Γ. Θεοχαρίδης: Απόλυτη η στήριξη της ΕΚΚ προς τον τομέα των Επενδυτικών Ταμείων

Σημαντικό πυλώνα για επίτευξη των οικονομικών στόχων της Κύπρου, χαρακτήρισε τον τομέα των Επενδυτικών Ταμείων ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Γιώργος Θεοχαρίδης.