Τράπεζα Κύπρου: Πράσινο από τους μετόχους για το μέρισμα-Οι εκλεγέντες και επανεκλεγέντες στο Δ.Σ.(pics)

Τον δρόμο για καταβολή μερίσματος άνοιξαν οι μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Το σχετικό ψήφισμα (Ψήφισμα 7), εγκρίθηκε ομόφωνα και προνοεί την καταβολή τελικού μερίσματος για το οικονομικό έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 για το ποσό των €0.25 ανά συνήθη μετοχή, όπως πρότειναν οι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών στις 26 Απριλίου 2024, το οποίο θα πληρωθεί στις 14 Ιουνίου 2024.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Κύπρου είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καλεί τους μετόχους της να την εξουσιοδοτήσουν για ηλεκτρονική καταβολή του μερίσματος.

Η επιλογή της ηλεκτρονικής πληρωμής μερίσματος μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

1.Μέτοχοι ΧΑΚ, που είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και συνδρομητές στην 1bank, μπορούν, μέσω 1bank Internet Banking (https://online.bankofcyprus.com/Login_UI/Login επιλέγοντας Προφίλ/Πληρωμή Μερισμάτων) ή BοC Mobile app (επιλέγοντας Προσωπικές Πληροφορίες /Πληρωμή Μερισμάτων), να υποβάλουν τις οδηγίες τους ώστε να λαμβάνουν τις πληρωμές των μερισμάτων τους ηλεκτρονικά σε λογαριασμό στο όνομά τους στην Τράπεζα Κύπρου.

2.Μέτοχοι ΧΑΚ που είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, αλλά δεν είναι συνδρομητές στην 1bank, μπορούν να γίνουν δωρεάν συνδρομητές και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης μέσω του Internet Banking ή του BoC Mobile app και ακολούθως να υποβάλουν τις οδηγίες τους.

3.Μέτοχοι ΧΑΚ που επί του παρόντος δεν είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου μπορούν να γίνουν πελάτες ανοίγοντας λογαριασμό με την Τράπεζα Κύπρου μέσω της εφαρμογής , BoC Mobile app, και ακολούθως να υποβάλουν τις οδηγίες τους.

4.Μέτοχοι ΧΑΚ που επιθυμούν να λάβουν τα μερίσματά τους με ηλεκτρονική μεταφορά σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να υποβάλουν τις οδηγίες τους γραπτώς αποστέλλοντας τα ανάλογα έντυπα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά. Το έντυπο είναι αναρτημένο εδώ.

Μέτοχοι ΧΑΚ σε κοινή μερίδα ή νομικές οντότητες

Όσοι έχουν μετοχές σε κοινή μερίδα ή είναι νομικές οντότητες, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται εδώ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ 1

Εκλογή και επανεκλογή στο Δ.Σ.

Κατά τη γενική συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου τέθηκαν προς ψήφιση άλλα 16 Ψηφίσματα, τα οποία εγκρίθηκαν, είτε ομόφωνα είτε με συντριπτική πλειοψηφία.

Μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι κλήθηκαν να ψηφίσουν αναφορικά και με την επανεκλογή των πιο κάτω διοικητικών συμβούλων του Συγκροτήματος, με ξεχωριστά ψηφίσματα:

  • Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου
  • Lyn Grobler
  • Πανίκος Νικολάου
  • Κωνσταντίνος Ιορδάνου
  • Ελίζα Λειβαδιώτου
  • Monique Hemerijck
  • Adrian Lewis

Όλοι επανεκλέγηκαν ομόφωνα ή σχεδόν ομόφωνα.

Επίσης, προς ψήφιση τέθηκε και ο διορισμός των νέων διοικητικών συμβούλων της τράπεζας, Christian Hansmeyer και Stuart Birrell, οι οποίοι εκλέγηκαν ομόφωνα.

Αξίζει να αναφερθεί πως, ο κ. Christian Hansmeyer προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό, κατά τη συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2023, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικού σε θέματα ESG, ενώ ο κ. Stuart Birrell, προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό, κατά τη συνεδρία του στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως ειδικός σε θέματα τεχνολογίας και κυβερνοχώρου.

Και των δύο ο διορισμός τους στο Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΝΕΟΙ ΔΣ

Άλλα ψηφίσματα

Επιπρόσθετα, κατά την συνέλευση, συζητήθηκαν και τέθηκαν προς ψήφιση για έγκριση και τα ακόλουθα:

  • Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  • Η αμοιβή των Ελεγκτών της εταιρείας.
  • Η ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία, στην περίπτωση όπου ένας Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει πέραν από μία καθορισμένη θέση θα είναι συσσωρευτική, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τα μηνύματα Αράπογλου-Νικολάου στους μετόχους

Μιλώντας κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Τάκης Αράπογλου, δήλωσε πεπεισμένος ότι η τράπεζα θα είναι σε θέση να προσφέρει βιώσιμη κερδοφορία ακόμη και μετά την επιστροφή των επιτοκίων σε πτωτική τάση, τονίζοντας πως το 2023 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την τράπεζα, καθώς αποκαταστάθηκε ως ένα άρτια κεφαλαιοποιημένο, διευρυμένο και βιώσιμα κερδοφόρο συγκρότημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

«Τα οικονομικά μας αποτελέσματα, ρεκόρ, το 2023, ενισχύθηκαν σαφώς από τα υψηλότερα επιτόκια που επικράτησαν. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να υποβαθμίσει την τεράστια πρόοδο που σημειώθηκε στη μείωση του κόστους, την αύξηση της αποδοτικότητας, την αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων, την πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνων και τους αποτελεσματικούς ελέγχους», πρόσθεσε.

Είναι για αυτούς τους λόγους, υπέδειξε, «που πιστεύουμε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα είναι σε θέση να προσφέρει βιώσιμη κερδοφορία ακόμη και μετά την επιστροφή των επιτοκίων σε πτωτική τάση».

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, τόνισε πως «το 2023 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Τράπεζα, καθώς ήμασταν η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο και την Ελλάδα που εξασφάλισε την έγκριση από την ΕΚΤ για την επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων μετά από 12 χρόνια».

«Είμαι απίστευτα υπερήφανος που μετά από δέκα χρόνια αποφασιστικών ενεργειών της Διοίκησης και των εξαιρετικών προσπαθειών και της αφοσίωσης του προσωπικού μας, η Τράπεζα το 2023 όχι μόνο κατάφερε να στηρίξει τους πελάτες της, την Κυπριακή οικονομία και την κοινωνία και να προσφέρει βιώσιμη αξία σε εσάς, τους μετόχους μας, αλλά και να πρωτοστατήσει μεταξύ των τραπεζών της περιοχής και της ΕΕ ευρύτερα», υπογράμμισε.

«Το 2024 σηματοδοτεί το 125ο έτος της Τράπεζας Κύπρου και χαίρομαι που η Τράπεζα είναι ο κορυφαίος οργανισμός τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο που δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Η δοκιμασμένη στρατηγική και το καλά διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο τοποθετούν το Συγκρότημα για επιτυχία τα χρόνια που ακολουθούν», συνέχισε.

Η Τράπεζα Κύπρου, κατέληξε ο κ. Νικολάου, «συνεχίζει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Κυπριακής οικονομίας - και πρωτοπορεί στην ψηφιακή της εξέλιξη - καθώς και σημαντικό παράγοντα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας μας. Η δέσμευσή μας σε αυτούς τους ρόλους είναι τόσο ισχυρή σήμερα όσο ήταν ποτέ, παράλληλα με την ακλόνητη δέσμευσή μας να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και να προσφέρουμε βιώσιμη αξία στους μετόχους μας».

ΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ2

Στην παρουσία Άκερμαν-Χούριγκαν

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόντες στη γενική συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου ήταν οι Τζον Χούριγκαν και Γιόζεφ Άκερμαν.

Υπενθυμίζεται ότι Τζον Χούριγκαν διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος από το 2013 έως το 2019, ενώ ο Γιόζεφ Άκερμαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Νοέμβριο του 2014 έως το 2019.

ΧΟΥΡΙΓΚΑΝ-ΑΚΕΡΜΑΝ

ΧΟΥΡΙΚΑΝ

Δειτε Επισης

Υπ. Οικονομικών: Η αναβάθμιση από S&P's αντανακλά και την ενίσχυση των κυπριακών τραπεζών
Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης
S&P's: Δημοσιονομικά που υπερτερούν, ενισχυμένο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Στο GOLD Ιουνίου: Η ανάπτυξη της Λεμεσού σε ένα δυναμικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό κέντρο
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Οι 1.573 θέσεις πρώτου διορισμού στο δημόσιο που πάνε με απόφαση Υπουργικού για αποπαγοποίηση στην Βουλή
ΑΔΜΗΕ: Συζητήσεις με Τρ. Κύπρου για χρηματοδότηση του Great Sea Interconnector-Τα σημαντικά βήματα σε εξέλιξη
Άγγιξε σχεδόν τα €600 εκ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο
Πάει για νέο μοντέλο διοίκησης ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Οι κατασταστικές αλλαγές στη γενική συνέλευση
Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την τεχνητή νοημοσύνη-Ποιες εταιρείες επηρεάζονται και οι νομικοί κίνδυνοι