anner-cyta-vodafone

Μ. Σιζόπουλος: Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οικονομίας

InBusinessNews  25/05/2021 06:44
Μ. Σιζόπουλος: Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οικονομίας

Μ. Σιζόπουλος: Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οικονομίας

InBusinessNews  25/05/2021 06:44

Την θέση της ΕΔΕΚ περί της αναγκαιότητας εκπόνησης προγράμματος αναδιάρθρωσης της οικονομίας, τονίζει ο πρόεδρος του Κινήματος Μαρίνος Σιζόπουλος. Ο κ. Σιζόπουλος υπογραμμίζει πως η κυπριακή οικονομία πρέπει να απεξαρτηθεί από τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό τομέα, δεδομένης της ευαισθησίας τους σε εξωγενείς μη ελεγχόμενους παράγοντες.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, o πρόεδρος της ΕΔΕΚ επισημαίνει ότι το τελικό μοντέλο πρέπει να τείνει στη διαμόρφωση συνθηκών, υγιούς ανταγωνισμού, ίσων ευκαιριών ανάπτυξης, και να συμβάλλει στη σμίκρυνση και όχι στην αύξηση του οικονομικού χάσματος μεταξύ των υψηλών και των χαμηλών εισοδημάτων.

Διαβάστε ακόμη: 

Χ. Θεοπέμπτου: Άμεσες επενδύσεις στην πράσινη οικονομία

Ελένη Θεοχάρους: Τολμηρές τομές και λύσεις έξω από το κουτί

Χ. Χρίστου: Η πρότασή μας για μια υγιή οικονομική ανάπτυξη

Μ. Καρογιάν: Το τρίπτυχο του νέου μας παραγωγικού μοντέλου

Α. Θεολόγου: Η ριζοσπαστική πρόταση που θα προωθήσουμε άμεσα

Ακολουθεί πιο κάτω η συνέντευξη του Μαρίνου Σιζόπουλου στο InBusinessNews:

Ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο, στην ευρύτητά του, που προτείνει και υιοθετεί το κόμμα σας για την Κύπρο της επόμενης δεκαετίας;

Στην πορεία του χρόνου επιβεβαιώθηκε ότι κανένα μονοδιάστατο οικονομικό μοντέλο δεν μπορεί να επιβιώσει. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της πολύ γρήγορης αλλαγής οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, το όποιο οικονομικό μοντέλο θα προταθεί ή και να εφαρμοστεί πρέπει να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας και να αποτελεί συνδυασμό διαφόρων πτυχών με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής όσο και των εργασιακών σχέσεων.

Το τελικό μοντέλο πρέπει να τείνει στη διαμόρφωση συνθηκών, υγιούς ανταγωνισμού, ίσων ευκαιριών ανάπτυξης και να συμβάλλει στη σμίκρυνση και όχι στην αύξηση του οικονομικού χάσματος μεταξύ των υψηλών και των χαμηλών εισοδημάτων.

Σε ποιους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ειδικότερα, θεωρείτε πως πρέπει να εστιάσει η Κύπρος τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη; 

Από 20 και πλέον χρόνια η ΕΔΕΚ τονίζει την ανάγκη της απεξάρτησης της οικονομίας από τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό τομέα, δεδομένης της ευαισθησίας τους σε εξωγενείς μη ελεγχόμενους παράγοντες. Υποστηρίζει την εκπόνηση προγράμματος ανάπτυξης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας. Χρειάστηκε να έρθει η πανδημία και το σκάνδαλο των διαβατηρίων για να γίνει αντιληπτό.

Επιβάλλεται να εκπονηθεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Χωρίς να εγκαταλείπονται οι παραδοσιακοί τομείς, να ενισχυθούν είτε παραδοσιακοί που υποβαθμίστηκαν είτε και νέοι υψηλής τεχνολογίας. Τέλος, είναι σημαντικό να προστατευτεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο τομέας της ναυτιλίας, ο οποίος έχει μια σημαντική συμβολή στην κυπριακή οικονομία.

Η κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος(ΚΕΠ), ανεξαρτήτως των λόγων για τους οποίους καταργήθηκε, ήταν αναμφίβολα πλήγμα για την κυπριακή οικονομία. Πώς κατά την αντίληψή σας θα μπορούσε να καλυφθεί το κενό που δημιούργησε η κατάργησή του;

Η κάλυψη του κενού από την κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), είναι δυνατή μόνο με την ανάπτυξη νέων τομέων, όπως οι ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακός, ιατρικός, αθλητικός, θρησκευτικός κ.ά.) και η στήριξη επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, μέσα από πρόγραμμα μείωσης των συντελεστών φορολογίας να αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα και να μειωθεί η παραοικονομία η οποία αποτελεί μια μεγάλη πληγή. Απτό παράδειγμα είναι η συγκριτική μελέτη των στατιστικών στοιχείων της κυπριακής οικονομίας το 2005 με το 2008 μετά την εφαρμογή της φορολογικής αμνηστίας.

Διαβάστε ακόμη:

Μπαίνει και στο Aphrodite Hills o Παπαλέκας

Coffee Berry: Νέα stand alone καταστήματα σε πολυσύχναστες περιοχές

Σε ό,τι αφορά γενικότερα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση της αγοράς εργασίας, ποιο είναι το πλαίσιο των προτάσεων σας;

Το πλαίσιο ανάμεσα σε άλλα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, όπως: α) πρόγραμμα οικονομικής στήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων, β) κίνητρα επιβράβευσης επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν τους στόχους τους όσον αφορά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την εκπλήρωση των εξαγωγικών τους στόχων, γ) αξιοποίηση του προγράμματος για την πράσινη ανάπτυξη πολυεπίπεδα, δ) σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων.

Κατά καιρούς τίθενται, είτε από συντεχνίες είτε ακόμη και από κόμματα, διάφορα αιτήματα, η ικανοποίηση των οποίων δεν μοιάζει να είναι κίνηση προς την κατεύθυνση της συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής, που τουλάχιστον θεωρητικά άπαντες θεωρούν ως αναγκαιότητα. Πώς κατά την προσέγγιση του δικού σας κόμματος πρέπει να αντικρίζονται;

Ο σεβασμός των συλλογικών συμβάσεων και κυρίως των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης συνθηκών αμοιβαιότητας. Στο πλαίσιο μιας συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις, όπως κατάργηση της κρατικής γραφειοκρατίας, θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού, σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα κ.α.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αναφορικά με το χρηματοπιστωτικό σύστημα του τόπου, το οποίο ως γνωστό πέρασε τα προηγούμενα χρόνια από συμπληγάδες, πώς θα σκιαγραφούσατε σήμερα την εικόνα του; Θα μπορούσε να λεχθεί πως πλέον στηρίζεται σε γερά θεμέλια;

Οι συμπληγάδες που πέρασε τα προηγούμενα χρόνια ο τραπεζικός τομέας ήταν αποτέλεσμα της αυθαιρεσίας που επέδειξαν τα ηγετικά του στελέχη, οι παραπλανητικές οικονομικές εκθέσεις που δημοσιοποιούσαν, η ανεξέλεγκτη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό με στόχο την παραχώρηση επισφαλών δανείων σε «ημέτερους», αλλά και πραγματοποίησης αμφίβολων επενδύσεων, καθώς και της απουσίας σωστού, αλλά αυστηρού εποπτικού ελέγχου.

