Οι Ευρωπαίοι στους εικονικούς κόσμους του αύριο-Πώς βλέπουν το μέλλον της τεχνολογίας

Με την τεχνολογία να εξελίσσεται επί καθημερινής βάσης, και ταυτόχρονα τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκύπτουν, ένα πλαίσιο λειτουργίας των τεχνολογιών αυτών είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητο. Πώς βλέπει όμως άραγε η Ευρώπη τους εικονικούς κόσμους και τι θα ήταν καλό να κάνει το ευρωπαϊκό σώμα;

Και όταν αναφερόμαστε σε Ευρώπη, εννοούμε τους ίδιους τους πολίτες. Τους τελευταίους μήνες, ομάδες ευρωπαίων πολιτών κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους και να διαβουλευτούν για την ανάπτυξη δίκαιων και επιθυμητών ευρωπαϊκών εικονικών κόσμων. Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε σήμερα Virtual Worlds ή Virtual Reality. To InBusinessNews βρέθηκε στις Βρυξέλλες, όπου παρακολουθήσαμε την τρίτη και τελευταία συνεδρίαση των ομάδων εργασίας, στις 23 Απριλίου 2023.

R5__0350

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε την τελική συνεδρίαση της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών για τους Εικονικούς Κόσμους στις Βρυξέλλες, η οποία επέτρεψε στους πολίτες να κάνουν συστάσεις σχετικά με τις αξίες και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία ελκυστικών και δίκαιων ευρωπαϊκών εικονικών κόσμων. Αυτές οι συστάσεις θα υποστηρίξουν το έργο της Επιτροπής για τους εικονικούς κόσμους και το μέλλον του Διαδικτύου. Σημειώνεται ότι κατά τις τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα άτομα που έλαβαν μέρος ήταν από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και κάθε φορά διαφορετικά.

Αξίες, αρχές και πλαίσιο…

Οι συστάσεις βασίστηκαν πάνω σε οκτώ αξίες και αρχές για επιθυμητούς και δίκαιους ευρωπαϊκούς εικονικούς κόσμους. Αυτές οι συστάσεις επικεντρώθηκαν γύρω από την: Ελευθερία επιλογής, βιωσιμότητα, υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια, διαφάνεια, συμπερίληψη και τον ανθρωποκεντρισμό.

Πάνω σε αυτές τις έννοιες λοιπόν, και για να πάρουμε μία ιδέα για το σκεπτικό των συστάσεων, οι ευρωπαίοι πολίτες κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους για τις πιο κάτω θεματολογίες:

 • Εικονικοί κόσμοι στις αγορές εργασίας και εργασία
  • Αγορές εργασίας στον ευρωπαϊκό εικονικό κόσμο
  • Δημιουργία εναρμονισμένης κατάρτισης για την εργασία στον εικονικό κόσμο
 • Στήριξη της καινοτομία και ανάπτυξη εικονικών κόμβων
  • Τακτική επανεξέταση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους εικονικούς κόσμους
  • Χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη εικονικών κόμβων
 • Δημόσιος/ιδιωτικός τομέας: Αξιολόγηση/εγγραφή εικονικών λέξεων
  • Συμμετοχικά φόρα για κοινές εξελίξεις, κανονισμούς και πρότυπα
  • Πιστοποίηση εταιρείας και χρήστη για τον εικονικό κόσμο
 • Δεδομένα σε εικονικούς κόσμους
  • Φιλική προς το χρήστη «πύλη»/hallway για επιλογή χρήσης δεδομένων

R5__0366
 • Κεντρική υπηρεσία «Αστυνομία για εικονικούς κόσμους» (Police for Virtual Worlds)
  • Αστυνομία για την προστασία στον εικονικό κόσμο
  • Η τεχνητή νοημοσύνη ως υποστήριξη της αστυνομίας στον εικονικό κόσμο
 • Εκπαίδευση στον εικονικό κόσμο
  • Κατάρτιση εκπαιδευτικών στον εικονικό κόσμο και στα ψηφιακά εργαλεία
  • Ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών της ΕΕ σε πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και σε εικονικούς κόσμους
 • Περιβάλλον και κλιματική βιωσιμότητα
  • Για έναν κυκλικό κόσμο: Δικαιώματα και ευθύνη των πολιτών και των βιομηχανιών
  • Ένας πράσινος εικονικός κόσμος με ανανέωση και διαφανή ενέργεια
 • Αντίκτυπος στην υγεία – Ερευνητικό θεματολόγιο για εικονικούς κόσμους
  • Εικονικοί κόσμοι, ας οικοδομήσουμε μαζί ένα υγιές μέλλον με υπευθυνότητα
  • Δείκτες για υγιείς, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανείς και βιώσιμους εικονικούς κόσμους
 • Ανταλλαγή πληροφοριών – Γνωστοποίηση
  • Νόμος για τον εικονικό κόσμο σχετικά με την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση
  • Το δικαίωμα του «Τα δεδομένα μου δεν είναι δεδομένα σας»
 • Ψηφιακή ταυτότητα στον εικονικό κόσμο
  • Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών
  • Κανονισμούς από την ΕΕ σχετικά με την ψηφιακή ταυτότητα και πότε θα επιτρέπεται και θα διασφαλίζεται το δικαίωμα της ανωνυμίας
 • Συνδεσιμότητα και πρόσβαση σε εικονικούς κόσμους
  • Προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες «Κανείς δεν μένει στο περιθώριο»
  • Νομικό πλαίσιο για τη διαφάνεια και την προστασία όλων των πολιτών – προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες
 • Διεθνής συνεργασία και πρότυπα
  • Σήματα/πιστοποιητικά της ΕΕ σε εφαρμογές εικονικών κόσμων
  • Η ΕΕ ως ισχυρός παράγοντας/πρωτοπόρος στον εικονικό κόσμο

R5__5394

Συνοψίζοντας…

Λόγω του ότι οι πιο πάνω θεματολογίες προσφέρονται για ατέλειωτες συζητήσεις και θα μπορούσαν να γραφτούν πάρα πολλά, στο παρόν κείμενο δεν θα επεκταθούμε εκτενώς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναδείχθουν τα κυριότερα σημεία που ζητούν περισσότερο οι ευρωπαίοι πολίτες. Αυτά είναι:

- Ασφάλεια

- Προστασία Δεδομένων/Χρήση της πληροφορίας

- Καινοτομία τεχνολογιών

- Πρόσβαση όλων, χωρίς καμία διακρίσεις (πχ φύλου, οικονομικού αποκλεισμού, υγείας/ΑμΕΑ κλπ)

- Περιβάλλον

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν με τα σημερινά δεδομένα στους ψηφιακούς κόσμους που προσφέρονται, υπάρχει ασφάλεια των χρηστών; Η απάντηση είναι πιο πολύπλοκη από ένα ναι ή όχι.

R5__5807

Μέσα από τις εισηγήσεις των πολιτών, η ασφάλεια δεν αφορά μόνο το τεχνολογικό κομμάτι. Το αν υπάρχει κρυπτογράφηση των δεδομένων του χρήστη κλπ. Αφορά και την ψυχική και σωματική του υγεία, καθώς μπορεί εντός του εικονικού κόσμου να πέσει θύμα μίας απάτης ή να δεχτεί επίθεση bulling από άλλους χρήστες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να δημιουργηθούν μηχανισμοί, όπου θα μπορεί ο χρήστης να προστατευτεί και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του από τυχών διαρροές σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.

Μαζί με την ασφάλεια του χρήστη, επομένως, ακολουθούν και τα δεδομένα του. Ένα από τα ζητήματα που εγείρονται είναι πώς γίνεται η διαχείριση των δεδομένων, τα οποία δημιουργεί ένας χρήστης από την ύπαρξη του σε έναν εικονικό κόσμο, από την ίδια την πλατφόρμα που προσφέρει αυτή την τεχνολογία. Πού καταλήγουν, πώς χρησιμοποιούνται, αν εμπορεύεται η εταιρεία αυτά τα δεδομένα, προστασία GDPR και άλλα πολλά ερωτήματα. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, στο οποίο θα υπόκειται η εταιρεία και θα υποχρεούται να προστατεύει τους χρήστες.

R5__8950

Η καινοτομία είναι επίσης ένα σημαντικό σημείο που ανέδειξαν οι πολίτες, καθώς δεν θέλουν η τεχνολογία των εικονικών κόσμων να μείνει στάσιμη. Η αναβάθμιση και η επέκταση των τεχνολογιών αυτών σε άλλους τομείς είναι επιτακτική ανάγκη. Μεταξύ των ιδεών που ακούστηκαν είναι και ο τομέας της εργασίας για παράδειγμα. Να μπορεί δηλαδή, κάποιος να εργαστεί κανονικά μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Παιδεία, όπου συζητήθηκε η ανάγκη για ένα πλαίσιο κατάρτισης εκπαιδευτικών στον εικονικό κόσμο και στα ψηφιακά εργαλεία. Όλες οι καινοτομίες, όπως συστάθηκε σε άλλο σημείο, θα ήταν καλό να φέρουν από την ΕΕ εύκολες κατανοητές και προσβάσιμες ετικέτες/πιστοποιήσεις για εφαρμογές του εικονικού, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλείς και αξιόπιστες.

R6_O8544

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, θα πρέπει και η πρόσβαση να είναι εύκολη για όλα μέλη της ευρωπαϊκής κοινωνίας, και να αποφεύγονται οι όποιες διακρίσεις και αποκλεισμοί. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. από την κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία των ψηφιακών κόσμων) και να γνωστοποιούνται οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί μία εταιρεία που προσφέρει αυτές τις πλατφόρμες.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή προετοιμάζει επί του παρόντος μια νέα πρωτοβουλία για τους εικονικούς κόσμους, η οποία θα σκιαγραφεί το όραμα της Ευρώπης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και αρχές. Η επικείμενη πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στον τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων, την προώθηση της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις και θα ανοίξει το δρόμο για τη μετάβαση στο Web 4.0.

R5__8962

Εκτός από την ομάδα πολιτών, η Επιτροπή έχει προσκαλέσει πολίτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις μπορούν να κατατεθούν έως τις 3 Μαΐου.

Απ' εκεί και πέρα, οι πιο πάνω εισηγήσεις θα μαζευτούν και θα αναλυθούν για να συμπεριληφθούν στο κύριο πλαίσιο που θα ετοιμαστεί και θα οδηγηθεί προς ψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο.

R6_O4710

Δειτε Επισης

Η Demstar Business Solutions ψηφιοποιεί τις διαδικασίες του ΣΕΛΚ-Το έργο ψηφιοποίησης που αναλαμβάνει
«Κατέρρευσε» το deal εξαγοράς της Wiz από τη Google έναντι $23 δις
Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταμορφώνει την επιχείρησή σας
Στο μικροσκόπιο της Ε.Ε. η Meta για το «πληρωμή ή συγκατάθεση»
Τα αποτελέσματα τεχνολογικών γιγάντων θα αποκαλύψουν τα οικονομικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης
Τα τριμηνιαία αποτελέσματα τεχνολογικών γιγάντων δίνουν εικόνα για τα οικονομικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης
Απολογήθηκε ο CEO της Crowdstrike για το blackout-Επανέρχονται τα συστήματα
Microsoft: Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα, συνεχίζουν να επηρεάζονται εφαρμογές και υπηρεσίες
Microsoft: Λαμβάνει μέτρα για διόρθωση της βλάβης που επηρεάζει επιχειρήσεις παγκόσμια
Η Microsoft έβγαλε... off αεροπορικές, τράπεζες, χρηματιστήρια παγκοσμίως-Καταιγισμός από βλάβες