Ίσες ευκαιρίες ανέλιξης προσφέρει η McDonald’s Cyprus

Σύμφωνα με τα στελέχη της McDonalds Cyprus, η εταιρική κουλτούρα της εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα αφού οι αξίες της όπως η ομαδικότητα, οι δίκαιες ευκαιρίες ανέλιξης και η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση, της εξασφάλισαν την πολύ σημαντική πιστοποίηση Great Place to Work®.