anner-cyta-vodafone

Οι τέσσερις πυλώνες του Σχεδίου Δράσης για μετάβαση στην κυκλική οικονομία

InBusinessNews  27/07/2021 18:00
Οι τέσσερις πυλώνες του Σχεδίου Δράσης για μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Οι τέσσερις πυλώνες του Σχεδίου Δράσης για μετάβαση στην κυκλική οικονομία

InBusinessNews  27/07/2021 18:00

Τα πολλαπλά οφέλη στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία, από τη λειτουργία του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία αναλύθηκαν σήμερα από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Το Σχέδιο, το οποίο παρουσίασαν σήμερα σε δημοσιογραφική Διάσκεψη οι Υπουργοί Ενέργειας, και Γεωργίας, καθώς και ο Υφυπουργός Έρευνας, θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση αερίων θερμοκηπίου και στην ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων.

Το Σχέδιο Δράσης που ενέκρινε η Κυβέρνηση είναι συνολικού κόστους €90 εκ. και οι προοπτικές των εφαρμογών της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία και στο επιχειρείν της Κύπρου, διαφάνηκαν μέσα από τη μελέτη που εκπόνησε το ΥΕΕΒ στο πλαίσιο των δράσεων της Βιομηχανικής Πολιτικής 2019-2030.

Όπως τονίστηκε στην Διάσκεψη, τα πορίσματα της μελέτης αξιοποιήθηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά από τις ομάδες εργασίας των τριών Υπουργείων, υπό την καθοδήγηση των Υπουργών, και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε κατορθωτό να συσταθεί και να εγκριθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και να αρχίσει να υλοποιείται.

Μιλώντας στη Διάσκεψη, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου εξήγησε πως το αδιέξοδο του σημερινού γραμμικού μοντέλου οικονομίας, το οποίο καταχράται τους φυσικούς πόρους, παράγει απόβλητα και συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, απαντάται με τη μετάβαση σε ένα πράσινο, κυκλικό μοντέλο οικονομίας, όπου με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων γίνεται ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, μειώνεται η σπατάλη και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο.

ImgSrc

Στη συνέχεια, η κ. Πηλείδου ανέλυσε τα πολλαπλά οφέλη από τη μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο οικονομίας, σημειώνοντας πως πέραν του ότι συμβάλλει ενεργά στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εξυπηρετώντας τον στόχο για μηδενικές εκπομπές το 2050, οι καλές πρακτικές της κυκλικής οικονομίας δημιουργούν ευκαιρίες για μεταμόρφωση των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, ώστε να αποκτήσουν περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και πιο βιώσιμες σε τοπικό και, κυρίως, σε διεθνές επίπεδο.

Είπε πως η κυκλική οικονομία, όπως και κάθε πράσινη επένδυση, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και νέα, καινοτόμα προϊόντα, και αναφέρθηκε στους τέσσερις Πυλώνες του Σχεδίου Δράσης.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη δημιουργία κουλτούρας και περιλαμβάνει ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας και των καταναλωτών για τις προοπτικές και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της κυκλικής οικονομίας.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την παροχή κινήτρων και περιλαμβάνει τη δημιουργία σχεδίου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοδοτικής καθοδήγησης, τη δημιουργία σχεδίων χορηγιών Go Circular» από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών κυκλικότητας και την αξιοποίηση σχεδίων της ΑνΑΔ για εκπαίδευση σε θέματα κυκλικότητας.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τις υποδομές με τη διενέργεια μελέτης για καθορισμό αποβλήτων που θα αποχαρακτηριστούν, τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για ανταλλαγή από τις επιχειρήσεις εξοπλισμού, υπηρεσιών, εγκαταστάσεων και αποβλήτων, καθώς και τη δημιουργία συστήματος εποπτείας των έργων.

Ο τέταρτος και τελευταίος πυλώνας σχετίζεται με τη δημιουργία δημοτικών αποβλήτων, όπως του προγράμματος «πληρώνω όσο πετώ», του προγράμματος χωριστής συλλογής σε ορεινές περιοχής, τη λειτουργία δικτύου πράσινων σημείων ανακύκλωσης για απομακρυσμένες κοινότητες και άλλα.

Η κ. Πηλείδου σημείωσε πως το Υπουργείο της έχει ξεκινήσει την ετοιμασία των Σχεδίων Χορηγιών και εντός του 2022 θα προκηρυχθεί σχέδιο κινήτρων ύψους €13 εκατ., το οποίο θα δίνει την ευκαιρία στις βιομηχανίες να επενδύσουν σε έργα και πρακτικές που οδηγούν στην κυκλικότητα.

ImgSrc (1)

Από την πλευρά του ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής ανέφερε στη δική του ομιλία ότι τα προγράμματα του Σχεδίου Δράσης που αφορούν αποκλειστικά το Υπουργείο του εστιάζονται στη χωριστή συλλογή και διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων και περιλαμβάνουν το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων και την εφαρμογή του συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ, καθώς και το πρόγραμμα πρόληψης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων στις ορεινές περιοχές.

«Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης την περίοδο 2021-2026 προγραμματίζονται και άλλα έργα, μεταξύ άλλων η κατασκευή κέντρων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης, η δημιουργία πράσινων γονιών προς εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών, η οικιακή κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, η επέκταση του δικτύου πράσινων σημείων και η δημιουργία συντονιστικού σώματος μεταξύ Κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των αποβλήτων», είπε.

Στη συνέχεια, ο κ. Καδής, τόνισε πως η υλοποίηση των προγραμμάτων για την κυκλική οικονομία αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Γεωργίας,  καθώς η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη είναι μία τεράστια ευκαιρία για τη χώρα καθώς θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων, τη μετάβαση σε βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και κατά συνέπεια στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο κ. Καδής σημείωσε πως τα τρία Υπουργεία θα συνεργαστούν στενά για την υλοποίηση της νέας φιλόδοξης πορείας που χαράσσει το Σχέδιο Δράσης, με βασικό στόχο τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και του τομέα διαχείρισης αποβλήτων, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος στον χαιρετισμό του είπε, μεταξύ άλλων, πως η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αποτελούν εθνική, ευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια προτεραιότητα και θα πρέπει να συμβαδίζουν.

«Η ψηφιακή συνιστώσα είναι αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού μας Σχεδίου για προώθηση της κυκλικής οικονομίας», είπε, και τόνισε πως οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο δεν αποτελούν τη μοναδική πηγή παρεμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Κόκκινος αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 41% του προϋπολογισμού του οποίου διατίθεται για ταχεία μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία, καθώς και στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, «Ορίζοντας Ευρώπη», στο οποίο η μετατροπή της Ευρώπης στην πρώτη κυκλική, κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία, που θα βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες, έχει καθοριστεί ως κύριος στρατηγικός προσανατολισμός για επενδύσεις σε Έρευνα και Καινοτομία.

Όπως είπε, το Υφυπουργείο του καλείται σήμερα να αξιοποιήσει αυτή την ευνοϊκή συγκυρία άμεσα και αποτελεσματικά, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, και σχεδιάζοντας, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, εθνικά προγράμματα που να προωθούν έξυπνες λύσεις για στήριξη της κυκλικής μετάβασης και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Καταλήγοντας, ο κ. Κόκκινος τόνισε πως για την επιτυχή έκβαση της επαναστατικής αυτής αλλαγής που προωθείται, καταλυτικής σημασίας είναι η δημιουργία κουλτούρας και συλλογικότητας και κάλεσε τους πολίτες να κάνουν στροφή προς νέα, κυκλικά προϊόντα και υπηρεσίες και να υιοθετήσουν έναν πράσινο τρόπο ζωής.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας