Olympic Insurance: Διορισμός εκκαθαριστή και χειρισμός απαιτήσεων

Olympic Insurance: Διορισμός εκκαθαριστή και χειρισμός απαιτήσεων

Olympic Insurance: Διορισμός εκκαθαριστή και χειρισμός απαιτήσεων

Μετά την ανάκληση της άδειας, το διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή καθώς επίσης και την καταχώρηση αίτησης εκκαθάρισης εναντίον της Olympic Insurance, έχουν εγερθεί πολλά ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται και τα δικαιώματα των πιστωτών της να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους.

RELATED ARTICLES


Ο διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή διενεργήθηκε δυνάμει του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016 («Νόμος του 2016»), ο οποίος προβλέπει ότι ο Έφορος Ασφαλίσεων διορίζει ως προσωρινό εκκαθαριστή της ασφαλιστικής επιχείρησης πρόσωπο με ειδική γνώση και πείρα σε θέματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Στο παρελθόν, όταν μία ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο τελούσε υπό εκκαθάριση, ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων («MIF») διοριζόταν για να ενεργεί ως προσωρινός εκκαθαριστής και/ή εκκαθαριστής από κοινού με ένα ακόμα επαγγελματία.

Λόγω του ότι ο Γενικός Διευθυντής του MIF δεν κατέχει άδεια συμβούλου αφερεγγυότητας, μετά από την αναγνώριση του επαγγέλματος του συμβούλου αφερεγγυότητας στην Κύπρο και τη θέσπιση του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου του 2015, ο Έφορος Ασφαλίσεων δεν μπορεί πλέον να ακολουθεί αυτή την πρακτική, οπότε και είναι αναγκασμένος να διορίζει αδειούχο σύμβουλο αφερεγγυότητας. 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΕΙ
Σε περιπτώσεις όπου μία ασφαλιστική εταιρεία παύει τις εργασίες της για λόγους αφερεγγυότητας και το MIF Κύπρου υποχρεούται να αποζημιώσει τους ασφαλισμένους πελάτες, όπως στην περίπτωση της Olympic, όπου το ποσοστό των υποχρεώσεων που εκκρεμούν για την ασφαλιστική εταιρεία, σε σχέση με ασφαλιστήρια του κλάδου ευθύνης μηχανοκινήτων οχημάτων, όπως υπολογίζονται από τον Έφορο Ασφαλίσεων υπερβαίνει το 50% των συνολικών εκκρεμουσών υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας, το MIF Κύπρου  διορίζει τον εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμο του 2000 («Νόμος του 2000»).

Σε περιπτώσεις όπου το ανωτέρω ποσοστό δεν υπερβαίνει το 50% των συνολικών εκκρεμουσών υποχρεώσεων της εταιρείας, το MIF Κύπρου θα διορίσει τουλάχιστον ένα από τους εκκαθαριστές, επιτρέποντας έτσι στο Δικαστήριο να διορίσει επιπρόσθετο εκκαθαριστή όπου άλλοι πιστωτές το επιθυμούν.
Αναφορικά με την Olympic, η οποία παρείχε κυρίως ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων, το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη τις απόψεις του MIF Κύπρου όταν θα αποφασίζει ποιός θα διοριστεί εκκαθαριστής.

Η πρακτική αυτή, αντίκειται στην αρχή η οποία εφαρμόζεται συνήθως σχετικά με αφερέγγυες εταιρείες και το διορισμό εκκαθαριστή βάση της βούλησης της πλειοψηφίας των πιστωτών, σε αξία. Στην περίπτωση της Olympic, το MIF Κύπρου θα αποφασίσει το πρόσωπο το οποίο θα διοριστεί εκκαθαριστής.
Ως εκ τούτου, οι επιλογές για έναν διαφωνούντα πιστωτή, ο οποίος επιθυμεί να προσβάλει και/ή να ενστεί στο διορισμό του συγκεκριμένου συμβούλου αφερεγγυότητας που έχει επιλεχθεί από το MIF Κύπρου, είναι περιορισμένες.

Ανάμεσα στα καθήκοντα και υποχρεώσεις του εκκαθαριστή, είναι η επιθεώρηση και η αποδοχή ή απόρριψη των απαιτήσεων των πιστωτών, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο όταν δύναται να υπάρχουν χιλιάδες απαιτήσεις για επιθεώρηση, ειδικά όπου οι πλείστοι πιστωτές δεν βρίσκονται καν στην Κύπρο.
Το MIF Βουλγαρίας θα κληθεί να διευθετήσει απαιτήσεις ασφαλισμένων στη Βουλγαρία πριν να αποζημιωθεί από το MIF Κύπρου, ως εκ τούτου κατά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της Olympic το MIF Κύπρου θα είναι ενδεχόμενος πιστωτής (contingent creditor). Εάν το MIF Βουλγαρίας αποφασίσει να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία διορισμού εκκαθαριστή, ο βαθμός στον οποίο θα μπορεί εκ των πραγμάτων να επηρεάσει αναφορικά με το ποιοί σύμβουλοι αφερεγγυότητας θα διοριστούν, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον το MIF Κύπρου θα είναι πρόθυμο να λάβει υπόψη τις απόψεις αυτές.

