Πράσινο από ΕΠΑ στην εξαγορά της Ελληνικής από Eurobank A.E.-Συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 02/02/2024, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, την πράξη συγκέντρωσης για την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας από την Τράπεζα Eurobank A.E.

Η εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις 14/09/2023.

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 30/10/2023, αφού έλαβε υπόψη της τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας, διαπίστωσε ότι η εν λόγω συγκέντρωση ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 και ότι προκαλούσε αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αποφασίζοντας συνακόλουθα την πλήρη διερεύνηση αυτής.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικό δελτίο Τύπου, όπου καταγράφηκαν συνοπτικά οι αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή.

Η Υπηρεσία, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης, εξασφάλισε πρόσθετες πληροφορίες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις καθώς και από σχετικούς φορείς και επιχειρήσεις και στις 16/01/2024 υπέβαλε στην Επιτροπή σχετική έκθεση ευρημάτων, στη βάση του άρθρου 27 του Νόμου.

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 02/02/2024, αφού μελέτησε και αξιολόγησε τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, ως η σχετική έκθεση ευρημάτων της Υπηρεσίας, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, ότι οι αμφιβολίες που είχαν διαπιστωθεί κατά την πρώτη φάση διερεύνησης ως προς τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αίρονται.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, κατά την υπό αναφορά συνεδρία της, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να κηρύξει την εν λόγω συγκέντρωση συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης της Επιτροπής θα δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

Δειτε Επισης

Επί τάπητος η πριμοδότηση Ταμείου Αλληλεγγύης για κουρεμένους με έσοδα από τον φόρο επί των καταθέσεων
Οι πέντε κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία και το βασικό σενάριο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
Θλίψη... Έφυγε ξαφνικά από την ζωή ο επιχειρηματίας Ντίνος Ιορδάνου-Η επιχειρηματική του πορεία
Με ευρωπαϊκά ταμεία, κρατικά κονδύλια και ιδιωτικά κεφάλαια, επενδύσεις πέραν των €3 δισ. για την πράσινη μετάβαση
Οι σκέψεις του Υπ. Οικονομικών... Προς έξοδο στις αγορές μετά τις αναβαθμίσεις, στόχος ένα δεκαετές ομόλογο
Σκιαγραφώντας το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο-Στο τοπ 50 παγκοσμίως
Στις 29 Ιουνίου το 56ο τακτικό παγκύπριο συνέδριο της ΕΤΥΚ-Τα θέματα στη ημερήσια διάταξη
Υπουργείο Οικονομικών: Αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, ενίσχυση των κυπριακών τραπεζών
Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης
Standard and Poor's: Δημοσιονομικά που υπερτερούν, ενισχυμένο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου