Powered by

Οι μεταβλητές που καθορίζουν την στρατηγική των ξενοδοχείων στην Κύπρο-Γεωπολιτικά, οικονομία, περιβάλλον

Η κατανόηση του λειτουργικού περιβάλλοντος αποτελεί ζωτικό παράγοντα για κάθε επιχείρηση, καθώς συγκεντρώνει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, ανάμεσά τους, οικονομικούς, πολιτικούς και περιβαλλοντικούς.

Γεωπολιτικές αναταραχές, κυρώσεις, πληθωρισμός, επιτόκια και κλιματική κρίση συγκαταλέγονται ανάμεσα στις μεταβλητές που επηρεάζουν την κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση της στρατηγικής τους.

Το InBusinessNews ανέλυσε το λειτουργικό περιβάλλον τριών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και συγκεκριμένα:

  • Εταιρεία αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λίμιτεδ (ξενοδοχείο «Ρόδον»)
  • Constantinou Bros Hotels Public Company Limited
  • Leptos Calypso Hotels Public Limited

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται πιο κάτω προέρχονται από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023 που έχουν δημοσιεύσει τα ίδια τα συγκροτήματα στο ΧΑΚ.

  • Γεωπολιτικοί παράγοντες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 αποτελεί σημαντική μεταβλητή που λαμβάνεται υπόψη στο λειτουργικό περιβάλλον των ξενοδοχείων της Κύπρου. Τα κατ’ επέκταση περιοριστικά μέτρα και οι κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε. στη Ρωσία και Λευκορωσία φαίνεται πως επηρεάζουν.

Επίσης, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των ξενοδοχείων, κυρίως τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με συμφέροντα και επενδύσεις, καθώς και άλλες διαταραχές με τους προμηθευτές, πελάτες και υπαλλήλους.

Παρόλα αυτά δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις από τους πολέμους, αφού τα ξενοδοχεία δεν έχουν άμεση έκθεση σε αυτές τις χώρες.

Οι διαμάχες επηρεάζουν τον τομέα από την άποψη ότι οι οικονομίες γενικά και οι χρηματοοικονομικές αγορές βρίσκονται ένεκα αυτού αντιμέτωπες με διάφορες προκλήσεις.

  • Οικονομικοί παράγοντες

Για παράδειγμα, η Εταιρεία αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια αναφέρει στην οικονομική της έκθεση ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειες επηρεάζουν έμμεσα την εταιρεία, ωστόσο είναι κάτι που η διεύθυνση παρακολουθεί.

Η Constantinou Bros Ηοtels Public Company αναφέρει ότι οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η ανησυχία στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, η αύξηση στα επιτόκια, οι διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν έμμεσα τον τομέα του τουρισμού στην Κύπρο.

Η Leptos Calypso Hotels Public στα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2023 υπογραμμίζει ότι οι πτήσεις από και προς Ρωσία που απαγορεύτηκαν έχουν επιβραδύνει την κυπριακή οικονομία. Επίσης, λόγω του πολέμου, διαταράχθηκε η εφοδιαστική αλυσίδα η οποία επέφερε πληθωριστικές πιέσεις.

Παρόλα αυτά, για αντιμετώπιση των συγκεκριμένων επιπτώσεων, η Leptos Calypso Hotels Public Limited αναφέρει ότι αναζητά άλλες τουριστικές αγορές όπως η Γαλλία και η Πολωνία, ώστε να αναπληρώσει τη μείωση της εισροής τουριστών από τις επηρεαζόμενες αγορές.

  • Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Constantinou Bros τονίζει πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη βιομηχανία των ξενοδοχείων και ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις μέσω των αυξημένων επιχειρησιακών δαπανών για προσαρμογή.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη βιομηχανία των ξενοδοχείων και ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις μέσω των αυξημένων επιχειρησιακών δαπανών για την εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, οι ακραίες κλιματικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση της προσέλευσης τουριστών, επηρεάζοντας τα έσοδα.

Η επερχόμενη Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) προσθέτει επιπλέον οικονομικές συνέπειες, καθιστώντας αναγκαίο για τις επιχειρήσεις όπως τα ξενοδοχεία να δηλώνουν με διαφάνεια πληροφορίες για την βιωσιμότητα.

Αυτό θα απαιτεί επενδύσεις σε συστήματα συλλογής δεδομένων και αναφοράς για εξασφάλιση της συμμόρφωσης και την αποφυγή επιβολής προστίμων. Επιπρόσθετα, οι «πράσινοι φόροι», οι οποίοι επιβάλλονται για να αποτραπεί η οικολογική καταστροφή, αναμένεται να αυξήσουν το κόστος πωλήσεων και τα λειτουργικά έξοδα των ξενοδοχείων.

Ωστόσο, η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί να μειώσει τους "πράσινους φόρους" και να παρουσιάσει οικονομικές ευκαιρίες, όπως μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις από ενεργειακά αποδοτικές πρακτικές και προσέλκυση οικολογικά συνειδητοποιημένων καταναλωτών και επενδυτών.

Επιπλέον, οι ακραίες κλιματικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση της προσέλευσης τουριστών, επηρεάζοντας τα έσοδα. Η επερχόμενη Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) προσθέτει επιπλέον οικονομικές συνέπειες, καθιστώντας αναγκαίο για τις επιχειρήσεις όπως τα ξενοδοχεία να δηλώνουν με διαφάνεια πληροφορίες για την βιωσιμότητα.

Αυτό θα απαιτεί επενδύσεις σε συστήματα συλλογής δεδομένων και αναφοράς για εξασφάλιση της συμμόρφωσης και την αποφυγή επιβολής προστίμων.

Επιπρόσθετα, οι «πράσινοι φόροι», οι οποίοι επιβάλλονται για να αποτραπεί η οικολογική καταστροφή, αναμένεται να αυξήσουν το κόστος πωλήσεων και τα λειτουργικά έξοδα των ξενοδοχείων.

Ωστόσο, η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί να μειώσει τους «πράσινους φόρους» και να παρουσιάσει οικονομικές ευκαιρίες, όπως μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις από ενεργειακά αποδοτικές πρακτικές και προσέλκυση οικολογικά συνειδητοποιημένων καταναλωτών και επενδυτών

«Το Συγκρότημα είναι προσηλωμένο στο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματική αλλαγής. Έχει αξιολογήσει τις συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν αναμένεται να έχει σημαντικό άμεσο ουσιαστικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του», αναφέρει συγκεκριμένα η Constantinou Bros στα οικονομικά αποτελέσματα.

Δειτε Επισης

Υπ. Οικονομικών: Η αναβάθμιση από S&P's αντανακλά και την ενίσχυση των κυπριακών τραπεζών
Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης
S&P's: Δημοσιονομικά που υπερτερούν, ενισχυμένο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Στο GOLD Ιουνίου: Η ανάπτυξη της Λεμεσού σε ένα δυναμικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό κέντρο
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Οι 1.573 θέσεις πρώτου διορισμού στο δημόσιο που πάνε με απόφαση Υπουργικού για αποπαγοποίηση στην Βουλή
ΑΔΜΗΕ: Συζητήσεις με Τρ. Κύπρου για χρηματοδότηση του Great Sea Interconnector-Τα σημαντικά βήματα σε εξέλιξη
Άγγιξε σχεδόν τα €600 εκ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο
Πάει για νέο μοντέλο διοίκησης ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Οι κατασταστικές αλλαγές στη γενική συνέλευση
Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την τεχνητή νοημοσύνη-Ποιες εταιρείες επηρεάζονται και οι νομικοί κίνδυνοι