Σήμερα το μίνι MBA για τις ΜμΕ της επαρχίας Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση καθώς επίσης στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή. Επίσης, λειτουργούν ως φυτώρια νέων επιχειρήσεων, καινοτόμων ειδών και εφαρμογών, ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων, εξυπηρέτησης τοπικών αναγκών καθώς και χωροταξικής κατανομής θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος.

Από την άλλη, η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής στο επιχειρηματικό περιβάλλον θεωρείται πλέον μία αυτονόητη αξία, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, ενώ, ταυτοχρόνως της παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για να προσαρμόζεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσής τους, οι ΜμΕ επιβάλλεται να ανανεώνουν σε συνεχή βάση τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής τους. Πορεία δύσκολη που φαντάζει τις περισσότερες φορές απρόσιτη λόγω της έλλειψης χρόνου και πόρων.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΜμΕ και θέλοντας να παράσχουν τα εφόδια που θα διευκολύνουν την χάραξη στρατηγικής για την πορεία ανάπτυξής τους, η ΙΜΗ, η Ελληνική Τράπεζα, η Epic και το Πανεπιστήμιο Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) οργανώνουν το συνέδριο για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τίτλο «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο» για τις επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου.

Mastering βιώσιμης ανάπτυξης
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να μοιραστούν εμπειρίες και να αναπτύξουν εποικοδομητικό διάλογο με διακεκριμένους επαγγελματίες – ομιλητές, ο καθένας στον τομέα του, για θέματα που αποτελούν την καθημερινή εταιρική τους πρακτική, τις προκλήσεις και τις φιλοδοξίες τους.

Συγκεκριμένα, ο Geoffrey Serrurier, CEO της Nabucco Pet Products θα προβεί σε πρακτικές εισηγήσεις και προτάσεις για το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να καταστούν κερδοφόρες μέσα από την Έρευνα και Ανάπτυξη, παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ή ακόμη και μέσω της χρήσης καινοτομιών στην διεκπεραίωση εργασιών.

Όπως είναι γνωστό, σε οποιοδήποτε είδος επιχείρησης (οικογενειακή επιχείρηση ή οποιοδήποτε άλλο είδος), το πιο δύσκολο ζήτημα είναι η καθιέρωση και ενίσχυση της λογοδοσίας. Βοηθά στη διαφοροποίηση της επιχείρησής σας, επειδή δίνει τον τρόπο να είστε αυθεντικοί και διαφανείς μεταξύ σας, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, σε ένα περιβάλλον που μπορεί να εκτεθεί σε σύνθετα διλήμματα επικοινωνίας. Η Elie G. Wakil, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού στους τομείς των Ανθρώπινων Σχέσεων, της Ηγεσίας και των Επικοινωνιών, θα αναπτύξει μια δομή ευθύνης όπου η λογοδοσία ενσωματώνεται στο σύστημα, είναι η πιο ισορροπημένη λύση, ενώ ο Δημήτρης Λουκαΐδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων θα αναφερθεί στη λογοδοσία ως ένα εργαλείο για καλύτερη επικοινωνία και διαχείριση των πόρων της επιχείρησης και σαν επακόλουθο, πιο ευτυχισμένους ανθρώπους και σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση.

Πιστός σύμμαχος η τεχνολογία
Σήμερα οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί απαιτούν ολοένα και αυξανόμενες υπηρεσίες μέσω των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Η ανάγκη για ταχύτητα και μεγάλο όγκο δεδομένων, η τήλε-εργασία, η συνδεσιμότητα και τα online εργαλεία παραγωγικότητας καταδεικνύουν τη σημαντικότητα τόσο των ενσύρματων όσο και των ασύρματων δικτύων. Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών μεγαλώνει και τον κίνδυνο της υποκλοπής σημαντικών επιχειρησιακών δεδομένων και της παρακώλυσης της εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας. Ο Βασίλης Καλουδάς, Broadband and B2B Product Manager της Epic θα μιλήσει για την σημασία του αυξημένου επιπέδου ασφάλειας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και έρχονται να σταθούν στο πλευρό των ΜμΕ.

Μάρκετινγκ και Soft Skills
Τα «Soft Skills» αφορούν τις δεξιότητες και συμπεριφορές που σχετίζονται με τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους συναδέλφους μας, με τους συνεργάτες μας αλλά και με τους πελάτες μας. Ο Γιώργος Ζερβίδης, Σύμβουλος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας θα αναφερθεί στο καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν στον τομέα του μάρκετινγκ τα soft skills, σε τομείς όπως η επικοινωνία, η ευελιξία, η καινοτομία, η ομαδική εργασία, η πειστικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, οι ικανότητες διαχείρισης αλλαγών, ανάληψης ρίσκου και άλλες σχετικές δεξιότητες οι οποίες μπορούν να καθορίσουν μια επιτυχημένη προσέγγιση μάρκετινγκ μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού.

Εξασφάλιση χρηματοδότησης
Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, Διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων της Ελληνικής Τράπεζας θα μιλήσει για τις διαδικασίες και προϋποθέσεις χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και για το ύψος χρηματοδότησης που μπορεί να προσφέρει μια τράπεζα, ενώ ο Δρ. Ανδρέας Ψάλτης, Project Manager και  Σύμβουλος επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ θα μιλήσει για το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διαρθρωτικά Ταμεία ώστε να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα και επικράτηση στην αγορά.

Ζητήματα διαδοχής
Η εμπειρία δείχνει ότι το θέμα της διαδοχής, η μεταβίβαση της διοίκησης και της ιδιοκτησίας μίας επιχείρησης, αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για πολλές επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη, μόνο το 30% των οικογενειακών επιχειρήσεων επιβιώνει της μετάβασης σε δεύτερη γενιά, ενώ μόνο το 10% αυτών μπορεί να ξεπεράσει τη μετάβαση στην τρίτη γενιά. Ο Καθ. Πανίκος Πουτζιουρής, Πρύτανης του UCLan Cyprus, θα αναλύσει τις σωστές πρακτικές διοίκησης οικογενειακών επιχειρήσεων, πως να προγραμματίσετε σωστά την διαδοχή στην επόμενη γενιά, πρακτικές εισηγήσεις για διαχείριση οικογενειακών κρίσεων, καθώς, επίσης, και για το πώς να δημιουργήσεις, να διατηρήσεις, να μεγαλώσεις και να μεταφέρεις στην επόμενη γενιά την περιουσία της οικογενειακής επιχείρησης.

Με γνώμονα τα πιο πάνω στόχος του Συνεδρίου είναι να δώσει την ευχέρεια στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να συζητήσουν για τα θέματα που τους απασχολούν ιδιαίτερα μετά από 2 χρόνια παρατεταμένης κρίσης λόγω της πανδημίας.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της επαρχίας Λάρνακας και της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.


Πληροφορίες
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, 15.00

Ξενοδοχείο Adams, Αγία Νάπα

Δωρεάν συμμετοχή, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Για πληροφορίες και εγγραφές πατήστε εδώ

Οργανωτής: ΙΜΗ

Partners: Epic, Ελληνική Τράπεζα, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Χορηγοί Επικοινωνίας: REPORTER, περιοδικό ΙN Business, περιοδικό GOLD

Δειτε Επισης

Οδηγός προστασίας δεδομένων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Αυξήθηκε κατά 1,4% η βιομηχανική παραγωγή το 2022
ΟΣΙΚΑ: Εξεύρεση προσωπικού και ακρίβεια στο... τραπέζι
Χορηγίες για ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλής ταχύτητας έως 1 Gbps
Η Diplomat αναλαμβάνει τη διανομή LIPTON και PG Tips
Θέλει συστημική λύση για ΜΕΧ η ΚΤΚ - Το έργο και ο στόχος
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου
Ετήσια Τελετή Βράβευσης Αρίστων Εφήβων Νεανίδων 2022
Στα €23 δισ. το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης το 2022
Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και προώθηση του e-learning στο Δημόσιο