Αποτέλεσμα ήταν το κούρεμα των καταθέσεων και μάλιστα σε ποσοστό 60% υψηλότερο από αυτό που ζήτησε αρχικά η Κυβέρνηση στις 16 Μαρτίου 2013.  Ενώ οι καταθέτες έδωσαν ανάσα ζωής στον τραπεζικό τομέα, αυτός τους το ανταποδίδει με αυθαίρετες και άδικες υπερχρεώσεις και εκποιήσεις περιουσιών. Η εικόνα που εκπέμπει σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα θετική.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια(ΜΕΔ) παραμένουν μια ανοικτή πληγή, όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά και για την οικονομία στο σύνολό της. Είναι τα ΜΕΔ ίσως και ο μεγαλύτερος κίνδυνος; Και αν ναι, ποιες άλλες ενέργειες θα μπορούσαν να γίνουν για την αποτελεσματική διαχείρισή τους;

Αναμφίβολα τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) είναι μια μεγάλη και ανοικτή πληγή για τον τραπεζικό τομέα  αλλά και για την οικονομία. Για το μεγάλο ποσοστό ΜΕΔ ευθύνη έχουν οι τράπεζες για τον τρόπο παραχώρησης των δανείων και τις μεγάλες υπερχρεώσεις σε λογαριασμούς δανειοληπτών, το κούρεμα των καταθέσεων, η ανεργία που προκλήθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις από την πανδημία που πλήττει την πατρίδα μας τον τελευταίο χρόνο.

Όπως είναι φυσικό όλα αυτά συνέτειναν ώστε ένας μεγάλος αριθμός δανείων να καταστούν μη εξυπηρετούμενα. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες δυστυχώς αγνοήθηκαν πλήρως. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και οι ακόλουθες. Το 2008 πρότεινε να ενισχυθεί ο εποπτικός έλεγχος στις τράπεζες για να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό. Το 2013 πρότεινε να μη γίνει κούρεμα καταθέσεων, αλλά το κράτος να πάρει το συγκεκριμένο ποσό με τη μορφή του δανεισμού από τους καταθέτες με αντάλλαγμα 10ετές κρατικό ομόλογο με μικρό επιτόκιο.

Όσον αφορά τον Συνεργατισμό να δοθεί το 1.5 δις ευρώ για να στηριχθεί με αντάλλαγμα το κράτος να παραλάβει 3.5 δις ΜΕΔ πολιτών, να τα παραχωρήσει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γής για να τα διαχειριστεί με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των ΜΕΔ του τραπεζικού τομέα και να προστατευθούν και οι πολίτες από άδικες εκποιήσεις της περιουσίας τους. Ακόμα και πρόσφατα με την πανδημία πέραν από την άμεση κρατική ενίσχυση, να δοθεί σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία έμμεση ρευστότητα με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέρους του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και να μην καταφύγουν στον τραπεζικό τομέα για δανεισμό.

Η κυβερνητική πολιτική

Πώς αξιολογείτε την οικονομική πολιτική που εφάρμοσε και εφαρμόζει η παρούσα Κυβέρνηση, τόσο γενικά, αλλά και υπό το πρίσμα των ιδιαζουσών συνθηκών, που τον τελευταίο ένα χρόνο δημιούργησε η πανδημία;     

Σαφώς βρίσκεται σε διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τις θέσεις και απόψεις της ΕΔΕΚ. Το κούρεμα των καταθέσεων, το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών, η πώληση του Συνεργατισμού, η διαχείριση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος σε συνάρτηση με την παραχώρηση των διαβατηρίων, αλλά και η σημαντική αύξηση του Δημόσιου Χρέους προσδίδουν τελικά αρνητικό πρόσημο στην οικονομική της πολιτική, με αποτέλεσμα ακόμα και θετικές δράσεις να περιθωριοποιούνται.

Ενώπιον της Βουλής εκκρεμούν σημαντικά μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια, η έγκριση των οποίων θεωρείται καθοριστικής σημασίας στην προσπάθεια για μετεξέλιξη της Κύπρου σε ένα καθ’ όλα σύγχρονο και οικονομικά ισορροπημένο κράτος. Ποια στάση θα τηρήσει απέναντί τους το κόμμα σας;    

Η ΕΔΕΚ όπως απέδειξε με τη μέχρι σήμερα στάση της στη Βουλή τοποθετείται πάντοτε εποικοδομητικά σε μια προσπάθεια βελτίωσης των νομοσχεδίων προς όφελος της πατρίδας μας και των πολιτών. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν πρόκειται να στηρίξουμε νομοσχέδια, τα οποία άμεσα ή έμμεσα προωθούν σκοπιμότητες. Π.χ. δεν ψήφισε το νομοσχέδιο των εκποιήσεων, αλλά προσπάθησε και βελτίωσε το αντίστοιχο του πλαισίου αφερεγγυότητας.

Δεν στήριξε το προσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί οι σκοπιμότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό θα την απορυθμίσουν αντί να την αναβαθμίσουν. Προσπάθησε να βελτιώσει το νομοσχέδιο για το ΓεΣΥ. Οι εισηγήσεις της δεν έγιναν αποδεκτές. Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι η αποδοχή τους θα μείωνε σημαντικά τα προβλήματα τα οποία παρατηρούνται.

Εξίσου σημαντική παράμετρος, η πάταξη της διαφθοράς και η ενίσχυση της διαφάνειας. Πώς θα κινηθεί το κόμμα σας προς προώθηση και επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων;

Η διαφθορά αλλά και η συγκάλυψη είναι φαινόμενα τα οποία ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία με ιδιαίτερη έξαρση τα τελευταία 20 χρόνια, αρχίζοντας από το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, συνεχίζοντας με αυτό του τραπεζικού τομέα που οδήγησε στο κούρεμα των καταθέσεων και καταλήγοντας στα «χρυσά διαβατήρια».

Σε αυτό το διάστημα επιπρόσθετα από την πλευρά της ΕΔΕΚ αποκαλύφθηκαν σημαντικά σκάνδαλα, όπως των Κυπριακών Αερογραμμών, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του ΚΟΑ, του Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου Λευκωσίας, του Ακτινοθεραπευτικού του Νοσοκομείου Λεμεσού κ.α. Στο σύνολό τους συγκαλύφτηκαν. Σε κάποια μάλιστα από αυτά οι εμπλεκόμενοι έτυχαν και ειδικά ευνοϊκής μεταχείρισης στη Δημόσια Υπηρεσία.

Η προσπάθεια της ΕΔΕΚ στο πλαίσιο και της διαφάνειας επικεντρώνεται στη δημοσιοποίηση των πορισμάτων όλων αυτών των σκανδάλων, την απόδοση ευθυνών πειθαρχικών, ποινικών ή και πολιτικών σε όσους εμπλέκονται. Ζητήσαμε από την Κυβέρνηση χωρίς ανταπόκριση μέχρι αυτή τη στιγμή, να προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας, η οποία να ενημερώνει τους πολίτες για την πορεία έρευνας και εξιχνίασης των διαφόρων σκανδάλων που αποκαλύπτονται.

Προτάσεις και ψηφοδέλτια

Ποια θα χαρακτηρίζατε ως την πιο ριζοσπαστική σας πρόταση, την οποία ως κόμμα θα προωθήσετε στο άμεσο μέλλον, σε σχέση με την οικονομία;

Η μείωση των συντελεστών φορολογίας και η σύνδεση των μισθολογικών αυξήσεων στον δημόσιο τομέα με την παραγωγικότητα.

Σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι στα ψηφοδέλτια του κόμματός σας περιλαμβάνονται υποψήφιοι με βαθιά γνώση σε θέματα οικονομίας;         

Στα ψηφοδέλτια υπάρχουν υποψήφιοι με ιδιαίτερη γνώση, μεγάλη εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε διάφορους τομείς μεταξύ των οποίων και της οικονομίας. Όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών προτάσεων, τόσο για την οικονομία όσο και για άλλους τομείς, είναι οι θεματικές επιτροπές η σύνθεση των οποίων αποτελείται από μέλη, ώστε να επιτυγχάνεται συνδυασμός της τεχνοκρατικής γνώσης και της πολιτικής εφαρμογής.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας