Το μέλλον ανήκει στις επιχειρήσεις που τολμούν και καινοτομούν

Το μέλλον ανήκει στις επιχειρήσεις που τολμούν και καινοτομούν

Το μέλλον ανήκει στις επιχειρήσεις που τολμούν και καινοτομούν

Ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην κυπριακή οικονομία είναι αδιαμφισβήτητος, αφού αποτελούν την καρδιά της κυπριακής οικονομίας, παρέχοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το εύρος τους, δε, υποδεικνύει ότι μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς αποτελούν την παραγωγική οικονομία του τόπου.

Αν κάτι έχει να επιδείξει η πανδημία του Covid-19, είναι πόσο ζωτικής σημασίας είναι η επιχειρηματική τόλμη σε δύσκολους καιρούς. Οι επιχειρήσεις που αντέδρασαν γοργά, κάνοντας βήματα προς τη ψηφιακή τους μετάβαση, κατάφεραν να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στις νέες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις. Παράλληλα, ένας σημαντικός αριθμός ΜμΕ συνειδητά επέλεξαν να τολμήσουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες με παγκόσμιες προοπτικές, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για ανάπτυξή τους. 

Η ικανότητα των επιχειρήσεων να αγκαλιάσουν την καινοτομία αποτελεί τον πυρήνα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους, ειδικά στη σημερινή διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά που ζούμε. Για τις κυπριακές επιχειρήσεις, η επένδυση στην καινοτομία δεν αποτελεί απλώς το κλειδί για την εξέλιξή τους αλλά και το μεγάλο στοίχημα.

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΙδΕΚ                        

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, με στόχο να ωθήσει ακόμη περισσότερες κυπριακές ΜμΕ να καινοτομήσουν, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) παρουσίασε πρόσφατα τα νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ, με προϋπολογισμό ύψους €15 εκατομμυρίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προγράμματα με δυνητικά στρατηγικό ενδιαφέρον για ΜμΕ. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», με προϋπολογισμό €3.6 εκατομμύρια, συνδράμει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Ενώ το Ειδικό Πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό €500.000 και προοπτική αύξησης στο €1 εκατομμύριο, προορίζεται για τη διερεύνηση των βιομηχανικών εφαρμογών (Proof of Concept) που μπορεί να έχει μια τεχνολογία/τεχνογνωσία. Αποτελούν δε προπομπό των προγραμμάτων 2021-2027, που συμπεριλαμβάνουν ενισχυμένο πυλώνα καινοτομίας στο πλαίσιο των επενδύσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο επίκεντρο η καινοτομία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο                                                                                            
Η σημασία των επενδύσεων υψηλού ρίσκου σε καινοτομία αιχμής αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, μέσα από τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC), εμβληματικής πρωτοβουλίας για ενίσχυση της deep tech καινοτομίας με προϋπολογισμό ύψους πέραν των €10 δισεκατομμυρίων.  Μέσω του EIC Fund μια επιχείρηση μπορεί να διεκδικήσει χορηγία (grant) μέχρι και €2.5 εκατομμυρίων, καθώς και απευθείας επένδυση (equity-based) μέχρι και €15 εκατομμυρίων. Σκοπός του EIC είναι η μετατροπή εξαιρετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμα και η επιτάχυνση νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων σε παγκόσμιους market players.

Springboard για το EIC τα Προγράμματα Καινοτομίας
Το ΙδΕΚ, εφαρμόζοντας το μοντέλο του EIC, εισήγαγε τα Προγράμματα Επιχειρηματικής Καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων, ωθώντας την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτικές διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Συνολικά 85 καινοτόμες επιχειρήσεις, οι 25 υφιστάμενες και οι 60 νεοφυείς, έλαβαν χρηματοδότηση πέραν των €20 εκατομμυρίων. Τα Προγράμματα μόχλευσαν επιπρόσθετα €9.7 εκατομμύρια ίδιας επένδυσης από τις επιχειρήσεις και συνέβαλαν στη δημιουργία 188 νέων θέσεων εργασίας, με προοπτική επιστροφής της εθνικής επένδυσης εις τριπλούν. Πέρα από τον σαφή οικονομικό αντίκτυπο που προδιαγράφεται, τα Προγράμματα έχουν στόχο να λειτουργήσουν και ως εφαλτήριο για τις κυπριακές ΜμΕ, προετοιμάζοντάς τις να διεκδικήσουν με επιτυχία χρηματοδότηση μέχρι και €17.5 εκατ. από τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επενδυτή καινοτομίας, το EIC.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις να αδράξουν την ευκαιρία
Τα πιο πάνω αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τις επιτυχίες που σημείωσαν οι κυπριακές ΜμΕ στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους €107.5 εκατομμυρίων, καταδεικνύουν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση και δη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένου στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, το μέλλον διαγράφεται λαμπρό. Και είναι στο χέρι μας. Οι κυπριακές επιχειρήσεις και οφείλουν και μπορούν να αδράξουν τις ευκαιρίες για να καινοτομήσουν και να πρωταγωνιστήσουν.

*Από την Σταυριάνα Α. Κοφτερός, Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Καινοτομίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) και EIC Ambassador

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας