anner-cyta-vodafone

Όλες οι μεταρρυθμίσεις που θα ξεκλειδώσουν τα πρώτα €65 εκατ.

InBusinessNews  27/08/2021 06:30
Όλες οι μεταρρυθμίσεις που θα ξεκλειδώσουν τα πρώτα €65 εκατ.

Όλες οι μεταρρυθμίσεις που θα ξεκλειδώσουν τα πρώτα €65 εκατ.

InBusinessNews  27/08/2021 06:30

Από τη Βουλή, και συγκεκριμένα από τη στάση που θα τηρήσει έναντι ενός σημαντικού αριθμού νομοσχεδίων που βρίσκονται ή στο αμέσως προσεχές διάστημα θα βρεθούν ενώπιον της, και τα οποία θα πρέπει να ψηφίσει μέχρι το τέλος του χρόνου, κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η εκταμίευση από την Κυπριακή Δημοκρατία, της πρώτης δόσης από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας(ΣΑΑ).

Σε περίπτωση καθυστέρησης στη ψήφιση των νομοσχεδίων και κατ’ επέκταση μη υλοποίησης των σχετικών με αυτά μεταρρυθμίσεων, η εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους περίπου 65 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανασταλεί, αφού σύμφωνα με τον Κανονισμό θέσπισης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εξέταση της υποβολής του εκάστοτε αιτήματος καταβολής χρηματοδότησης διαπιστώσει ότι τα ορόσημα και οι στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά, τότε αναστέλλεται η καταβολή του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς με σχετική απόφαση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα νομοσχέδια που καλείται μέχρι το τέλος του χρόνου να ψηφίσει η Βουλή αφορούν στους πυλώνες της κλιματικής ουδετερότητας, ενεργειακής απόδοσης και διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(ΑΠΕ), της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και του χωροταξικού σχεδιασμού, της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, της καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και της διασφάλισης της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Συνολικά, η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται μέχρι το τέλος του έτους να «πιάσει» 14 στόχους/ορόσημα, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκταμίευση της πρώτης δόσης, πέραν της προκαταβολής που μέχρι τότε θα έχει ήδη λάβει και η οποία ανέρχεται στο 13% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης ύψους €1,2 δισ. ή στο ποσό των περίπου €156 εκατομμυρίων.

Ανάμεσα στους στόχους αυτούς βρίσκονται η εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων χορηγιών α)για προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, β) για προώθηση των ΑΠΕ και μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με άτομα με αναπηρίες, γ)για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες και τοπικές αρχές, αλλά και σε ΜΚΟ, και για την στήριξη των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στόχοι/ορόσημα αποτελούν επίσης η εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες (E-skills). Από τα πιο πάνω έχουν ήδη υλοποιηθεί δύο, και συγκεκριμένα η προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω σχεδίου δράσης που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση της χρήσης ΑΠΕ και ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κατοικίες μέσω σχεδίου χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας.

Ένα από τα μέτρα των πρώτων στόχων και οροσήμων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης, αποτελεί εξάλλου και η ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος για το Σχέδιο Ανάκαμψης, μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για το σύστημα μέσω του οποίου οι φορείς υλοποίησης των μέτρων του Σχεδίου θα ενημερώνουν την  Συντονιστική Αρχή, που είναι η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, για την πρόοδο υλοποίησης των μέτρων τους, ενώ πρόσβαση σε αυτό θα έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως είναι οι φορείς παρακολούθησης και οι ελεγκτικές αρχές.

Διαβάστε ακόμα:

Κουτσουρεμένο Black Friday στις ηλεκτρικές συσκευές και σε Κύπρο

Στην… πρίζα οι επιχειρήσεις για το ρεύμα

Σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια που βρίσκονται ή αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή και η έγκρισή τους κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη συνακόλουθη εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων που μας αναλογούν ως Κυπριακή Δημοκρατία, αυτά που μέχρι το τέλος του 2021 πρέπει να ψηφιστούν ενόψει της πρώτης εκταμίευσης είναι τα πιο κάτω:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:

Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-ΑΠΕ

-Ανεξαρτητοποίηση του Κυπριακού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (TSOC) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό και την προώθηση της υιοθέτησης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:

*«Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2021».

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ: Δεκέμβριος 2021.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:

Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

-Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής.

-Εισαγωγή νέου πλαισίου για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:

*«Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος».

*«Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος».

*«Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί».

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ: Δεκέμβριος 2021.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:

Μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης και χωροταξικού σχεδιασμού

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:

*«Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020».

*«Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ: Δεκέμβριος 2021

Σ.σ. :Ημερομηνία δέσμευσης προς την Ε.Ε. για ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τον «Περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμο του 2015», είναι ο Ιούνιος του 2024.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:

Μεταρρύθμιση δικαστικού συστήματος

-Αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της δικαιοσύνης.

-Δέσμευση για μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια:

*Μέχρι Δεκέμβριο 2021 υποβολή Σχεδίου Δράσης για την μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων.

*Μέχρι Ιούνιο 2024 μείωση καθυστερημένων υποθέσεων κατά 20%.

*Μέχρι Ιούνιο 2026 μείωση καθυστερημένων υποθέσεων κατά 40%.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ: Αναθεωρημένα Νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας-μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τη δημιουργία ξεχωριστού Εφετείου για την αντιμετώπιση των καθυστερημένων υποθέσεων-backlog:

*«Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2021».

*«Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

*«Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

Νομοσχέδια για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου στην Κύπρο:

*«Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019».

*«Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

*«Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2019 - για την επέκταση των κλιμάκων δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή».

*«Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 - για τη δημιουργία, στα πλαίσια του Επαρχιακού Δικαστηρίου, νέας ειδικής δικαιοδοσίας εκδίκασης διαφορών που προκύπτουν από ή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις ή αξιόγραφα.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ: Τα νομοσχέδια συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021, με στόχο να επιτευχθεί η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων κατά 20% μέχρι τον Ιούνιο 2024 και κατά 40% μέχρι τον Ιούνιο 2026.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:

Καταπολέμηση της διαφθοράς

-Βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για καταπολέμηση της διαφθοράς.

-Σύσταση νέου φορέα-Αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:

*«Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019». (lobbying και θεμάτων ασυμβίβαστου).

*«Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς Νόμος του 2017» (για την προστασία όσων αποκαλύπτουν στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς).

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ: Δεκέμβριος 2021.

Σ.σ. :Ημερομηνία δέσμευσης προς την Ε.Ε. για ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τον «Περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμο του 2019», είναι ο Μάρτιος του 2022.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:

Διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας

-Πλαίσιο και Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των Μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων-ΜΕΧ.

-Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού-ATP.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:

*«Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

*«Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

*«Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

*Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήματος (τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2021».

*«Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας  (τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021».

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ: Δεκέμβριος 2021.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:  

Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-ΑΠΕ

-Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για αποθήκευση ενέργειας με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:

*Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (ΚΔΜ).

*Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ).

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ: Δεκέμβριος 2021.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας