anner-cyta-vodafone

Γιατί καταγγέλλει τον Γενικό Ελεγκτή η ΟΠΑΠ Κύπρου

InBusinessNews  12/01/2018 08:12
Γιατί καταγγέλλει τον Γενικό Ελεγκτή η ΟΠΑΠ Κύπρου

Γιατί καταγγέλλει τον Γενικό Ελεγκτή η ΟΠΑΠ Κύπρου

InBusinessNews  12/01/2018 08:12
Σε καταγγελία ενώπιον της Αστυνομίας εναντίον του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τρίτου προσώπου με το οποίο ο Γενικός Ελεγκτής είχε συνάντηση περί τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2016 και το οποίο δεν θέλησε να κατονομάσει στην Αστυνομία, προέβη η ΟΠΑΠ Κύπρου στις 4 Ιανουαρίου 2018. 
Η καταγγελία έγινε με κατάθεση από διευθυντικό στέλεχος της ΟΠΑΠ Κύπρου και αφορά παραβίαση των προνοιών του Άρθρου 3(1) του περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) Νόμου από τον Γενικό Ελεγκτή και από τρίτο πρόσωπο με το οποίο συναντήθηκε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.
 
 
Συγκεκριμένα, η ΟΠΑΠ προέβη στην σχετική καταγγελία αφού μετά από αίτημα των δικηγόρων της εξασφάλισε από το Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας αντίγραφο της Ένορκης Δήλωσης του Ανακριτή στη βάση της οποίας εξεδόθη ένταλμα έρευνας των υποστατικών της ΟΠΑΠ Κύπρου στις 11 Δεκεμβρίου 2017. 

Στην εν λόγω Ένορκη Δήλωση ο Ανακριτής ανέφερε ότι στις 20 Μαρτίου 2017 λήφθηκε στο Γραφείο Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος επιστολή από τον Γενικό Ελεγκτή η οποία υποστηρίζεται και από σχετική κατάθεση που λήφθηκε από τον κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη.
 
 
Σύμφωνα με την Ένορκη Δήλωση του Ανακριτή απάντηση του κ. Αλετράρη δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφού με βάση στοιχεία που ο Γενικός Ελεγκτής έχει προσωπικά δει όπως έχει αναφέρει αλλά δεν κατέστη δυνατό να κρατήσει αντίγραφο το πρόσωπο Α (δεν αναφέρουμε ονόματα) έλαβε από τον ΟΠΑΠ ποσό €35.700 το 2015 και €29.750 το 2016. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην κατάθεση του το διευθυντικό στέλεχος της ΟΠΑΠ, τα είδε στο Γραφεί του περί τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2016 σε συνάντηση του με πρόσωπο που ήθελε να κάνει καταγγελία και το οποίο δεν θέλησε ο κ. Μιχαηλίδης να κατονομάσει. Κράτησε όμως σημειώσεις, αναφέρει στην κατάθεση του, και με βάσει αυτές, το 2015 εκδόθηκε από λογαριασμό που διατηρεί ο ΟΠΑΠ στην Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) η επιταγή με αρ. Χ και ημερομηνία 24 Μαρτίου 2015 με δικαιούχο το πρόσωπο Α.
 
Παράλληλα, ο Ανακριτής ανέφερε ενόρκως πως σύμφωνα με αξιόπιστη πληροφόρηση που είχε ο Γενικός Ελεγκτής την οποία δεν επιθυμούσε να αποκαλύψει, ο ΟΠΑΠ εμβάζει, μέσω του λογαριασμού του στην Εθνική Τράπεζα (Κύπρου), το ποσό των €25.000 μηνιαίως στον τραπεζικό λογαριασμό με αρ. Χ στην τράπεζα HSBS στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δικαιούχος του λογαριασμού είναι το πρόσωπο Β. Όπως είχε ενημερωθεί ως αιτιολογικό για τις συναλλαγές αυτές, έχει κατατεθεί από τον ΟΠΑΠ στην Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) συμβόλαιο εργοδότησης του προσώπου Β με ημερομηνία 1η Φεβρουαρίου 2016.
 