Εάν το MIF Κύπρου αρνηθεί να ακολουθήσει τις εισηγήσεις του MIF Βουλγαρίας, το πρώτο θα μπορούσε να αποταθεί στο Δικαστήριο, προβάλλοντας λόγους ένστασης σχετικά με το διορισμό του προτεινόμενου εκκαθαριστή, εάν θεωρούν ότι υπάρχουν, όπως για παράδειγμα κατά πόσον είναι ικανοποιημένοι ότι ο συγκεκριμένος σύμβουλος αφερεγγυότητας κατέχει την «ειδική γνώση και πείρα σε θέματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων», ως αναφέρονται στο Νόμο, ή ότι ο προσωρινός εκκαθαριστής που διορίστηκε από τον Έφορο Ασφαλίσεων, δεν είναι ανεξάρτητος.

Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τις απαιτήσεις, προβλέπεται ρητά στο Νόμο του 2016. 
Με το διορισμό του εκκαθαριστή έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως, κάθε πιστωτή που γνωρίζει και που έχει την έδρα του, κατοικία ή συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος σχετικά με τα ακόλουθα:
i.    την προθεσμία υποβολής των απαιτήσεων, ήτοι 35 ημέρες από τη δημοσίευση του διατάγματος εκκαθάρισης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (εντούτοις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί μετά από δεόντως αιτιολογημένο αίτημα πιστωτή στον εκκαθαριστή),
ii.    πληροφορίες στους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις είναι προνομιούχες ή εξασφαλισμένες,
iii.    τα γενικά αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης.
Ο τύπος του εντύπου με τον οποίο οι πιο πάνω πληροφορίες θα δοθούν, καθορίζεται από τον ΄Εφορο Ασφαλίσεων.

Δικαίωμα υποβολής απαιτήσεων
Βάσει των προνοιών του Νόμου του 2016, κάθε πιστωτής, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών των κρατών μελών, του οποίου η συνήθης διαμονή, κατοικία ή έδρα βρίσκεται σε κράτος μέλος άλλο από την Κύπρο, δικαιούται να αναγγέλλει τις απαιτήσεις του στον εκκαθαριστή.

Οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών που αναφέρονται ανωτέρω, τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης και κατάταξης με τις ομοειδείς απαιτήσεις, τις οποίες ενδέχεται να αναγγέλλουν πιστωτές οι οποίοι έχουν συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς καμία διάκριση.

Έκαστος πιστωτής αποστέλλει στον εκκαθαριστή αντίγραφα των όποιων αποδεικτικών στοιχείων και δηλώνει τα πιο κάτω:(α) το είδος και το ύψος της απαιτήσεως•
(β) την ημερομηνία γένεσης της απαιτήσεως•
(γ) εάν διεκδικεί για την απαίτησή του κάποιο προνόμιο, εμπράγματη ασφάλεια ή επιφύλαξη κυριότητας•
(δ) ενδεχομένως, τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία καλύπτονται από αυτή την ασφάλεια.

Γλώσσες και έντυπο
Η γραπτή ειδοποίηση των πιστωτών από τον εκκαθαριστή ως ανωτέρω, συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα σε έντυπο που φέρει, διατυπωμένο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), τον τίτλο «Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως και τηρητέες προθεσμίες».

Σε περίπτωση που ο πιστωτής είναι δικαιούχος ασφαλιστικής απαίτησης, οι πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους συνήθους διαμονής, κατοικίας ή έδρας του.

Πιστωτές που έχουν συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα σε κράτος μέλος άλλο από την Κύπρο, δικαιούνται να αναγγείλουν τις απαιτήσεις των στην επίσημη γλώσσα του εν λόγω κράτους μέλους.

Η υποβολή της απαίτησης πρέπει να γίνεται σε έντυπο που φέρει τον τίτλο «Αναγγελία απαιτήσεως» στην ελληνική γλώσσα ο τύπος του εντύπου καθορίζεται από τον ΄Έφορο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ως εκ τούτου, ο Νόμος προβλέπει ξεκάθαρα ότι οι πληροφορίες κοινοποιούνται στους πιστωτές που βρίσκονται στη Βουλγαρία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους αυτού και ότι οι απαιτήσεις δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν στην Ελληνική.

Η Άντρη Αντωνίου και η Irina Misca είναι Δικηγόροι και Αδειούχοι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας,  Διευθυντές της CITR, νεοσυσταθείσας εταιρείας η οποία ειδικεύεται σε θέματα εταιρικής αναδιοργάνωσης και αφερεγγυότητας.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας