Ζ. Κυριάκου: Χώρος ψυχαγωγίας η πρώην βιομηχανική Έγκωμης

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο InBusinessNews ο Δήμαρχος Έγκωμης κ. Ζαχαρίας Κυριάκου, εξηγεί τις αναδιαρθρώσεις που επιβάλλετο να γίνουν στον δήμο εν καιρώ κρίσης και τις πρακτικές που ακολουθούνται για συνεχή βελτίωση της εσωτερικής διοίκησης αλλά και της φερεγγυότητας του Δήμου. Επίσης, σχολιάζει την επειχηματική ανάπτυξη στην περιοχή και τοποθετείται επί των μειώσεων και συγχωνεύσεων των δήμων.


Ποιες ήταν οι περικοπές στον προϋπολογισμό του δήμου και πώς έχουν «συγυριστεί» τα οικονομικά του δήμου;
Πολλές ήταν οι περικοπές που έγιναν σε διάφορα κονδύλια σε πολλά από τα τμήματα και υπηρεσίες των δήμων. Οι δήμοι έχουν χάσει το 45% των εσόδων τους από τη μείωση της κρατικής χορηγίας, έτσι και αναγκάστηκαν να προβούν σε περικοπές που χαρακτηρίζονται ως αιματηρές. Η μείωση της κρατικής χορηγίας στερεί από τους δήμους ένα μεγάλο ποσό εσόδων. Άλλες απώλειες εσόδων προέρχονται και από άλλους τομείς. Στην περίπτωση της Έγκωμης υπήρξε μεγάλη συρρίκνωση των εσόδων από τη δραματική μείωση στις παραχωρήσεις αδειών οικοδομής ως συνέπεια του πλήγματος που δέχθηκε η οικοδομική βιομηχανία. Περικοπές έχουν γίνει και στα έξοδα οδικού δικτύου. Ενώ το 2012 δαπανήθηκαν 300 χιλ. ευρώ για το σκοπό αυτό, φέτος το ποσό θα είναι μόλις το μισό. Πρόκειται για μία μείωση μεγαλύτερη του 50%. Άλλη μια περικοπή αποτελεί και η μείωση της δαπάνης για την καθαριότητα που ανέρχεται στο 40%. Επιπρόσθετα, ο δήμος προχωρούσε σε καθαρισμό των χωραφιών πέντε φορές το χρόνο ενώ τώρα προγραμματίζονται τέσσερις ενώ πολύ πιθανόν είναι να γίνουν και τρεις. Από τις περικοπές δεν έχει επηρεαστεί η περισυλλογή των σκυβάλων αφού κάτι τέτοιο θα ήταν μη αποδοτικό. Όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, ο Δήμος Έγκωμης βρίσκεται σε συζήτηση με την Green Dot για μείωση της χρονιαίας δαπάνης, μιας δαπάνης που επωμίζεται ο δήμος και δεν μετακυλύεται στους δημότες. Για τη μείωση του μισθολογίου του δήμου, ο Δήμος Έγκωμης έχει προβεί σε πλεονασμούς προσωπικού ως μέρος της προσπάθειας για εξοικονόμηση πόρων. Η μείωση της κρατικής χορηγίας και η μείωση των εσόδων του δήμου επιβάλλουν τη δραστική αναθεώρηση των σχεδιασμών του δήμου για να μπορεί να διατηρεί τη φερεγγυότητά του.
 
