστερα από την προβλεπόμενη συσσώρευση των €175 εκ. στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, οποιοδήποτε άλλο ποσό του καταβληθέντος ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος επί των καταθέσεων αυτού παραμένει στο Πάγιο Ταμείο.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, μετά τη συσσώρευση των €175 εκ. στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, ποσό εξήντα εκατομμυρίων ευρώ €60 εκ. ετησίως θα διοχετεύεται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης για σκοπούς αναπλήρωσης των απωλειών που υπέστησαν δικαιούχα πρόσωπα, συνεπεία της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης ως αποτόκου των σχετικών αποφάσεων του Eurogroup κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2013.

Το υπόλοιπο ποσό θα παραμένει στο Πάγιο Ταμείο και θα διατίθεται αποκλειστικά για καταβολή του ποσοστού αναπλήρωσης του 22,5% των Ταμείων Προνοίας, μέσω του Σχεδίου Αυξημένης Αναπλήρωσης, ώστε το συνολικό ποσό αναπλήρωσης να φτάσει το 75% του Ταμείου Προνοίας κάθε μέλους.

Σημειώνεται πως με την επίτευξη της αναπλήρωσης του 75% των Ταμείων Προνοίας, το σύνολο των εσόδων από την επιβολή και είσπραξη του ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος θα κατατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Ενίσχυση λειτουργίας Ταμείου Αλληλεγγύης

Πέραν της πιο πάνω πρότασης νόμου, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών θα τεθεί και δεύτερη πρόταση του κ. Νεοφύτου, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», είναι η τροποποίηση του «περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου», ώστε να εισαχθούν σε αυτόν επιπρόσθετες ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται τα ακόλουθα:

  • Καθορίζεται ότι της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου θα δύναται να προεδρεύει εκπρόσωπος του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας ορίζεται ως ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής.
  • Εισάγονται πρόνοιες αναφορικά με τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της υπό αναφορά επιτροπής.

Και πρόταση για τόκους

Αξίζει να αναφερθεί πως, η Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει επί της αρχής και πρόταση νόμου του μεμονωμένου σοσιαλιστή βουλευτή, Κωστή Ευσταθίου, η οποία τιτλοφορείται ως «ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024».

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, αυτή αποσκοπεί στην τροποποίηση του «περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου», ώστε ο ανατοκισθείς τόκος [άρθρο 3(1)(δ) του βασικού νόμου] να μην κεφαλαιοποιείται από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων.

«Ο ανατοκισμός των τόκων και η κεφαλαιοποίηση αυτών αυξάνει το συνολικό οφειλόμενο ποσό κατά επικίνδυνο για τον οφειλέτη τρόπο, οδηγώντας τον στις πλείστες των περιπτώσεων σε κατάσταση υπερχρέωσης», προσθέτει.

Περαιτέρω, υπογραμμίζει ο κ. Ευσταθίου, «η τακτική του πολλαπλασιασμού των οφειλών επενεργεί αρνητικά στη δυνατότητα του οφειλέτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και αντίκειται στις βασικές αρχές της καλής πίστης και της μη καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται βάσει νομοθεσίας και του Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας».

Δειτε Επισης

Μικρές ζημιές για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο ΧΑΚ
Στο 3% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Ιούνιο
Πενήντα επιπλέον κοινότητες στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη Ορεινών Κοινοτήτων
Η περιοχή του Τροόδους σε τροχιά αναβάθμισης...Τα νέα έργα και αναπτύξεις που παίρνουν σάρκα και οστά
Πλεονασματικοί οι προϋπολογισμοί των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης-Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό
Ενώπιον του Υπουργικού η στρατηγική ανάπτυξης ορεινών κοινοτήτων-Το μήνυμα Χριστοδουλίδη
ΚΟΑΠ: Ολοκλήρωσε πληρωμές άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης ύψους €47,7 εκ.
Νέος διαγωνισμός για το Κέντρο Τύπου της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε.-Τα έργα και το κόστος
Στις ζημιές επέστρεψε την Τρίτη το ΧΑΚ
ΣΕΚ: Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους απορρίπτει την πρόταση Παναγιώτου για το πέναλτι 12% στις συντάξεις