ADDITESS: Τεχνολογικές λύσεις ασφάλειας και σε διεθνείς οργανισμούς

Η ADDITESS, με 12 άτομα στο δυναμικό της και με έτος ίδρυσης το 2011, αποσκοπεί στην διεξαγωγή μελετών σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο σε τομείς όπως η γενική πολιτική ασφάλεια, κυβερνοασφάλεια, ασφάλεια κρίσιμων υποδομών καθώς και στη διαχείριση συνόρων.

Για τις υπηρεσίες που παρέχει η ADDITESS αλλά και για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, μίλησε στο InBusinessNews ο CEO της εταιρείας, Νικόλαος Κούτρας.

Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας και τις υπηρεσίες που παρέχετε…
Η ADDITESS δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 σε μια περίοδο όπου το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον μεταμορφωνόταν ταχύτατα και οι κυπριακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ανταγωνιστικότητας.

Η ADDITESS στο παραπάνω ευμετάβλητο περιβάλλον αποφάσισε να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια επιστημονική, συμβουλευτική και ερευνητική εταιρεία, σκοπός της οποίας ήταν και είναι η διεξαγωγή θεωρητικής αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και η διεξαγωγή μελετών σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο στους ακόλουθους τομείς: γενικής πολιτικής ασφάλειας,  κυβερνοασφάλειας, ασφάλειας κρίσιμων υποδομών καθώς και η διαχείριση των συνόρων.

Ταυτόχρονα η εταιρεία μας ανέπτυξε  καινοτόμες τεχνικά εφαρμογές  όπως:

  • Το addtask μια αμφίδρομη σύγχρονη και έξυπνη διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας, μεταξύ των πολιτών και της Αστυνομίας Κύπρου για την υποστήριξη της κοινοτικής αστυνόμευσης και του θεσμού του παρατηρητή της γειτονιάς.
  • Την addmarine μια αμφίδρομη σύγχρονη και έξυπνη διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας, μεταξύ των πελατών και του προσωπικού μιας σύγχρονης τεχνολογικά μαρίνας  για την υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και των εργασιών της.
  • Το addC2 μία σύγχρονη και έξυπνη πλατφόρμα διοικήσεως και ελέγχου των συστημάτων επιτήρησης των συνόρων.
  • Το addCSIM, μια σύγχρονη και έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν την κυβερνοασφάλεια και σε χρήση από Ομάδες Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων.

Όλα τα παραπάνω προϊόντα μας προσφέρονται ως λύσεις ασφάλειας στους προαναφερόμενους τομείς.

Πώς η χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αλλά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Η χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών όπως οι τεχνολογίες cloud hosting ή cloud services, οι τεχνολογίες machine learning,  Source Code Audit, Secure Software Development Lifecycle, αλλά και η χρήση σύγχρονων εταιρικών ψηφιακών υποδομών και εργαστηριακών τεχνολογιών / οργάνων θα βοηθούσε οπωσδήποτε τις εταιρείες στο να μπορούν ταχύτατα και με ασφάλεια να αναπτύσουν τις τεχνολογίες τους με γνώμονα την ποιότητα και την οικονομία ώστε να μπορούν να κινούνται ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον. 

Επίσης η χρήση εφαρμογών ή προϊόντων όπως αυτά που ανέπτυξε και αναπτύσει η εταιρεία μας βοηθούν σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών προκειμένου να γίνουν πιο αποδοτικές άρα και πιο ανταγωνιστικές στις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Ποιοι είναι οι πελάτες της ADDITESS;
Η ADDITESS έχει την ικανότητα να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα / εφαρμογές, όπως τα addtask, addmarine, addC2, addCSIM, σε κυβερνητικούς τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και σε άλλες αρχές είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές στους προαναφερθέντες τομείς ασφάλειας. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία είναι το αποτέλεσμα των συμπληρωματικών δεξιοτήτων και πραγματογνωμοσύνης των μελών της, που της επιτρέπει τη παροχή ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών και τη τεχνική γνώση για ερευνητικές, αναπτυξιακές και εμπορικές δραστηριότητες πάντα στον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας.

Μέχρι σήμερα οι σημαντικότεροι πελάτες μας τόσο στο διεθνές αλλά και το τοπικό περιβάλλον ήταν:

  • Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας και Ασφάλειας (OSCE).
  • H εταιρεία ETIMAD των UAE.
  • To ερευνητικό ίδρυμα Δημόκριτος.
  • H Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων της Κύπρου (National CSIRT-CY).
  • Η Αστυνομία Κύπρου.
  • Η Μαρίνα της Αγίας Νάπας.

Επισημαίνεται και η συνεργασία με άνω των 30 μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών και εταιρειών π.χ όπως Airbus, Thales, Leonardo, Atos, Synyo,  Fraunhofer Institute, κλπ   με τους οποίους συνεργαστήκαμε με επιτυχία σε πάνω απο 20 σύνθετα ευρωπαϊκά ερευνητικά - αναπτυξιακά έργα, στα οποία η εταιρεία μας συμμετείχε μέχρι σήμερα. 

Ποιες είναι σήμερα οι προκλήσεις για τον τομέα σας και την επιχείρησή σας;
Η συνέχιση της προσπάθειας μας αυξάνοντας την ποιότητα των εργασιών μας, των προσφερόμενων προϊόντων μας και διευρύνοντας το γνωστικό μας πεδίο σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να ανταπεξέλθει η εταιρεία μας. Η συνεχής εξεύρεση επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού αλλά και η βελτίωση τόσο επιστημονικά αλλα και επιχειρηματικά του υπάρχοντος προσωπικού μας είναι επιπλέον παράγοντες που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.

Ποια είναι τα άμεσα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας σας;
Οι διεθνείς συνεργασίες είναι μονόδρομος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα από την διεθνή μας συνεργασία και τα έργα που υλοποιούμε ευελπιστούμε ότι σύντομα εντός του 2022 θα μπορέσουμε ως εταιρεία να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες οικονομικής μας ενίσχυσης  μέσω Venture Capital / Private Equity προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δυνατότητες μας στο ευρωπαϊκό αλλα και στο διεθνές περιβάλλον.

Το παραπάνω θα μας βοηθήσει και στον τομέα πωλήσεων μας καθώς απο το 2021 η εταιρεία  μας ξεκίνησε την διαδικασία διάθεσης των τεσσάρων εφαρμογών ασφάλειας που αναπτύξαμε, addtask, addmarine, addC2, addCSIM, στο διεθνές περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα 10 χρόνια ύπαρξης της εταιρείας μας καταφέραμε μέσω της συμμετοχής μας σε πανω απο 20 σύνθετα έργα έρευνας και ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ένωσης, να μεταφέρουμε ειδική τεχνογνωσία εφαρμογών του τομέα της ασφάλειας στους μηχανικούς μας στην Κύπρο. Με αυτό τον τρόπο μπορέσαμε να τους κρατήσουμε στην χώρα μας, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα πάνω από 25 άτομα που εργάστηκαν ή συνεργάστηκαν με της εταιρεία μας να δραστηριοποιούνται στην Κύπρο με δεξιότητες που θεωρούμε ότι προάγουν διεθνώς το επιχειρείν της Κύπρου.  

Συνεργάτες/Partners: Epic, Hellenic Βank και University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)

Δειτε Επισης

Αυξήθηκε κατά 1,4% η βιομηχανική παραγωγή το 2022
ΟΣΙΚΑ: Εξεύρεση προσωπικού και ακρίβεια στο... τραπέζι
Χορηγίες για ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλής ταχύτητας έως 1 Gbps
Η Diplomat αναλαμβάνει τη διανομή LIPTON και PG Tips
Θέλει συστημική λύση για ΜΕΧ η ΚΤΚ - Το έργο και ο στόχος
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου
Ετήσια Τελετή Βράβευσης Αρίστων Εφήβων Νεανίδων 2022
Στα €23 δισ. το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης το 2022
Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και προώθηση του e-learning στο Δημόσιο
Cyprus: The new Global Tech and Innovation Hub Summit