Ποιες πρακτικές θεωρείται ότι έχετε μεταφέρει από τον ιδιωτικό τομέα στον δημόσιο και ποιες οι αλλαγές που έχουν επέλθει;
Αντιλήψεις που έχω επιχειρήσει και καταφέρει να μεταφέρω στον δήμο με την εκλογή μου ως δήμαρχος αποτελούν η ταχύτητα στη λήψη αλλά και η διεκπεραίωση των αποφάσεων. Ό,τι μπορεί να γίνει τώρα, ποτέ δεν αναβάλλεται για μετά. Για παράδειγμα, έχουμε αυξήσει τον κύκλο αρμοδιοτήτων του συνεργείου άμεσης δράσης του δημαρχείου για πιο γρήγορη αντιμετώπιση διαφόρων περιστατικών εντός του δήμου που χρήζουν άμεσης επίλυσης.
Στο δημαρχείο γίνεται επίσης αξιολόγηση του προσωπικού με τη μέτρηση της παραγωγικότητας, κάτι που δεν γινόταν πριν. Έτσι το προσωπικό δεν εφησυχάζεται. Τυχόν παραπτώματα δεν μένουν ατιμώρητα. Έχει σχηματιστεί έτσι μια εικόνα ελέγχου.Επιπλέον, στο δημαρχείο πλέον υιοθετήθηκε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κάτι που προηγουμένως ήταν άγνωστο. Η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων είναι πλέον ηλεκτρονική. Έχει επίσης αναβαθμιστεί η ιστοσελίδα του δήμου προσφέροντας στους δημότες καθημερινή πληροφόρηση για όλα τα θέματα που τους αφορούν. Μέσω της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας μπορούν να γίνονται οι πληρωμές των οφειλών προς τον δήμο.
Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ενημέρωσης των δημοτών έχει καθιερωθεί ο θεσμός των πανδημοτικών συνελεύσεων σε ετήσια βάση. Γίνεται πλήρης παράθεση στοιχείων και έτσι περήφανα δηλώνουμε «ξεκάθαρα μπροστά στους δημότες». Επιπρόσθετα, τα τελευταία δύο χρόνια έχει αναπτυχθεί στον δήμο το κίνημα εθελοντισμού. Εγγεγραμμένοι εθελοντές βοηθούν σε διάφορες εκδηλώσεις. Ο θεσμός του παρατηρητή της γειτονιάς στελεχώνεται επίσης από τους εθελοντές μας.Όλες οι πρακτικές που ακολουθούνται έχουν ως απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την πλήρη διαφάνεια, κάτι που αποτελεί και τη γενικότερη φιλοσοφία του δήμου μας.
 

Πως προωθείτε την επιχειρηματική ανάπτυξη στην περιοχή και πως αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη του δήμου;
Για την προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στον δήμο υπάρχει στενή συνεργασία του δήμου με τα επαγγελματικά υποστατικά. Πολλά υποστατικά αδυνατούν να πληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και πολλές φορές γίνονται διακανονισμοί για βοήθεια των επαγγελματίων.
Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε εντοπίσει υποστατικά που δεν ήταν πλήρως αδειοδοτημένα. Ο δήμος δεν προχωρεί σε άμεσο κλείσιμο των υποστατικών αλλά δίνει ένα χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης.
Η επιχειρηματική ανάπτυξη φέρνει κίνηση στην περιοχή και δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Υπάρχουν επίσης τα έσοδα από τα τέλη που καταβάλλονται στον δήμο.
 

Τι θεωρείτε ότι λείπει από την Έγκωμη;
Ο Δήμος είχε υποβάλει το 2011 μια ολοκληρωμένη πρόταση για αξιοποίηση της πρώην βιομηχανικής ζώνης της ‘Εγκωμης, μια πρόταση που δεν έτυχε της έγκρισης της τότε κυβέρνησης. Η πρόταση αυτή περιλάμβανε ένα φάσμα μεικτών ψυχαγωγικών αναπτύξεων όπως θέατρα, κινηματογράφους, μουσικές σκηνές και εστιατόρια. Ο δήμος σκοπεύει να επαναφέρει το σχέδιο αυτό αφού πιστεύουμε ότι μια τέτοια ανάπτυξη μπορεί να ευδοκιμήσει.
 
