Χορηγία Κατηγορίας Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές

Μπαίνουν γερά θεμέλια για προσιτή στέγη-Οι βασικοί πυλώνες της νέας στρατηγικής

Γερά θεμέλια για άμβλυνση του τεραστίου διαστάσεων προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, όπως είναι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα τα νεαρά ζευγάρια και οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, φιλοδοξεί να βάλει με τη νέα ολοκληρωμένη στρατηγική που εκπόνησε και βρίσκεται στο δρόμο της υλοποίησης, το υπουργείο Εσωτερικών.

Το πρόβλημα-ως γνωστό-παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο σε όλη την επικράτεια της χώρας, πολύ περισσότερο ωστόσο στη Λεμεσό, όπου ένεκα και της ραγδαίας ανάπτυξης με την κάθοδο πολλών ξένων εταιρειών και την παρουσία χιλιάδων εργαζομένων από άλλες χώρες, οι τιμές τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση έχουν κυριολεκτικά εκτοξευθεί σε απρόσιτα ύψη.

Την τεράστια σημασία που αποδίδει το υπουργείο Εσωτερικών στην αντιμετώπιση του όλου ζητήματος, αποτύπωσε μιλώντας προ ημερών σε συζήτηση που οργάνωσε η ανεξάρτητη πρωτοβουλία «Για τη Λεμεσό», με θέμα την προσιτή στέγη, ο αρμόδιος υπουργός, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ο κ. Ιωάννου τόνισε πως το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και ασφαλή στέγη είναι αδιαπραγμάτευτο, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα, που το τελευταίο διάστημα έχει διογκωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, υπέδειξε ότι η πολιτεία οφείλει να το επιλύσει μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειές του, ιδιαίτερα για τις κοινωνικό-οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Σε αυτόν τον στόχο επικεντρώνεται η προσπάθεια, που έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε τελικό στάδιο, για τη διαμόρφωση και την ενεργοποίηση μιας ενιαίας ολοκληρωμένης στεγαστικής στρατηγικής, με έμφαση στην προσιτή στέγη», υπέδειξε, για να σημειώσει πως η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί αναλυτικά τις επόμενες εβδομάδες.

Όπως το InBusinessNews πληροφορείται συναφώς, η νέα στεγαστική πολιτική, που περιλαμβάνει σειρά δράσεων τις οποίες το υπουργείο Εσωτερικών σχεδίασε και επεξεργάστηκε, έχει υποβληθεί για έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί εντός Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη διαμόρφωσή της λήφθηκαν υπόψη προτάσεις που κατατέθηκαν από διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων το ΕΤΕΚ, καθώς και τα πολιτικά κόμματα.

Η νέα στρατηγική εστιάζει σε μέτρα ενίσχυσης της δυνατότητας πρόσβασης των πολιτών σε προσιτή στέγη, με ομάδες στόχευσης μέσα από την υλοποίησή της, τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και ιδιαίτερα τα νεαρά ζευγάρια και τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Σκοπός της νέας στεγαστικής στρατηγικής είναι να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το υφιστάμενο αδρανές οικιστικό απόθεμα και, παράλληλα, να παραχθεί νέο για αγορά ή ενοικίαση σε προσιτή τιμή.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το InBusinessNews, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που έγινε, υπολογίζεται ότι για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής θα χρειαστεί συνολικά ποσό ύψους περίπου €50 εκ.

Εντός του 2024 αναμένεται ότι θα απαιτηθούν συνολικά περί τα €15 εκ., ενώ προτεραιότητα στην έναρξη υλοποίησης το 2024 θα δοθεί:

 • Στο Σχέδιο Προσιτού Ενοικίου του ΚΟΑΓ (€2,5 εκ.).
 • Στο Σχέδιο «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» (€2,5 εκ.-100 μονάδες).
 • Στο Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης Νεαρών Ζευγαριών μέχρι 41 ετών (€9 εκ.-200 ζευγάρια).
 • Στο Σχέδιο διάθεσης οικοπέδων με χαμηλά εισοδήματα (€1 εκ.-50 οικόπεδα).

Αναλυτικότερα, η νέα στεγαστική στρατηγική που οικοδομήθηκε και πρόκειται να παρουσιαστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, αποτελείται από τους εξής πιο κάτω βασικούς πυλώνες:

 • Σχέδιο ανακαίνισης και ενοικίασης αδρανών οικιστικών μονάδων «Ανακαινίζω- Ενοικιάζω»: Στόχος του είναι η ένταξη των κενών/αδρανών κατοικιών στην αγορά ενοικίου με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την ανακαίνιση/αναβάθμισή τους.
 • Παραγωγή μονάδων προσιτής στέγης από τον ΚΟΑΓ-Σχέδιο Προσιτού Ενοικίου: Αφορά παραγωγή οικιστικών μονάδων για παραχώρηση για προσιτό ενοίκιο, με προτεραιότητα την Λεμεσό όπου εντοπίζεται εντονότερο πρόβλημα στη διαθεσιμότητα προσιτής στέγης (α’ φάση: 138 μονάδες στην περιοχή Αγίου Νικολάου του δήμου Λεμεσού).
 • Σχέδιο Χτίσιμο για Ενοικίαση «Built to Rent» σε ιδιωτική γη ή με τη μακροχρόνια μίσθωση κρατικής γης: Σχεδιασμός, κατασκευή και ενοικίαση αριθμού οικιστικών μονάδων με αξιοποίηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης, με δέσμευση για ενοικίαση του μεγαλύτερου μέρους των μονάδων ανάπτυξης από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κατά μέρος σε αγοραίο ενοίκιο και κατά μέρος σε δικαιούχους προσιτής κατοικίας. Σε σχέση με τη μακροχρόνια μίσθωση κρατικής γης σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, για σχεδιασμό, κατασκευή και διαχείριση αριθμού οικιστικών μονάδων σε κρατική γη, με υποχρέωση παραχώρησης του συνόλου των κατοικιών με προσιτό ενοίκιο.
 • Σχέδιο στεγαστικής επιδότησης νεαρών ζευγαριών ή και νέων μέχρι 41 ετών: Παραχώρηση εφάπαξ χορηγίας βάσει σύνθεσης νοικοκυριού για αγορά οικιστικής μονάδας.
 • Σχέδιο επιδότησης επιτοκίου στεγαστικού δανείου: Προσφορά απαλλαγής του μέρους του επιτοκίου επί στεγαστικού δανείου που δεν θα υπερβαίνει τις €150.000. Θα απευθύνεται σε νεαρά ζευγάρια ηλικίας μέχρι 41 ετών.
 • Αναθεώρηση Σχεδίου διάθεσης οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα: Επαναφορά του Σχεδίου διάθεσης οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, με στόχευση σε νεαρές οικογένειες βάσει σύνθεσης της οικογένειας και εισοδηματικών κριτηρίων.
 • Αναθεώρηση υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων: Επέκταση των παρεχόμενων πολεοδομικών κινήτρων με εισαγωγή δύο νέων εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης πρόσθετου συντελεστή δόμησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ανάπτυξης γης.
 • Ρυθμίσεις Ταχείας Αδειοδότησης: Οι πολεοδομικές και οικοδομικές Αρχές εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις για αναπτύξεις που προβλέπουν αξιοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων παραγωγής προσιτής κατοικίας.

Δειτε Επισης

Επενδυτικά Ακίνητα με Ψηλές Αποδόσεις από την Elit Blue
In Business Awards 2023: Oι υποψήφιοι στην κατηγορία best workplace/εργοδότης προτίμησης
North Residences: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το εντυπωσιακό τρίτο κτίριο του Trilogy
Χρίστος Ελληνίδης: Ο Κύπριος τεχνοκράτης στην Ε.Ε., φωνή της Ευρώπης σε όλες τις γλώσσες
Αναβαθμίσεις, ανακαινίσεις, μετοχικές αλλαγές, επενδύσεις και νέες αφίξεις στον τομέα της υγείας
Τι λέει για την εν εξελίξει διαδικασία εξαγοράς της Ελληνικής από την Eurobank ο Ντομινίκ Λαμπουρέ
Από Ιούνιο πιθανότατα η μείωση επιτοκίων, συνεδριάζει την Πέμπτη το Δ.Σ. της ΕΚΤ
Οι παράγοντες που εκτινάσσουν την τιμή του Bitcoin και τι λένε οι αναλυτές
Στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού IN Business: Βήμα και λόγος στη νεότερη γενιά των επιχειρήσεων
Castle Residences: Τα τελευταία διαθέσιμα διαμερίσματα στο «κάστρο» της Μαρίνας Λεμεσού(pics)