Στην Blue Island οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας

Ποικίλες και πολυδιάστατες είναι οι συνεχόμενες πρακτικές που εφαρμόζει η Blue Island με στόχο την ανάπτυξη της εργασιακής της κουλτούρας. Η εταιρεία δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας όπου ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, η υπερηφάνεια, η αξιοπιστία και η συντροφικότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο, εξασφάλισε την πολύ σημαντική πιστοποίηση Great Place to Work®.