anner-cyta-vodafone

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Χρειάζεται ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική

InBusinessNews  25/06/2019 18:40
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Χρειάζεται ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Χρειάζεται ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική

InBusinessNews  25/06/2019 18:40

Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (European Fiscal Board - EFB) συνιστά μια ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, με κατάλληλη διαφοροποίηση ανά χώρα για το 2020, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του που παρουσιάστηκε την Τρίτη 25 Ιουνίου στις Βρυξέλλες και συζητήθηκε στο Κολέγιο των Επιτρόπων.

RELATED ARTICLES


Συγκεκριμένα, στην ετήσια έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παραδέχεται ότι παρείχε συμβουλές για το 2019 υπό την επικρατούσα υπόθεση ότι η ισχυρή ανάπτυξη μέχρι τα μέσα του 2018 θα συνεχιζόταν, αλλά αυτό δεν έχει υλοποιηθεί και η οικονομία έχει αποδυναμωθεί, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες, προειδοποιώντας ότι οι χώρες με ένα πολύ υψηλό χρέος - ιδιαίτερα την Ιταλία - πρέπει να φέρουν το χρέος σε σταθερή καθοδική πορεία, ζητώντας ταυτόχρονα και την οικοδόμηση δημοσιονομικών αποθεμάτων, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν μελλοντικές κάμψεις.

Για την Κύπρο και την Ελλάδα εκτιμάται ότι, μαζί με άλλες πέντε χώρες, θα υπερβούν το μεσοπρόθεσμο στόχο (ΜΔΣ) τους το 2019 και θα έχουν έτσι διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για το 2020 (οι άλλες είναι η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες και η Αυστρία) .

Το  EFB προειδοποιεί ότι η βιωσιμότητα παραμένει επίσης ένα ζήτημα όπου ο δείκτης χρέους είναι κοντά ή πάνω από το 100% του ΑΕΠ: το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, όπου παραμένει πολύ υψηλό και μειώνεται ελάχιστα εξαιτίας επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών.

Γενικώς όμως οι δείκτες χρέους αναμένεται να μειωθούν - επωφελούμενοι από την ευνοϊκή συνδυασμένη επίδραση της ανάπτυξης και των επιτοκίων - σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ εκτός της Ιταλίας, όπου το χρέος ενδέχεται να φθάσει το 135% του ΑΕΠ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, καταγράφει το EFB.

Προς το παρόν εκτιμάται ότι μεταξύ των επτά, δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, θα υπερβούν το ΜΔΣ το 2019 κατά περισσότερο από 1% του ΑΕΠ.

Οι χώρες που δεν έχουν επιτύχει τον ΜΔΣ (Βέλγιο, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Φινλανδία) θα πρέπει να βελτιώσουν την υποκείμενη θέση τους όπως απαιτείται από το Σύμφωνο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το κεντρικό σενάριο για το 2020 είναι ότι η οικονομία θα ενισχυθεί και πάλι. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο συνιστά μια ουδέτερη δημοσιονομική στάση για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, με κατάλληλη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών. Συγκεκριμένα, οι χώρες που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο τους πρέπει να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, όπως απαιτείται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και εκείνοι που έχουν πολύ υψηλό χρέος πρέπει να μειώσουν σταθερά το χρέος τους. Αντιθέτως, τα βασικά κράτη μέλη με μεγάλο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο συνιστάται να χρησιμοποιούν περισσότερα από αυτά.

Το EFB καταγράφει ότι η οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ αποδυναμώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Μετά από μια σειρά αρνητικών εκπλήξεων ανάπτυξης προς τα τέλη του 2018, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται τώρα να αυξηθεί σε ένα χαμηλό 1,2% το 2019, εξαιτίας τόσο εξωτερικών όσο και εγχώριων παραγόντων, σύμφωνα με την εαρινή πρόβλεψη της Κομισιόν για το 2019.

Από την εξωτερική πλευρά, η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και της μεταποίησης έχει περιορίσει σημαντικά την εξωτερική ζήτηση. Η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και η συρρίκνωση των παγκόσμιων συνθηκών χρηματοδότησης ήταν οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν. Στο μεγαλύτερο μέρος των χωρών της ζώνης του ευρώ διαδραματίζονται επίσης ορισμένοι προσωρινά εσωτερικοί παράγοντες: μια πτώση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, κοινωνικές διαμαρτυρίες και πολιτική αβεβαιότητα.

Όμως κατά το EFB, oι προοπτικές για την εγχώρια και εξωτερική ζήτηση αναμένεται να βελτιωθούν. Η συνεχιζόμενη επιβράδυνση επικεντρώθηκε στον τομέα της μεταποίησης, δεν είναι έντονη και συνεπώς έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας: η δημιουργία θέσεων εργασίας προβλέπεται να συνεχιστεί τόσο φέτος όσο και το 2020, αν και με βραδύτερο ρυθμό, χάρη στην συνεχιζόμενη επέκταση στον τομέα των υπηρεσιών.

Το ποσοστό ανεργίας το 2020 προβλέπεται να μειωθεί κάτω από το 7,5%, το χαμηλότερο επίπεδο μετά την εισαγωγή του ευρώ και η συνεχιζόμενη αυστηρότερη αγορά εργασίας υποστηρίζει την αύξηση των μισθών και την εγχώρια ζήτηση το 2020.

Ταυτόχρονα, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει το 2020, καθώς οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να ωφεληθούν από βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης χάρη σε μια πιο ευνοϊκή νομισματική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνολικά, η οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να επανακτήσει κάποια δυναμική κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, με την οικονομία να λειτουργεί γύρω από την παραγωγική ικανότητα. Χάρη στην ανθεκτική εγχώρια ζήτηση, την ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου και τη μείωση των αρνητικών για κάθε χώρα παραγόντων στα μεγαλύτερα κράτη μέλη, η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 1,5% το 2020. Ομοίως, άλλοι κύριοι παράγοντες πρόβλεψης αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί μεταξύ 1,3% και 1,5%.

Ωστόσο, οι οικονομικές προοπτικές υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους υποβάθμισης. Οι προβλέψεις για το 2019 και το 2020 αναθεωρήθηκαν προοδευτικά προς τα κάτω και είναι δυνατόν να υπάρξουν και άλλες αρνητικές εκπλήξεις.

Η επιδείνωση των περαιτέρω εμπορικών εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, καθώς και μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, θα επηρεάσει δυσμενώς την εξωτερική ζήτηση και τις επενδύσεις.

Οι προοπτικές για την εξωτερική ζήτηση υπόκεινται περαιτέρω στον κίνδυνο μιας ασθενέστερης από την αναμενόμενη ανάκαμψη των αναδυόμενων οικονομιών, ιδίως της Κίνας. Σημαντική αβεβαιότητα εξακολουθεί επίσης να οφείλεται στην ομαλή απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Στο εγχώριο μέτωπο, μια παρατεταμένη φάση υψηλών αποδόσεων των χωρών υψηλού χρέους θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω άγχος στον τραπεζικό τομέα και να οδηγήσει σε αυστηρότερους πιστωτικούς όρους. Αντίθετα, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μπορεί να είναι πιο ανθεκτική στις εμπορικές εντάσεις από ό, τι θεωρείται σήμερα. Επομένως, η εσωτερική ζήτηση θα μπορούσε να αποδειχθεί ισχυρότερη από την αναμενόμενη.

Οι προοπτικές ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ είναι λιγότερο άνισες από ό, τι στο παρελθόν.

Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν μερικές αδυναμίες ανά χώρα: με  0,7%, η οικονομική ανάπτυξη στην Ιταλία αναμένεται να είναι μικρότερη από το ήμισυ του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ το 2020.

Το ποσοστό ανεργίας για το επόμενο έτος αναμένεται επίσης να παραμείνει εξαιρετικά ανομοιογενές, κυμαίνεται δε από 2,7% στη Γερμανία έως 16,8% στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η ανεργία στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία αναμένεται να παραμείνει πάνω από τα επίπεδα πριν από την κρίση.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να παραμείνει σταθερό στο 0,9% του ΑΕΠ, καθώς οι παράγοντες μείωσης του ελλείμματος αναμένεται να αντισταθμιστούν με μέτρα πολιτικής.

Τρεις παράγοντες αναμένεται να υποστηρίξουν τη μείωση του ελλείμματος στο σύνολο;

- Πρώτον, οι οικονομικές συνθήκες πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, αν και μόνο οριακά.

- Δεύτερον, οι πληρωμές τόκων προβλέπεται να μειωθούν περαιτέρω, αν και μικρότερες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς τους δύο πρώτους παράγοντες για τη βελτίωση των δημοσιονομικών τους ισορροπιών, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό, τι παρατηρήθηκε το 2014-2018.

- Τρίτον, το έτος 2019 θα λήξει το 2020 με έκτακτα μέτρα που θα αυξήσουν τις δαπάνες.

Συνολικά, οι τρεις παράγοντες θα συνεπαγόταν μείωση του ονομαστικού ελλείμματος κατά 0,3% του ΑΕΠ το 2020, αν δεν αντισταθμίστηκαν από νέα μέτρα διακριτικής ευχέρειας για αύξηση του ελλείμματος.

Με εξαίρεση την Ιταλία, όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να διατηρήσουν το έλλειμμα κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ το 2020.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας