Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη ύψους €95 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €95 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2023 έναντι €17 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2022, κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα βρέθηκε στο 34%, μειωμένος κατά 26 ε.μ. σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €162 εκατ., αυξημένα κατά 127% σε ετήσια βάση, τα οποία υποστηρίχθηκαν από την αύξηση των επιτοκίων. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ήταν ύψους €9.9 δις, αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και ετήσια βάση.

Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε κατέγραψε ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.2% και συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 20.3%. Οι καταθέσεις ανήλθαν στα €19 δις, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 7%.

Την ίδια ώρα η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ήταν ύψους 21.3% για το για το α’ τρίμηνο 2023 έναντι 4.0% για το α’ τρίμηνο 2022, αντικατοπτρίζοντας μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις επιτοκίων και χωρίς ακόμα να έχουν υλοποιηθεί οι αναμενόμενες αυξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων.

Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό, το πρώτο τρίμηνο αποτέλεσε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο νέου δανεισμού ύψους €624 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 41% σε τριμηνιαία βάση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 η Τράπεζα Κύπρου έγινε η πρώτη τράπεζα σε Κύπρο και Ελλάδα που έλαβε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για διανομή μερίσματος μετά από 12 χρόνια.

Το ύψος του μερίσματος είναι €0,05 ανά συνήθη μετοχή (€22,3 εκατ. από την κερδοφορία του 2022), ενώ ο δείκτης πληρωμών αναμένεται να αυξηθεί συνετά και σταδιακά στο 30-50% της προσαρμοσμένης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας.

Τα αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2023 κρίνονται ως πολύ θετικά, καθώς υπερβαίνουν τους στόχους και επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας.

Διαβάστε εδώ: Πανίκος Νικολάου: Σημαντικό ορόσημο η επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων

Αναλυτικά:

Η οικονομική προοπτική παραμένει ισχυρή

 • Οικονομική ανάπτυξη ύψους 2.8% το 2023, σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.
 • Ισχυρός νέος δανεισμός θετικά επηρεασμένος και από εποχικότητα και αυτό το τρίμηνο ύψους €624 εκατ., αυξημένος κατά 41% σε τριμηνιαία βάση και περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση.
 • Xαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €9.9 δις αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και ετήσια βάση.

Ισχυρή κερδοφορία επωφελούμενη από ευνοϊκές συνθήκες

 • Καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €162 εκατ., αυξημένα κατά 127% σε ετήσια βάση, τα οποία υποστηρίχθηκαν από την αύξηση των επιτοκίων.
 • Συνολικά λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 3% σε ετήσια βάση. Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 34%, μειωμένος κατά 26 ε.μ. σε ετήσια βάση.
 • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €95 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2023 έναντι €17 εκατ. για το
 • α’ τρίμηνο 2022.
 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 21.3% για το για το α’ τρίμηνο 2023 έναντι 4.0% για το α’ τρίμηνο 2022, αντικατοπτρίζοντας μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις επιτοκίων και χωρίς ακόμα να έχουν υλοποιηθεί οι αναμενόμενες αυξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων.

Ανθεκτικότητα στη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου

 • Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι ευθυγραμμισμένη με το στόχο του Συγκροτήματος.
 • Ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια στο 3.8% (1.1%4 μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 7.6 ε.μ. σε ετήσια βάση.
 • Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στο 73%. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 44 μ.β στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα της πιστωτικής ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα

 • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.2%5 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 20.3%.
 • Οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 90 μ.β.
 • Kαταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €19.0 δις, αυξημένη κατά 7% σε ετήσια βάση, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.
 • Υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €9.2 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ.

Επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων μετά από 12 χρόνια

 • Μέρισμα €0.05 ανά συνήθη μετοχή (€22.3 εκατ. από την κερδοφορία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022). Ποσοστό (‘pay-out ratio’) ύψους 14% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ή ποσοστό ύψους 31% της κερδοφορίας μετά τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
 • Το ποσοστό πληρωμής μερισμάτων (‘pay-out ratio’) αναμένεται να σημειώνει συντηρητικά σταδιακή αύξηση, με στόχο το ποσοστό να κυμαίνεται μεταξύ 30%-50% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας.

Δειτε Επισης

Κτύπημα λόρδου Χάνεϊ για το φυσικό αέριο και αποστομωτική απάντηση Παπαναστασίου
Μάχη στην Κομισιόν για τον ΦΠΑ 5%-Θα στηρίξει τον νόμο που ψήφισε η Βουλή η Κυβέρνηση
Τράπεζα Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές στο Λονδίνο
Οι κοινοί άξονες και η επιτυχημένη συνεργασία Cablenet και Plume
Δρ Χρ. Χατζηκυπριανού: Τιμή για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να παρουσιάζει τα IN Business Awards (vid)
AstroBank: Προς πώληση οικιστικά και αγροτικά ακίνητα
Οι επτά άξονες για περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους της Κύπρου
Θέμης Παπαδόπουλος: Οι προκλήσεις και το μεταβαλλόμενο τοπίο στη ναυτιλία
Υπεραγορές: Κερδίζουν έδαφος τα private labels, διαρκείς πιέσεις για αυξήσεις
Στο 21,2% ο δείκτης φερεγγυότητας του κυπριακού τραπεζικού συστήματος το 2022