Πανίκος Νικολάου: Σημαντικό ορόσημο η επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων

«Αυτή τη χρονιά έχουμε επιτύχει ένα σημαντικό ορόσημο με την επίτευξη του μακροχρόνιου στόχου μας για επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων μετά από 12 χρόνια», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανικός Νικολάου, σημειώνοντας πως αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα στο πλάνο του Συγκροτήματος για βιώσιμη κερδοφορία και παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους.

«Έχουμε προτείνει», επισημαίνει σε δήλωσή του με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2023, «την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.05 ανά συνήθη μετοχή από τα κέρδη του 2022, που ισοδυναμεί με ποσοστό (“pay-out ratio”) ύψους 14% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας ή με ποσοστό 31% της κερδοφορίας μετά τη φορολογία όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση του 2022. H πληρωμή μερισμάτων αναμένεται να σημειώνει συντηρητική και σταδιακή αύξηση, με στόχο το ποσοστό (“pay-out ratio”) να κυμαίνεται μεταξύ 30%-50%».

Διαβάστε εδώ: Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη ύψους €95 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, η απόφαση για καταβολή μερίσματος, υποστηρίχτηκε από ένα ιδιαίτερα δυνατό ξεκίνημα για το 2023, με την επίδοση του Συγκροτήματος το πρώτο τρίμηνο να είναι καλύτερη από τους στόχους που έθεσε για το 2023.

«Συνολικά», εξηγεί, «είχαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €95 εκατ. που αντιστοιχούν σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 21.3%. Τα συνολικά μας έσοδα ανήλθαν σε €234 εκατ. εκ των οποίων €162 εκατ. προέρχεται από καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία είναι περισσότερο από τα διπλάσια σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Η αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους υποστηρίχτηκε από την αύξηση των επιτοκίων και τo συνεχιζόμενο χαμηλό κόστος καταθέσεων . Τα μη επιτοκιακά μας έσοδα ύψους €72 εκατ. (αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση) συνέχισαν να συμβάλλουν σημαντικά στην κερδοφορία και στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο.

Και συνεχίζει στην δήλωση του ο Πανικός Νικολάου:

«Παρά τον αυξημένο πληθωρισμό, η βάση κόστους ήταν χαμηλότερη κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστος προς έσοδα (αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές) ανήλθε στο 34% σε σύγκριση με 60% το προηγούμενο έτος.

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 44 μ.β. παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτικότητα της πιστωτικής ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους μας, και αντικατοπτρίζεται στο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια που μειώθηκε σε 3.8% και στο δείκτη κάλυψης ΜΕΔ που αυξήθηκε σε 73% στο τέλος του τριμήνου.

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αποδεικνύεται δυνατή, παρά τις προκλήσεις που επικρατούν στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, με το ΑΕΠ να αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2.8% το 2023, σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία με την παραχώρηση νέων δανείων ύψους €0.6 δις το α’ τρίμηνο 2023, αύξηση κατά 41% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, θετικά επηρεασμένη και από εποχικότητα, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 1% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, σε €9.9 δις.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Στις 31 Μαρτίου 2023, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 15.2% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20.3%, με οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 90 μ.β.

Η ρευστότητα μας παραμένει ισχυρή, και απορρέει από την άμεση ρευστότητα στον ισολογισμό και την ενισχυμένη καταθετική μας βάση, αποτελούμενη στην πλειονότητα της από καταθέσεις σε ιδιώτες. Στις 31 Μαρτίου 2023, τα μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες ανήλθαν στα €9.2 δις ενώ οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα €19.0 δις στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση και αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση.

Το 2023 αποτελεί απόδειξη του μετασχηματισμού του Συγκροτήματος σε ένα δυνατό, διαφοροποιημένο, καλά κεφαλαιοποιημένο, βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό οργανισμό. Έχουμε κλείσει το κεφάλαιο της αναδιάρθρωσης των τελευταίων χρόνων και ανοίξαμε ένα καινούριο κεφάλαιο, με στόχο την παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους καθώς συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την κυπριακή οικονομία και να συνεισφέρουμε στην κοινωνία.

Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα αυτού του τριμήνου παρέχουν τα θεμέλια για την επίτευξη των στόχων μας. Προσδοκούμε να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε τις αναθεωρημένες προοπτικές του Συγκροτήματος στην Ενημέρωση Επενδυτών, στις 8 Ιουνίου 2023».

Δειτε Επισης

Θέλει επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων η ΣΕΚ
Ενέκρινε νομοσχέδιο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου το Υπουργικό
Όσα συζήτησε το Δ.Σ. του ΕΒΕ Πάφου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Περιμένει Βουλή για τη δήλωση εισοδήματος το Τμ. Φορολογίας-Παρατείνεται η υποβολή
Μάχη στην Κομισιόν για τον ΦΠΑ 5%-Θα στηρίξει τον νόμο που ψήφισε η Βουλή η Κυβέρνηση
Τράπεζα Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές στο Λονδίνο
DBRS: Οι διαφορετικές διαδρομές Κύπρου και Ελλάδας στο ταξίδι επίλυσης των ΜΕΔ
Ν. Χριστοδουλίδης: Όραμά μου ένα σύγχρονο κράτος για προσέλκυση επενδύσεων
Προτάσεις για φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο, οι διεθνείς τάσεις και η εμπειρία της Ελλάδας
Υπουργικό: Σφράγισε την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης για την επόμενη τριετία