Μετανάστες σχεδόν το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της Κύπρου

Στις 180.344 χιλιάδες ανήλθε το σύνολο μεταναστών στην αγορά εργασίας το 2021 και αντιστοιχούσε στο 28,8% του εργατικού δυναμικού της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφοριακό γράφημα (infographic) της Στατιστικής Υπηρεσίας με θέμα Μετανάστες και Αγορά Εργασίας 2021, η πλειοψηφία των μεταναστών το 2021 (άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου) και δη ποσοστό 42,2% του συνόλου ήταν άτομα τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ), 35,1% υπήκοοι από χώρες της ΕΕ και το 22,7% ήταν Κύπριοι υπήκοοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε ό,τι αφορά τον κύριο λόγο μετανάστευσης, ποσοστό 46,5% αφορούσε λόγους απασχόλησης, 37,7% οικογενειακούς λόγους, 6% το άσυλο και 9,8% άλλους λόγους.

Το ποσοστό των μεταναστών στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 2021 ανερχόταν στο 28,8%, το 28,4% στο σύνολο των απασχολουμένων, ενώ το ποσοστό των μεταναστών στο σύνολο των ανέργων ήταν στο 33,3%.

Η πλειοψηφία των απασχολουμένων μεταναστών ή 78,1% απασχολούνταν στις υπηρεσίες, 20,5% στη Βιομηχανία και 1,4% στη Γεωργία.

Ανά φύλο, το υψηλότερο ποσοστό των ανδρών μεταναστών ή 62,3% ήταν στον τομέα των υπηρεσιών, το 35,8% στην βιομηχανία και το 1,9% στην Γεωργία. Όσον αφορά στις γυναίκες, η συντριπτική πλειοψηφία, ήτοι ποσοστό 93,7% απασχολείτο στις υπηρεσίες, 5,4% στη βιομηχανία και 0,9% στη γεωργία.

Μεταξύ άλλων, το 28,5% των απασχολούμενων μεταναστών ήταν ανειδίκευτοι εργάτες, 16,6% υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές, 13,8% προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί και 13,4% τεχνίτες παραγωγής.

Σε σχέση με την κατάσταση απασχόλησης, 67,6% των μεταναστών ήταν απασχολούμενοι (74,4% άνδρες και 62% γυναίκες), 6,4% άνεργοι (7,7% άνδρες, 5,4% γυναίκες) και 26% αδρανείς (17,9% άνδρες και 32,6% γυναίκες).

Όσον αφορά στην διάρκεια ανεργίας, ποσοστό 46,1% του συνόλου ήταν άνεργοι κάτω από 6 μήνες, 31,9% για περίοδο 12 μηνών και άνω και 22% για περίοδο μεταξύ 6 και 11 μηνών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Με μικρά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ
Η more.com στην οικογένεια χορηγών του FIBA EuroBasket 2025
Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Απαντά στις ανησυχίες για τις αυξήσεις στο δημόσιο το Υπ. Οικονομικών-Στόχος η βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στο δημόσιο ο επιχειρηματικός κόσμος -Οι μεγάλες ανησυχίες
Ανησυχία ΚΕΒΕ για τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου-Κίνδυνος να καταστεί μη βιώσιμο
Με αμελητέα κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