Αναλυτική ενημέρωση στην ΕΚΚ για ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), οι οποίες προτίθενται να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες σε τρίτες χώρες ότι οι ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς μέσω επιστολής την ΕΚΚ για την εν λόγω πρόθεση τους.

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της η Κεφαλαιαγορά σημειώνει ότι πριν την παροχή/άσκηση των εν λόγω υπηρεσιών/δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες, οι ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει οποιαδήποτε άδεια απαιτείται από τις αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της εκάστοτε τρίτης χώρας.

Εξάλλου, οι ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να προσκομίζουν στην ΕΚΚ πιστοποιημένο αντίγραφο της σχετικής αδειοδότησης από την εποπτική Αρχή της τρίτης χώρας για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 

Προστίθεται ακόμα ότι εν απουσία οποιασδήποτε απαίτησης για αδειοδότηση από εποπτική Αρχή της τρίτης χώρας, η ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να προσκομίζει σχετική νομική γνωμάτευση από δικηγόρο ή δικηγορικό γραφείο της εν λόγω χώρας, ότι η νομοθεσία δεν απαιτεί τέτοια αδειοδότηση ή πιστοποιημένο αντίγραφο της νομικής γνωμάτευσης. 

Η επιστολή που θα αποστέλλεται στην ΕΚΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο των τρίτων χωρών, στις οποίες η ΚΕΠΕΥ προτίθεται να παρέχει/ασκήσει τις προαναφερόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες, αναφέροντας για την κάθε χώρα κατά πόσο έχει ληφθεί σχετική αδειοδότησης από την αρμόδια Αρχή της ή νομική γνωμάτευση/συμβουλή ότι η νομοθεσία δεν απαιτεί τέτοια αδειοδότηση. 

Σημειώνεται ακόμα ότι η εξασφάλιση της εν λόγω αδειοδότησης από τις αρμόδιες Αρχές των τρίτων χωρών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ΚΕΠΕΥ. 

Παράλληλα, οι ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να δηλώνουν την εν λόγω πληροφόρηση στη Διαδικτυακή Πύλη (Portal) και να ενημερώνουν γραπτώς την ΕΚΚ για οποιεσδήποτε αλλαγές στις τρίτες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.  

Καταληκτικά η ΕΚΚ τονίζει ότι οι υφιστάμενες και οι νέες ΚΕΠΕΥ οφείλουν να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους πληροφόρηση αναφορικά με τις τρίτες χώρες στις οποίες παρέχουν/ασκούν επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες.

Δειτε Επισης

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο-Το σκεπτικό της απόφασης
Καζιμίρ (ΕΚΤ): Μην έχετε δεδομένες τις δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος
Τράπεζα Κύπρου: Εφαρμόζει πρώτη τις άμεσες μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο
Μαχλούφ (ΕΚΤ): Δεν βιαζόμαστε για μια νέα μείωση στα επιτόκια
Στη συνεδρία της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο η προσοχή επενδυτών και αποταμιευτών για μείωση επιτοκίων
Ν. Ποταμάρης: Επιτακτική ανάγκη η επαγγελματική ανάπτυξη στον πολύπλοκο κόσμο των επενδύσεων
Βιλερουά-ΕΚΤ: Εύλογες οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων
Κριστίν Λαγκάρντ: Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη διαδρομή στα επιτόκια
Οι κάρτες VISA της Τράπεζας Κύπρου ταξιδεύουν 4 τυχερούς στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Ετοιμάζεται να βάλει το αποτύπωμα της στην Ελληνική η Eurobank-Εις Σεπτέμβριο τα σπουδαία