Τι χρήζει προτεραιότητας στον δήμο; Πως οραματίζεστε τον δήμο;
Είναι κάποια έργα τοπικής σημασίας που πρέπει να τροχιοδρομηθούν άμεσα. Η κάλυψη του ποταμού Κλήμου είναι ένα από αυτά. Είναι επίσης κάποιοι δρόμοι βασικής σημασίας όπως η Λεωφόρος Λυκαβητού που έχουν επιβαρυνθεί κυρίως από τη διακίνηση των λεωφορείων και πρέπει να επιδιορθωθούν. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει σε τέτοιες αναπτύξεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και πιστεύω πως υπάρχει η δυνατότητα.
Η σημερινή κατάσταση δεν μας επιτρέπει να έχουμε μεγάλα οράματα τη δεδομένη στιγμή στον δήμο παρά μόνο άμεσα σχέδια για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών του δήμου. Από μέρους μας ασκείται πίεση στο κράτος για παροχή βοήθειας στην τοπική αυτοδιοίκηση αφού με έργα τοπικής σημασίας και μέσω των δήμων θα επέλθει η επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ποια η άποψή σας όσον αφορά τις μειώσεις των δήμων μέσω συγχωνεύσεων;
Θα πρέπει κατ’ αρχήν να αποφασίσουμε το μοντέλο τοπικής συτοδιοίκησης που θέλουμε να επικρατήσει στην Κύπρο. Θέλουμε δήμους ως τοπικές κυβερνήσεις, δήμους που να εξαρτώνται από ένα αλλο συντονιστικό όργανο, δήμους συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ένα δημο σε κάθε επαρχία μόνο; Όλα αυτά είναι πιθανά μοντέλα. Πρέπει το κράτος να δει ποιες εξουσίες είναι πρόθυμο να εκχωρήσει στους δήμους αφού εκτός των μητροπολιτικών, οι υπόλοιποι έχουν ελάχιστες εξουσίες. Οποιαδήποτε αλλαγή και μεταρρύθμιση θα πρέπει να έχει ως γνώμονα το όφελος του δημότη. Για να προχωρήσουμε σε κατάργηση κάποιων δήμων θα πρέπει πρώτα να έχουμε αποφασίσει το πλαίσιο εξουσιών των νέων δήμων. Οι νέοι δήμοι θα πρέπει να λειτουργούν σαν τοπικές κυβερνήσεις.
Πολλά θέματα δεν έχουν αποσαφηνιστεί όσον αφορά τις συγχωνεύσεις, κάτι που δεν μας επιτρέπει να προχωρούμε σε αυτές. Όπως για παράδειγμα η διαχείριση των χρεών του συγχωνευμένου δήμου. Κάποιος δήμος ενδεχομένως να έχει πολύ λιγότερα χρέη από κάποιον άλλο. Σε περίπτωση συγχώνευσης θα μετακυλιστούν ισόποσα στους δημότες του νέου δήμου; Κάτι τέτοιο είναι εναντίον του συμφέροντος των δημοτών αφού όπως διευκρινίζει και η αγγλική μελέτη που έχει ετοιμαστεί, τα χρέη καλύπτονται εξ ιδίων πόρων και χωρίς ανακεφαλαιοποίηση.
Σε περίπτωση συγχώνευσης, η τοπική αρχή γίνεται απρόσωπη ενώ παράλληλα διακυβεύεται η εγγύτητα του δημότη προς τον δήμο. Οι γκρίζες ζώνες και οι ασάφειες είναι πολλές και πρέπει πρώτα να διαλευκανθούν. Ας παραδειγματιστούμε και από την περίπτωση του Καλλικράτη, των συγχωνεύσεων τοπικών αρχών στην Ελλάδα, κάτι που έχει αποδειχθεί αποτυχημένο αφού έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα.

Δειτε Επισης

Αφυπηρετεί πρόωρα και στέλνει βαρυσήμαντα μηνύματα ο Νίκος Κυριακίδης
Πρόεδρος της EMERG για το 2024 ο Πέτρος Γαλίδης
Τέσσερις νέοι συνέταιροι στην Deloitte Κύπρου
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol ο Simon Pitout
Yakir Gabay: Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας που επενδύει δισεκατομμύρια στην Κύπρο
Κυπριακής καταγωγής χρηματιστής ένοχος για απάτη στο Λονδίνο
Ο νέος Chief Operations Officer της Cyta και το όραμά του για τον Οργανισμό
Για δεύτερο internship στη NASA η νεαρή Κύπρια Ελένη Χαρίτωνος
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Πενθεί για τον αδόκητο θάνατο της Χριστίνας Λοΐζου
Στις ΗΠΑ για την εκτόξευση του πυραύλου FALCON 9 της SPACEX θα βρεθεί φοιτήτρια του ΤΕΠΑΚ