Στο 7% μέχρι Μάρτιο η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών

Στο 7% ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2024 το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, σε σχέση με 8% που αποτελεί τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, ενώ μικρή μείωση παρουσιάζει η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκδοση "Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2024", που εξέδωσε την Τρίτη το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο τέλος Μαρτίου 2024 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €2,00 δις, το οποίο αντιστοιχεί σε 18% του κρατικού προϋπολογισμού (2023: €1,95 δις, 20%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €1,84 δις, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 14% (2023: €2,02 δις, 17%).

Η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, όσον αφορά τα έσοδα, παρουσιάζει μικρή μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (2024: 18%, 2023: 20%).

Σε σχέση με τις δαπάνες, η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει μικρή μείωση (2024: 14%, 2023: 17%), λόγω των μειωμένων εκροών για αποπληρωμή δανείων και τόκων (2024: €0,12 δις, 2023: €0,34 δις).

Έσοδα
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, οι Έμμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,02 δις (1,7%) σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από το ΦΠΑ κατά €0,02 δις (2024: €0,71 δις, 2023: €0,69 δις).

Οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,11 δις (14,6%) σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων (2024: €0,79 δις, 2023: €0,64 δις) και μείωσης στο Φόρο Μηχανοκίνητων Οχημάτων (2024: €0,04 δις, 2023: €0,06 δις) και στους Φόρους Περιουσίας (2024: €0,04 δις, 2023: €0,05 δις).

Σημειώνεται ότι δεν υπήρξαν αναλήψεις δανείων μέχρι το τέλος Μαρτίου (2023: €0,03δις).

Δαπάνες
Όσον αφορά στις δαπάνες σε σχέση με την μισθοδοσία, συντάξεις, φιλοδωρήματα, η υλοποίηση στο τέλος Μαρτίου δείχνει μια αύξηση ύψους 7% (€0,05 δις) από €0,71 δις το 2023 σε €0,76 δις το 2024.

Οι αποπληρωμές δανείων και τόκων μέχρι το τέλος Μαρτίου ανήλθαν στα €0,12 δις (2023: €0,34 δις), εκ των οποίων τα €0,08 δις (2023: €0,09 δις) αφορούν τους τόκους δανεισμού και τις επιβαρύνσεις και τα €0,04 δις (2023: €0,25 δις) την αποπληρωμή δανείων εσωτερικού.  

Οι δαπάνες σε κοινωνικές παροχές μέχρι το τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε €0,36 δις (2023: €0,33 δις).

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η αύξηση της τάξεως των €0,03 δις (9%) οφείλεται στις αυξημένες δαπάνες για παροχές υγείας κατά €0,02 δις (2024: €0,16 δις, 2023: €0,14) και στις αυξημένες δαπάνες για παροχές κοινωνικής πρόνοιας κατά €0,01 δις (2024: €0,14 δις, 2023: €0,13)

Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Μαρτίου δείχνει μια αύξηση ύψους €0,01 δις από €0,35 δις το 2023 σε €0,36 δις το 2024. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €0,01 δις (8%) (2024: €0,14 δις, 2023: €0,13 δις).

Οι δαπάνες σε λειτουργικές και άλλες δαπάνες μέχρι το Μάρτιο ανήλθαν σε €0,17 δις (2023: €0,22 δις), παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ύψους 23%.

Υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών
Εξάλλου, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών μέχρι το Μάρτιο του 2024 ανήλθε στα €44,9 εκ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €16,4εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων, ύψους €6,2 εκ., στις δαπάνες για αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, ύψους €5,0εκ., στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους 3,0εκ. και €1,6 εκ. αντίστοιχα, στις δαπάνες για κατασκευή εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης οικιακών στερεών απορριμμάτων, ύψους €3,0εκ. και στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτιρίων, ύψους €2,1 εκ.

Αναφορικά με συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες, η υλοποίηση μέχρι το Μάρτιο του 2024 ανήλθε στα €24,3 εκ. και οφείλεται κυρίως στο Σχέδιο Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €4,8εκ., σε Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €3,7 εκ., στο Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ύψους €3,6 εκ., στο Σχέδιο Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες, ύψους €2,2εκ., σε χορηγίες σε οντότητες ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υλοποίηση έργων που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους €1,9 εκ., στις χορηγίες σε οντότητες ευρύτερου δημόσιου τομέα για εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ ύψους €1,6 εκ., και σε σχέδια για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης €1,4 εκ.

Σε σχέση με χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2024 ανήλθε στα €25,3 εκ., και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €13,3 εκ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους € 7,5 εκ. και στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους € 1,7 εκ.

Αναφορικά με την υλοποίηση των κοινωνικών παροχών, αυτή μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2024 ανήλθε στα €5,5 εκ. και οφείλεται κυρίως στις χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, ύψους €2,4 εκ., στις δαπάνες για πολιτιστικές παροχές, ύψους €1,6 εκ. και στις δαπάνες για παροχές παιδείας, ύψους €1,0 εκ.

Υλοποίηση κυριότερων έργων υποδομής
Αναφορικά με την υλοποίηση των κυριότερων έργων υποδομής μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, για το Νέο Κυπριακό Μουσείο το κόστος ανήλθε στα €0,6 εκ (€24,0 εκ. στον προϋπολογισμό 2024), για το Σχέδιο "ΚτίΖΩ" στα €0,3 εκ. (€10,3 εκ. στον προϋπολογισμό), για αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου στα €2,4 εκ. (€18,5 εκ. στον προϋπολογισμό), για δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς €1,6 εκ. (€18,2 εκ. στον προϋπολογισμό), για τον δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου – Αγρού στα €2,7 εκ. (€13,0 εκ. στον προϋπολογισμό), για την κατασκευή των Λεωφόρων  Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στα €0,8 εκ. (€8,8 εκ. στον προϋπολογισμό), για Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στα €0,4 εκ. (€6,5 εκ. στον προϋπολογισμό) και για Βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας, ΦΑΣΗ Γ' στα €0,8 εκ. (€6,0 εκ. στον προϋπολογισμό).

Δειτε Επισης

Πιέσεις στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου στο ΧΑΚ με φόντο...CarVal και Caius Capiltal
Ανοίγει γραφείο στην Κύπρο η ΕΤΕπ-«Σημαντική στιγμή, η οικονομία της χώρας θα έχει άμεση εξυπηρέτηση»
Εντάσσεται στην ΠΑΣΥΔΥ η ΑΣΔΥΚ-Η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης
Έκλεισαν οι αιτήσεις για τα Σχέδια επιχορηγημένων διακοπών εργαζομένων & χαμηλοσυνταξιούχων-Πόσες υποβλήθηκαν
Παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου η υποβολή δήλωσης εισοδήματος-Πόσοι υπέβαλαν οριστικά μέχρι σήμερα
ΣΠΟΔ: Οριακή αύξηση ύστερα από δύο συνεχόμενες μειώσεις-Αυτά που συνέβαλαν στην μεγέθυνση
Εκτός Δεικτών του ΧΑΚ οι μετοχές της Unifast Finance & Investments Public Company
Γιατί τα social media δεν είναι ο μόνος λόγος που έχει εκλεγεί ο Φειδίας
Εργατικό κόστος: Πόσο αυξήθηκε και πόσο δυσκολεύει τις επιχειρήσεις-Σύγκριση της Κύπρου με την υπόλοιπη Ε.Ε.
Οριακά κέρδη κατέγραψε το ΧΑΚ