Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Στο μικροσκόπιο ΕΠΑ πιθανή νόθευση του ανταγωνισμού στην τυροκομία

Στο μικροσκόπιο της, για πιθανή σύμπραξη ή συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και που εικάζεται ότι έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας, έθεσε την βιομηχανία της τυροκομίας η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού(ΕΠΑ). 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 38 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2022 (εφεξής ο «Νόμος»), να διενεργήσει επί τόπου ελέγχους σε γραφεία και χώρους επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων και του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου για ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΠΑ, ο εν λόγω αιφνίδιος επιτόπιος έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ εναντίον επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων, καθώς και σ’ όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή και έμμεσα από αυτές ή ελέγχουν άμεσα ή και έμμεσα αυτές ή συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με αυτές (μητρική / θυγατρική / συνδεδεμένη) και του Συνδέσμου Τυροκόμων, σε σχέση με το ενδεχόμενο σύμπραξης ή/και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ως γαλακτοκομεία/τυροκομεία ή/και ενώσεων επιχειρήσεων και του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου στην αγορά παρασκευής / μεταποίησης / επεξεργασίας νωπού αιγοπρόβειου γάλακτος, το οποίο προμηθεύονται από κτηνοτροφικές μονάδες – αιγοπροβατοτρόφους, που εικάζεται ότι έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας.

Οι επί τόπου έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 23/05/2022 και συνεχίζονται και σήμερα.

Κατά την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου, η Υπηρεσία της Επιτροπής συνοδεύτηκε από Λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Δειτε Επισης

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ενώνουν δυνάμεις
EIMF: Παρουσιάζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Governance, Risk and Compliance
Στην υπηρεσία των πολιτών ο Κόμβος Αστικής Αειφορίας NOUS
ΠΔΣ: Ανάληψη ουσιαστικών μέτρων για πάταξη της διαφθοράς-Υπονομεύει το κράτος δικαίου
Η ετοιμότητα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Το κληρονομικό δίκαιο στην Κύπρο... Η διαθήκη, τα καταπιστεύματα και η σειρά των κληρονόμων
Cyprus Public Transport: Όλες οι σχολικές διαδρομές κανονικά από τη Δευτέρα
ΕΜΕΛ: Κανονικά από Δευτέρα τα μαθητικά δρομολόγια
St Intertrust: Στήριγμα των επιχειρήσεων στην πορεία προς ανάπτυξή τους
Η Lidl Κύπρου στηρίζει την Κύπρο του μέλλοντος