Coffee with HR: Doreen Demirdjian

Δώρα Πάμπουλου  06/03/2021 06:40
Coffee with HR: Doreen Demirdjian

Coffee with HR: Doreen Demirdjian

Δώρα Πάμπουλου  06/03/2021 06:40

Η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εμπνέει και δίνει κίνητρο για μια ισορροπημένη ζωή, μέσα και έξω από την εργασία, είναι ανάμεσα στους λόγους που κρατούν έναν εργαζόμενο ικανοποιημένο και βάζουν την εταιρεία σε τροχιά επιτυχίας, σύμφωνα με την HR manager της εταιρείας Vassos Eliades, Doreen Demirdjian.

Διαβάστε ακόμα:
Αρχιτέκτονες επί το έργον
Μy Flavours: Πάρε μια γεύση…

Ποια είναι η φιλοσοφία που ακολουθείτε ως ΗR στον οργανισμό σας;
Η αναγνώριση της σημαντικότητας των ανθρώπινων πόρων μιας εταιρείας και ο σχεδιασμός πρακτικών όπου αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται το ανθρώπινο δυναμικό είναι προτεραιότητα. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται κίνητρα για την καλύτερη απόδοση του προσωπικού και τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας. Στόχος μας είναι η δέσμευση και η παραγωγικότητα των ανθρώπων μας.

Τι αποτελεί για σας ταλέντο;
Ταλέντα είναι οι εργαζόμενοι που έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν σε συγκεκριμένους ρόλους και είναι σημαντικό να επενδύουμε στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ατόμων αυτών, που θα καλύψουν τους οργανωτικούς στόχους του οργανισμού μας στο μέλλον. Είναι σημαντικό να ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, ώστε να ενταχθούν τα σωστά άτομα στην εταιρεία και να τους δοθεί η δυνατότητα να είναι παραγωγικά στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η πρόσληψη και η ανάπτυξη ταλαντούχων υπαλλήλων είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την επιτυχία ενός οργανισμού.

Πόσο εύκολα προσλαμβάνετε;
Η εύρεση και πρόσληψη κατάλληλων ατόμων απαιτεί προετοιμασία και σαφή κατανόηση των στόχων ένταξής τους στην εταιρεία. Σε κάποιες περιπτώσεις προσλαμβάνουμε πολύ εύκολα και σε άλλες πολύ δύσκολα, με αποτέλεσμα η θέση να παραμένει κενή μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο άτομο. Το κόστος μιας κακής πρόσληψης είναι πολύ μεγάλο. Εάν ο εργαζόμενος δεν ταιριάζει με την κουλτούρα της εταιρείας, δεν θα μοιράζεται ούτε το όραμα ούτε τις αξίες της, άρα δεν θα συμβάλλει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Πώς χειρίζεστε ένα δύσκολο τύπο εργαζόμενου;
Αρχικά είναι σημαντικό να προσδιοριστεί το πρόβλημα και γιατί έχει προκύψει. Το κυριότερο είναι η διαφάνεια και η επικοινωνία, έτσι ο χειρισμός ενός δύσκολου τύπου εργαζόμενου γίνεται με ειλικρίνεια και συζήτηση.

Εργασιακό περιβάλλον ή απολαβές; Ποιο είναι πιο σημαντικό;
Εννοείται ότι όλοι οι εργαζόμενοι ιδανικά θα ήθελαν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και ικανοποιητικές απολαβές. Εάν θα έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο, θα έλεγα ότι το σημαντικότερο είναι το εργασιακό περιβάλλον. Όταν αυτό είναι θετικό, οι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί. Εάν, όμως, κάποιος αμείβεται πολύ καλά, αλλά βιώνει ένα κακό εργασιακό περιβάλλον, αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσει.

Πώς διατηρείτε έναν εργαζόμενο ικανοποιημένο;
Διατηρούμε τους εργαζόμενούς μας ικανοποιημένους, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και εφαρμόζοντας πρακτικές που οδηγούν στην επιτυχία της συγκεκριμένης φιλοσοφίας.

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε σε ένα μοναδικό εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει και δίνει κίνητρο για μια ισορροπημένη ζωή μέσα και έξω από την εργασία. Στο πλαίσιο αυτό επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι αποκτούν τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχία τους, θέτοντας νέους στόχους σε συνεχή βάση.

Πώς χειρίζεστε από τη θέση σας τα νέα δεδομένα που έχει φέρει μαζί της η πανδημία;
Προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη αισθήματος υποστήριξης και προστασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους αποτελεί πρόκληση και σημαντικό παράγοντα για την ομαλή λειτουργία στη νέα εργασιακή πραγματικότητα. Οι δράσεις του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού σε περιόδους κρίσης και αστάθειας είναι βασικοί παράμετροι για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ικανοποίησης του προσωπικού.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας