anner-cyta-vodafone

Ενεργοποιήθηκαν τα κυβερνητικά μέτρα αποφυγής του αδιεξόδου

 Ενεργοποιήθηκαν τα κυβερνητικά μέτρα αποφυγής του αδιεξόδου

Ενεργοποιήθηκαν τα κυβερνητικά μέτρα αποφυγής του αδιεξόδου

Το απαραίτητο βήμα για να αρχίσουν οι απτές επιδράσεις των πρωτοφανών και δραστικών μέτρων που κλήθηκε να πάρει η κυβέρνηση μπροστά στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που αφήνει πίσω της η επιδημία του κορωνοϊού έκανε χθες το νομοθετικό σώμα, ψηφίζοντας σειρά οικονομικών μέτρων που θα συμβάλουν στο να κρατηθεί ζωντανή η οικονομία του τόπου.

RELATED ARTICLES

Η σειρά μέτρων που προβλέπουν οι νέες νομοθεσίες, τα οποία θα καλυφθούν και από επιπρόσθετο κονδύλι ύψους €369 εκ. που εντάχθηκε στο οπλοστάσιο της κυβέρνησης με συμπληρωματικό προϋπολογισμό (συνολικά τα μέτρα θα κοστίσουν €813 εκ.), θα δώσει ανάσες ζωής σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. 
 
Η κάλυψη εισοδήματος
Μπροστά στο προσωρινό λουκέτο επιχειρήσεων, ο άξονας της κάλυψης εισοδημάτων αφορά επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει πλήρως ή μερικώς τις εργασίες τους, αυτοτελώς εργαζόμενους, γονείς που υποχρεώθηκαν να μείνουν σπίτι για να φροντίζουν τα παιδιά τους και εργαζόμενους που αναγκάζονται να παραμείνουν σπίτι λόγω ασθενείας.
 
Με το ειδικό σχέδιο πλήρους αναστολής εργασιών επιχειρήσεις που βρίσκονται σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα μέχρι και για το 90% των εργοδοτουμένων τους. Το επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου. Το 10% του προσωπικού της επιχείρησης δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο και συγκεκριμένα αφορά Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Μέτοχους, υψηλόβαθμα Διευθυντικά Στελέχη επιχειρήσεων καθώς όσους είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών. Αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 9 εργαζομένους, τότε θα τηρείται η προϋπόθεση για τους Διευθυντές Μετόχους, κ.λπ. και το επίδομα θα παραχωρείται σε όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους.
 
Το ειδικό σχέδιο μερικής αναστολής εργασιών αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις δραστηριότητές τους αλλά έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%. Το ανεργιακό επίδομα θα παραχωρείται μέχρι και στο 75% των εργοδοτουμένων αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 50 άτομα και μέχρι και στο 60% των εργοδοτουμένων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 50 εργαζομένων. Το επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος. Από τα δύο σχέδια υπολογίζεται να επωφεληθούν γύρω στις 220.000 μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.


Όσον αφορά τους αυτοτελώς εργαζόμενους θα μπορούν να αξιοποιήσουν το σχέδιο αναστολής εργασιών και να λάβουν επίδομα που θα ισούται με το 55% των ασφαλιστέων αποδοχών τους, με ανώτατο όριο τα €800. Πρόκειται για περίπου 40.000 άτομα. Eξαιρούνται όσοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση.
 
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στα σχέδια είναι να μην έχουν γίνει απολύσεις από την 1η Μαρτίου και για περίοδο 6 μηνών μετά τη λήξη της παροχής του επιδόματος. Τα σχέδια ισχύουν για την περίοδο από 16 Μαρτίου- 12 Απριλίου. Να σημειωθεί ότι όμιλος με θυγατρικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση η κάθε θυγατρική ξεχωριστά.

Δικαιούχοι είναι και πρόσωπα 63- 65 ετών που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται. Τα σχέδια περιλαμβάνουν και δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εργάζονται. Διευκρινίζεται ότι δικαιούχος της ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών και της ειδικής άδειας ασθενείας δεν δικαιούται να λάβει τα πιο πάνω επιδόματα για την ίδια περίοδο.
 
Η ειδική άδεια σε γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου), στο παρόν στάδιο έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες. Θα παραχωρείται σε γονέα με (ακαθάριστο) μισθό μέχρι €2.500 επίδομα ως ακολούθως:

 • για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 σε ποσοστό 40%. Σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών η αναλογία διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα.

Αν ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος όχι (είτε επειδή λαμβάνει επίδομα ανεργίας, είτε επειδή συμμετέχει σε σχέδιο αναστολής εργασιών, είτε για άλλους παρόμοιους λόγους), ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την ειδική άδεια για εκείνη την περίοδο, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό.

Η εν λόγω άδεια θα παραχωρείται, αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία, την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.

Διαβάστε ακόμα:

Χρ. Τσόκκου: Επιπτώσεις παρόμοιες με αυτές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Κορωνοϊός: Θα ρίξει τις τιμές ακινήτων στα τάρταρα;

 

Η άδεια εφαρμόζεται και για γονείς προσώπων με αναπηρίες (ανεξαρτήτως ηλικίας), νοουμένου ότι δεν παραχωρείται για τα εν λόγω πρόσωπα επίδομα φροντίδας. Η περίοδος της άδειας θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης.

Για τον δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι οι οποίοι κριθούν από τους οικείους υπουργούς ότι πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους, αλλά παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν στην οικία τους για φροντίδα τους παιδιών τους, θα πρέπει σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο τους, να γίνονται διευθετήσεις για την αντικατάσταση τους. Ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων υπολογίζεται στις 50.000 πρόσωπα.
 
Το ειδικό επίδομα ασθενείας απευθύνεται σε εργαζόμενους με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, που εμπίπτουν στον ειδικό κατάλογο του υπουργείου Υγείας και που πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους και σε περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία λόγω καραντίνας και αυτοπεριορισμού.
Το επίδομα καλύπτει και πρόσωπα 63- 65 ετών που δεν λαμβάνουν σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται και εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 και 2 του υπουργείου Υγείας ή στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Διευκρινίζεται ότι το πιο πάνω μέτρο αφορά και σε αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα.

Τέλος, το σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα απογευματινά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας προβλέπει την καταβολή επιδόματος, το οποίο θα ισούται με πλήρεις απολαβές, σε περίπου 5.000 πρόσωπα που απασχολούνται σε απογευματινά και βραδινά προγράμματα του υπουργείου (Μουσικά Σχολεία, Αθλητικά Σχολεία, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα Τεχνικών Σχολών και το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης») και άλλα παρόμοια προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας.
 

Πίστωση χρόνου στις επιχειρήσεις

Με την αναστολή της υποβολής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ, μέχρι τέλος Απριλίου, για τις οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάστηκαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς και με σειρά άλλων μέτρων, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν πίστωση χρόνου στις δύσκολες στιγμές που διέρχονται.

Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις ενώ θα γίνουν διευθετήσεις ώστε οι οφειλές να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας (φαρμακεία, υπεραγορές, AHK, CYTA κτλ.).

Με άλλο μέτρο προβλέπεται η προσωρινή αναστολή μέχρι τις 31/05/2020 (από 31/03/2020), της υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για εταιρείες, εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενων με λογαριασμούς ή υπόχρεους για υποβολή δήλωσης.  

Παράλληλα, θα υπάρξει αναστολή και της καταβολής των δόσεων Μαρτίου και Απριλίου οφειλετών που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις. Η περίοδος αποπληρωμής επεκτείνεται κατά δύο μήνες.
 
Επίσης παρέχονται:
 

 • Διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις για υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
 • Αναστολή μέχρι Ιανουάριο 2021 της διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα για τρίμηνη ειδοποίηση πριν την διαγραφή των μη συμμορφούμενων εταιρειών
 • Παράταση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους €350 μέχρι 31/12/2020.
 • Παράταση της υποχρέωσης υποβολής Ετήσιας Έκθεση μέχρι και 28/01/2021
 • Παράταση της επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο ΤΕΕΠ μέχρι αρχές του 2021
 • Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου συμβάσεων κράτους και ιδιωτικού τομέα, για περίοδο ανάλογα με την περίπτωση
 • Μη καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓεΣΥ η οποία προγραμματίζεται την 31/3/2020 για τρεις μήνες, από εργοδότες, εργαζομένους και κράτος
 • Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τους αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα, μέχρι τις 30 Απριλίου. 


Προσπάθεια να ορθοποδήσει ο τουρισμός  

Για τον στυλοβάτη της οικονομίας μας επιστρατεύονται €11 εκ. για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020 και δράσεων για ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 2021.

 

Τα κοινωνικά μέτρα
Το πλήγμα στην οικονομία και τις επιχειρήσεις αναμφισβήτητα θα επηρεάσει και τα νοικοκυριά της Κύπρου, με την κυβέρνηση να λαμβάνει αρκετές δράσεις και στο κομμάτι που αφορά την στήριξη της κοινωνίας και συγκεκριμένα: 

 • Προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων από την ΚΕΔΙΠΕΣ για περίοδο 3 μηνών (και από τις τράπεζες – ανακοίνωση Συνδέσμου Τραπεζών).
 • Παράταση για 3 μήνες της υποχρέωσης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη στο «Σχέδιο Εστία».
 • Αναστολή εξώσεων για περίοδο 2 μηνών
 • Καθολική μείωση του ηλεκτρικού για καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% για περίοδο 2 μηνών.

Τέλος, το πακέτο μέτρων που ενέκρινε χθες η Βουλή περιλαμβάνει νομοθετική ρύθμιση της διεξαγωγής συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων (τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) μέσω τηλεδιασκέψεων και επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων για κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ).

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας