anner-cyta-vodafone

ΣΟΑΚ: 15 εισηγήσεις για προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Μαρία Στυλιανού  26/11/2020 09:45
ΣΟΑΚ: 15 εισηγήσεις για προσέλκυση ξένων επενδύσεων

ΣΟΑΚ: 15 εισηγήσεις για προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Μαρία Στυλιανού  26/11/2020 09:45
15 συστάσεις για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εξέδωσε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ).

RELATED ARTICLES


 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΣΟΑΚ, η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός προσφέρει ήδη νέες επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών, της ενέργειας, των αναπτυξιακών έργων, της ναυτιλίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας και στον τομέα του τουρισμού, καθιστώντας τις ξένες επενδύσεις σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Παρόλα αυτά, τέτοιες ξένες επενδύσεις παραμένουν σε σχετικά χαμηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η προσέλκυση παραγωγικών ξένων επενδύσεων, τονίζεται, αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Διαβάστε ακόμα:
Γ. Θεοδότου: Σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα σύντομα στις ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Πως θα λειτουργούν τα καταστήματα πέραν των 500τμ σε Λεμεσό και Πάφο
Ολ.Τουμάζος: Έξι τάσεις και μαθήματα της πανδημίας
Ειδικές τιμές από €26 σε 40 ξενοδοχεία της Κύπρου

        
Στρατηγικές για την προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων:

 
1) Διαμόρφωση ενός εθνικού brand που θα προσβλέπει στην ενίσχυση της εικόνας της χώρας και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
 
2) Παροχή ανοικτών, διαφανών και αξιόπιστων συνθηκών και διαδικασιών για όλα τα είδη επιχειρήσεων, είτε ξένων είτε εγχώριων, συμπεριλαμβανομένων: ευκολία επιχειρηματικής δραστηριότητας, πρόσβαση σε εισαγωγές, ευέλικτη αγορά εργασίας και προστασία των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
3) Εντατικοποίηση των ενεργειών του Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (ΟΠΠ) για προώθηση άμεσων ξένων επενδύσεων.
 
4) O Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης (ΜΤΔ) που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω προσέλκυση ξένων εταιρειών, καθώς και για ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση αιτημάτων που λαμβάνονται από εταιρείες ξένων χωρών για εγκατάσταση στην Κύπρο θα συμβάλει σημαντικά στη προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στη βελτίωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Επίσης, εισήγηση είναι να εξεταστεί όπως ο ΜΤΔ λειτουργεί όχι μόνο ως σύνδεσμος μεταξύ ξένων επενδυτών και εγχώριας οικονομίας, αλλά και ως καταλύτης παρέχοντας κορυφαία υποδομή και έτοιμη πρόσβαση σε εξειδικευμένους εργαζόμενους, τεχνικούς, μηχανικούς και διαχειριστές που μπορεί να απαιτούνται για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να ασχολείται με τη «φροντίδα» μετά την επένδυση, αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα επίδειξης από ικανοποιημένους επενδυτές, τις δυνατότητες επανεπένδυσης και τις δυνατότητες ανάπτυξης συμπλεγμάτων λόγω παρακολούθησης επενδύσεων.
 
5) Δημιουργία προγράμματος ανάπτυξης «προμηθευτή» για υποστήριξη της διαδικασίας αντιστοίχισης μεταξύ ξένου πελάτη και τοπικού προμηθευτή.
 
6) Ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδυτών από Κύπριους της Διασποράς. Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν δεσμούς με εγχώριες εταιρείες και να συμβάλουν στη διεθνοποίηση της χώρας υποδοχής.
 
7) Παραχώρηση επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που θα γίνουν το 2021 ως ποσοστό του κόστους
 
8) Επανεξέταση φορολογικών κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων προς επιχειρήσεις και επενδυτές:
  • Παροχή φορολογικών εκπτώσεων (όπως για παράδειγμα η νοητή έκπτωση τόκων για εισαγωγή νέων κεφαλαίων υπό προϋποθέσεις) για όλα τα νέα κεφάλαια που επενδύονται στις επιχειρήσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων τους.
  • Παροχή φορολογικών κινήτρων σε εξειδικευμένους τομείς, όπως για παράδειγμα υψηλής τεχνολογίας καθώς και δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας με την δημιουργία ερευνητικών κέντρων ή επιχειρηματικών πάρκων που θα συμπεριλαμβάνουν:
         - Επιδοτούμενη μίσθωση κρατικής γης
         - Επιχορηγήσεις προς υποστήριξη για απασχόληση και κατάρτιση (grants) σεσυνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ)
         - Παροχή αυξημένων πιστώσεων και φορολογικών αφαιρέσεων στην περίπτωση επενδύσεων για την έρευνα και καινοτομία
         - Εισαγωγή φορολογικών και κινήτρων για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν/επενδύουν σε φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία
 
9) Επέκταση των φορολογικών κινήτρων απαλλαγής του 20% και 50% των προσωπικών εισοδημάτων από εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμων που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης τους.
 
10) Αυξημένα φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για επενδύσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού (διπλασιασμός των φορολογικών εκπτώσεων).
 
11) Αυξημένη κεφαλαιουχική έκπτωση για μηχανήματα, εγκαταστάσεις για βιομηχανικά και ξενοδοχειακές μονάδες νοουμένου ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι εφικτό για το Κράτος.
 
12) Αύξηση αποσβέσεων για εξοπλισμό (επιταχυνόμενες αποσβέσεις) που υποβοηθούν την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και τεχνολογία.
 
13) Ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) στη Κύπρο.
 
14) Δημιουργία Εθνικού Χωρικού Πλαισίου για την βιομηχανία, που θα ενσωματώνει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων.
 
15) Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης αδειών.
 
Μια άλλη διάσταση που μπορεί να εξεταστεί προς την προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι η ελευθεροποίηση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας και ο περιορισμός μονοπωλιακών καταστάσεων. Τέτοιες κινήσεις οδηγούν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών, σε αύξηση της αποτελεσματικότητας, στην ενθάρρυνση ξένων επενδύσεων, στη διάχυση νέων τεχνολογιών, στην άντληση δημοσίων εσόδων και στη μείωση των δαπανών, στην προσφορά υψηλότερης ποιότητας δημοσίων αγαθών
προς τους πολίτες, σε χαμηλότερα τιμολόγια, και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της απασχόλησης.
 
Ανάγκη για ισχυρό θεσμικό πλαίσιο
Μέσω των Συστάσεων του Συμβουλίου τονίζεται επίσης η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου (τόσο με την έννοια των νομικών οντοτήτων όσο και με την έννοια του γενικότερου πλαισίου κανόνων) το οποίο θα εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο πλαίσιο, πάνω στο οποίο θα βασιστεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας που θα οδηγήσει στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία, και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση. 
 
Μέχρι ...το νέο αναπτυξιακό μοντέλο 
Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου τρέχει αυτό το διάστημα τη νέα μακροχρόνια στρατηγική που θα πρέπει να χαράξει η Κύπρος για τα επόμενα 15 χρόνια, καθορίζοντας το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2021. Ωστόσο, τονίζεται ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δεν μπορούν να περιμένουν. Ο μεταρρυθμιστικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη και την πρώτη τάξεως ευκαιρία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος πρέπει να επιταχυνθούν, επιτρέποντας έτσι και την γρηγορότερη υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής με τα συνεπακόλουθα οφέλη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εντάσσονται οι προαναφερόμενες συστάσεις του Συμβουλίου.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας