Νίκος Ιωάννου: Η θεματολογία στην ατζέντα του 3ου Credit Risk Management Forum (vid)

Το 3ο Credit Risk Management Forum: Προκλήσεις και Ευκαιρίες του Σήμερα που διοργανώνεται από την Infocredit Group, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.

Οι περίπλοκες συνθήκες των αλυσιδωτών αντιδράσεων στην παγκόσμια αγορά επιβάλλει στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Η παγκοσμιοποίηση των κινδύνων και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην αγορά αντικατοπτρίζονται στην ανάγκη για μείωση των εξόδων, καινοτομία και προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες.

Η Infocredit Group έχει ως στόχο να αναδείξει τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο περιβάλλον των αλυσιδωτών αντιδράσεων της παγκόσμιας αγοράς.

Σκοπός του Φόρουμ είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες μια πλήρη κατανόηση των βασικών όρων και παραγόντων που σχετίζονται με τη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και να τους ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα, είτε αυτές συμβαίνουν στην Κύπρο είτε σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, οι συμμετέχοντες θα ακούσουν ομιλίες από κορυφαίους ομιλητές του συνεδρίου, οι οποίοι θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θα ενημερώσουν το κοινό για τις τρέχουσες πρακτικές και την ανάπτυξη μιας κουλτούρας που στοχεύει στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Για τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις οικονομικές διαταραχές, τις κυρώσεις, την αβεβαιότητα, την αύξηση των επιτοκίων, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές στην συμπεριφορά των καταναλωτών και των οφειλετών, τις ρυθμιστικές εξελίξεις, αλλά και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο αλλά και στο παγκόσμιο μίλησε στην κάμερα του InBusiness TV ο Γενικός Διευθυντής της Infocredit Group, Νίκος Ιωάννου.

Το Φόρουμ, σημειώνει ο κύριος Ιωάννου, είναι αφιερωμένο στη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, και απευθύνεται στους credit controllers, αλλά και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα με την παροχή εμπορικών Πιστώσεων.

Δείτε πιο κάτω όλα όσα ανέφερε στο InBusiness TV ο Νίκος Ιωάννου: