Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο η διαφθορά-«Μίζες και χρηματοδότηση κομμάτων»

Η διαφθορά πονοκεφαλιάζει και αποτελεί σοβαρή ανησυχία για τις επιχειρήσεις της Ε.Ε., με την Κύπρο να σημειώνει αρνητική «πρωτιά», καθώς συμπεριλαμβάνεται στις τρεις πρώτες χώρες μεταξύ των κρατών μελών, όπου οι πολίτες δηλώνουν ότι είναι πολύ διαδομένη και συνάμα εμποδίζει την λειτουργικότητα και τις δραστηριότητές των επιχειρήσεων.

Τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις πιο διαδεδομένες πρακτικές διαφθοράς, καταλαμβάνουν μίζες και η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, με απώτερο σκοπό το αντάλλαγμα ή την άσκηση επιρροής.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το Ευρωβαρόμετρο (σ.σ. Ιούλιος 2023), με τίτλο «Επιχειρήσεις και Διαφθορά», η οποία μετρά τις αντηλήψεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τη διαφθορά, το 65% των Eυρωπαίων και το 95% των Κυπρίων, θεωρούν ότι το πρόβλημα της διαφθοράς είναι διαδομένο στη χώρα τους.

1

Οι πιο διαδεδομένες πρακτικές διαφθοράς

Όσον αφορά τις τέσσερις πιο διαδεδομένες πρακτικές διαφθοράς στην Κύπρο, πρώτες έρχονται οι μίζες με ποσοστό 62% (22% στην Ε.Ε.).

Ακολουθεί η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων με αντάλλαγμα τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ή την άσκηση επιρροής στη χάραξη πολιτικών, με ποσοστό 57% (38% στην Ε.Ε.).

Τρίτη κορυφαία απάντηση, με 49%, είναι η ευνοϊκή μεταχείριση φίλων ή / και μελών της οικογένειας στους δημόσιους φορείς (48% στην Ε.Ε.).

Τέλος, έρχονται οι δωροδοκίες, με ποσοστό 35% (22% στην Ε.Ε.).

2

Ατιμώρητη η διαφθορά στην Κύπρο

Το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν «συμφωνώ» και το 36% «διαφωνώ» στη δήλωση «Τα άτομα και οι επιχειρήσεις που πιάνονται για μικρές υποθέσεις διαφθοράς τιμωρούνται καταλλήλως στην Κύπρο».

Ωστόσο, διαφωνούν (86%) στη δήλωση ότι «Τα άτομα και οι επιχειρήσεις που πιάνονται να δωροδοκούν κάποιον ανώτερο υπάλληλο τιμωρούνται καταλλήλως στην Κύπρο».

Επίσης, οι Κύπριοι (73%) δεν θεωρούν ότι τα μέτρα κατά της διαφθοράς εφαρμόζονται αμερόληπτα και χωρίς απώτερα κίνητρα.

3

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι, το 62% των Κυπρίων θεωρούν απίθανο να επιβληθούν πρόστιμα ή φυλάκιση από το δικαστήριο σε άτομα ή επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε πρακτικές διαφθοράς.

Την ίδια στιγμή, το 62% πιστεύει ότι είναι απίθανο τα άτομα που εμπλέκονται σε διαφθορά να αναφερθούν στην αστυνομία ή στους δημόσιους κατήγορους.

Προβλήματα που προκύπτουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, με ποσοστό 75%, αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των Κυπρίων, που θεωρούν ότι επηρεάζει αρνητικά τις εταιρείες τους και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ενώ δεύτερη έρχεται η διαφθορά, με ποσοστό 72%, έναντι 35% του μέσου όρου της Ε.Ε.

Με ποσοστό 71% ακολουθεί η ευνοιοκρατία και ο νεποτισμός (οικογενειοκρατία).

4

Διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις

Σημαντικό εύρημα της έρευνας, αποτελεί το γεγονός ότι το 65% των Κυπρίων δήλωσαν ότι μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, η διαφορά έχει εμποδίσει τους ιδίους ή την εταιρεία τους από το να κερδίσουν ένα δημόσιο διαγωνισμό ή να συνάψουν μια δημόσια σύμβαση.

Το ποσοστό αυτό, απέχει κατά πολύ από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 26%.

5

Τι ισχύει στην Ε.Ε.

Το 65% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι το πρόβλημα της διαφθοράς είναι διαδεδομένο στη χώρα τους. Η διαφθορά θεωρείται από το 35% των εταιρειών στην Ε.Ε. ως πρόβλημα που εμποδίζει τις δραστηριότητες των εταιρειών τους.

Ο βαθμός στον οποίο οι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται τη διαφθορά ως σοβαρό πρόβλημα ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Τα υψηλότερα ποσοστά εταιρειών που η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα παρατηρούνται στη Ρουμανία (75%), στην Ελλάδα (74%) και στην Κύπρο (72%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη Δανία (6%), στην Εσθονία (7%). και την Ιρλανδία (7%).

Πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών στην Ε.Ε. (78%) συμφωνούν ότι οι πολύ στενοί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικής στη χώρα τους οδηγούν σε διαφθορά.

Το 72% συμφωνεί ότι η ευνοιοκρατία και η διαφθορά εμποδίζουν τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό στη χώρα τους, ενώ το 59% συμφωνεί ότι η δωροδοκία και η χρήση συνδέσεων είναι συχνά ο ευκολότερος τρόπος απόκτησης ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών στη χώρα τους.

Λίγο κάτω από τέσσερις στις δέκα εταιρείες (38%) συμφωνούν ότι στη χώρα τους, ο μόνος τρόπος για να πετύχει κανείς στην επιχείρηση είναι να έχει πολιτικές διασυνδέσεις.

Λιγότερες από τέσσερις στις δέκα εταιρείες (37%) συμφωνούν ότι, στη χώρα τους, τα μέτρα κατά της διαφθοράς εφαρμόζονται αμερόληπτα και χωρίς απώτερα κίνητρα.

Ωστόσο, η διαφθορά (35%) δεν είναι το πιο αναφερόμενο πρόβλημα για μια εταιρεία όταν δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.

Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών (68%) η ταχέως μεταβαλλόμενη νομοθεσία και οι πολιτικές (64%), καθώς και οι φορολογικοί συντελεστές (63%), είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όταν δραστηριοποιούνται στη χώρα τους.

Δειτε Επισης

Συστάσεις και εισηγήσεις Δημοσιονομικού Συμβουλίου στην Κυβέρνηση-Οι κίνδυνοι και η ανησυχία
Ο οδικός χάρτης της ΕΥΚ για ένα υπεράκτιο ενεργειακό οικοσύστημα στην Κύπρο
«Να ενισχύσουμε τις ήδη θετικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας»
Ask Wire: Πωλήσεις κατοικιών €119 εκατ. και γης €46 εκατ. στη Λευκωσία
Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για αστικό αναδασμό-Δημιουργείται γη έτοιμη για ανάπτυξη
Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Ώθηση στη δυναμική του τομέα της τεχνολογίας με το νέο πλαίσιο για πολιτογραφήσεις
Άθως Δίκαιος: Η μεγαλύτερη πρόκληση, το όραμα και η σύγχρονη αρχιτεκτονική
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων