Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές κατοικιών

Ο Plant Manager της ΚΕΑΝ, Γιώργος Παναγιώτου, ξεναγεί το IN Business TV, στις εγκαταστάσεις παραγωγής του Ομίλου, στη Λεμεσό και επεξηγεί τις βιώσιμες πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εργοστάσιο, τα οφέλη των πρακτικών, καθώς και τον περιβαλλοντικό και τον οικονομικό αντίκτυπο.