Όπως αναφέρει στην κατάθεση του διευθυντικό στέλεχος, η ΟΠΑΠ Κύπρου δεν έδωσε σε κανένα πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, άδεια να επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένης και της διαβίβασης προς τρίτα πρόσωπα, απορρήτων πληροφοριών τραπεζικών δεδομένων της εταιρείας ή προσωπικών δεδομένων άλλων φυσικών προσώπων. Η όποια επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων έλαβε χώρα άνευ της γνώσης και άδειας της εταιρείας.
 
 
Σε περίπτωση που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα αναφέρονται στην Ένορκη Δήλωση του Ανακριτή στο σχετικό λεκτικό της επιστολής του Γενικού Ελεγκτή, η ΟΠΑΠ Κύπρου θεωρεί ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα πιθανής διάπραξης ποινικών αδικημάτων από τον Γενικό Ελεγκτή και από τρίτα πρόσωπα ως προς την πιθανή παράβαση τραπεζικού απορρήτου.
 
Μάλιστα, στην κατάθεση του το διευθυντικό στέλεχος επικαλείται την καταγγελία στην οποία προέβη ο Γενικός Ελεγκτής στην Αστυνομία εναντίον της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ για την δημοσίευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδίου που είχαν ανταλλαχθεί με τον νομικό σύμβουλο του που είναι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
 
Επίσης, στην κατάθεση γίνεται αναφορά και στην ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ που φέρει τον τίτλο «Υποκλοπή και μετάδοση ιδιωτική επικοινωνίας» και στο κείμενο της ανακοίνωσης ότι «θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν τη σημασία να διαφυλάξουμε το κράτος δικαίου ως κόρη οφθαλμού, μακριά από απαράδεκτες προσεγγίσεις ότι δήθεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί οποιοσδήποτε ιδιώτης ή και φορέας κρατικής εξουσίας να προβαίνει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, κατ’ επίκληση του δημοσίου συμφέροντος».
 
Παράλληλα, στην κατάθεση του το διευθυντικό στέλεχος αναφέρεται σε παρεμβάσεις του Γενικού Ελεγκτή είτε προφορικές είτε γραπτές για να στηλιτεύσει την υποκλοπή και δημοσίευση περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας καθώς και στην αναφορά του στην νομοθεσία σύμφωνα με την οποία «κάθε πρόσωπο, το οποίο εσκεμμένα αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο οποιαδήποτε ιδιωτική επικοινωνίας, γνωρίζοντας ότι η πληροφορία λήφθηκε από υποκλοπή, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια».
 
Θέση της ΟΠΑΠ Κύπρου, σημειώνεται στην κατάθεση, με βάση τα πιο πάνω, ο Γενικός Ελεγκτής είχε επίγνωση των προνοιών του περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτική Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) Νόμου Ν. 92(Ι)/1996. Αποτελεί αντιφατική προσέγγιση, αναφέρεται, η στάση του Γενικού Ελεγκτή από τη μια να επικαλείται την προστασία που παρέχεται από το Σύνταγμα και ειδικές Νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την άλλη, με συγκεκριμένες του ενέργειες, όπως αυτές αποκαλύπτονται από την Ένορκο Δήλωση του Ανακριτή να προβαίνει σε παράβαση των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας.
 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατάθεση του, οι ενέργειες του Γενικού Ελεγκτή να συναντηθεί με πρόσωπο την ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύπτει και να λάβει και να χρησιμοποιήσει μέσω της κατάρτισης επιστολής και αποστολής της στο ΓΔΟΕ, πληροφορίες περί υποκλαπέντων ιδιωτικών επικοινωνιών της εταιρείας με τρίτα πρόσωπα, ήτοι επιταγές που είχαν εκδοθεί και συμβόλαιο με τρίτο πρόσωπο, συνιστούν παράβαση των άρθρων Ν. 92(Ι)/1996.
 
Συνεπώς θέση της ΟΠΑΠ Κύπρου είναι θα πρέπει η Αστυνομία να ερευνήσει τα πιο πάνω.
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας