Η DG Jones & Partners κάνει έδρα την Κύπρο

Μετά από έξι δεκαετίες δυναμικής παρουσίας στον χώρο των κατασκευών και δραστηριοποίηση σε τουλάχιστον 70 χώρες, η εταιρεία DG Jones προτίθεται να μεταφέρει τα κεντρικά της γραφεία στην Κύπρο.