Χ. Κρητιώτης: Πλοήγηση τραπεζών σ' ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον

Ο managing director της Logicom Solutions δίνει λύσεις, στο InBusiness TV