Πιο αναγκαία από ποτέ η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος ξεκίνησε μια προσπάθεια διαφοροποίησης και επέκτασης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας της, με γνώμονα τη δημιουργία ενός ανθεκτικού και αειφόρου αναπτυξιακού μοντέλου.

Οι πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα (πληθωρισμός, ενεργειακό, προσαρμογή στην μετά-COVID εποχή) καθιστούν αναγκαία την επίσπευση αυτής της προσπάθειας προκειμένου να βγει η Κύπρος αλώβητη,  και ει δυνατόν πιο ισχυρή από αυτή τη μεταβατική περίοδο.

Για τον σκοπό αυτό, η πολιτική του Κράτους επικεντρώνεται στην προσέλκυση εταιρειών και επαγγελματιών από το εξωτερικό σε καίριους τομείς, καθώς και στην ενδυνάμωση υφιστάμενων πυλώνων της οικονομίας όπως η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η έρευνα, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, η ναυτιλία, ο αθλητισμός και η πολιτιστική βιομηχανία. Η άντληση τεχνογνωσίας και κεφαλαίων σε διαφορετικούς κλάδους, θα οδηγήσει στη μεγέθυνση και διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, δημιουργώντας οριζόντια πολλαπλασιαστικά οφέλη και ποιοτικές θέσεις εργασίας για τον ντόπιο πληθυσμό.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, η προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δικαιοσύνης, αλλά και οι συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ορθά η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε τη στρατηγική για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, η οποία εμπεριέχει μια σειρά από κίνητρα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επιθυμούν να μεταστεγαστούν στην χώρα. Ιδιαίτερα σημαντικές για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Κύπρου είναι οι πρόνοιες που διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους/τις συζύγους των επαγγελματιών οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο νησί μας. Παράλληλα, η εισαγωγή των σχεδίων Digital Nomad Visa και Cyprus Startup Visa Scheme ενισχύουν τη θέση της Κύπρου ως προορισμού για εταιρείες τεχνολογίας.

Σύμμαχος στην προσπάθεια του Κράτους για προσέλκυση επενδύσεων είναι το εγχώριο καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας (ΙΡ Box Regime). Το ΙΡ Box Regime στην Κύπρο - το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και της ΕΕ- δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να εξαιρεθούν από τη φορολογία, σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% των κερδών τους, τα οποία εμπίπτουν στο IP Box Regime, κάτι που ουσιαστικά μειώνει τον φορολογικό συντελεστή από 12,5% μέχρι και 2,5%. Στο καθεστώς συμπεριλαμβάνονται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προγράμματα λογισμικού τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα κι άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Παρά τις δυσκολίες που πέρασε τα προηγούμενα χρόνια, η κυπριακή οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα, αναβαθμίζοντας παράλληλα τη θέση της ως χρηματοοικονομικό κέντρο. H χώρα μας συγκεντρώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν ελκυστικό επιχειρηματικό προορισμό. Ειδικότερα, διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας που διευρύνεται συνεχώς, καθώς και ένα ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς. Παράλληλα, προσφέρει υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ πρόσθετο πλεονέκτημα είναι η γεωγραφική της θέση και το γεγονός ότι προσφέρει πρόσβαση σε ανεπτυγμένες αγορές στη Μέση Ανατολή και κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. Την ίδια στιγμή, εγγυάται μια ποιότητα ζωής υψηλού επιπέδου, ασφάλεια, ήπιες καιρικές συνθήκες και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που διεθνείς εταιρείες όπως η Wargaming, η eToro, η Apella Games Ltd, η NCR, η 3CX, η AMDOCS και η UTX, μεταξύ άλλων, έχουν επιλέξει την χώρα για την εταιρική τους βάση.

Κτίζοντας πάνω στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, η Κύπρος οφείλει να προχωρήσει προς την νέα εποχή με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές, για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της μπροστά σε εξωγενείς προκλήσεις, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

*Legal Department Manager της Prospectacy Ltd

Δειτε Επισης

Οι εξωφρενικές τιμές σπρώχνουν ξένους αγοραστές στα κατεχόμενα, όχι ο πόλεμος στο Ισραήλ
Το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για το βιώσιμο εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων
Η τεχνολογία στην υπηρεσία των αδειοδοτήσεων
Διαφημιζόμενος Vs. Agency! Ε ΟΧΙ… ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο!
Η αυξανόμενη σημασία των κριτηρίων ESG και οι οίκοι αξιολόγησης
Επανεξετάζοντας την Black Friday: 5 λόγοι γιατί οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να παρασυρθούν
Μελέτη PwC: Σημαντικά ευρήματα για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών
Αναβαθμισμένο αίσθημα ασφάλειας σε ένα «έξυπνο» σπίτι
«Ναι» στην αντιπαροχή διαμερισμάτων
Οι καθυστερήσεις ταλαιπωρούν τον τομέα των ακινήτων