Μάτσης: Μετατρεπόμαστε σε ηγέτη στη λιανική

Μάτσης: Μετατρεπόμαστε σε ηγέτη στη λιανική

Μάτσης: Μετατρεπόμαστε σε ηγέτη στη λιανική

Με όραμα θα γράψουμε τη δική μας ιστορία ως τράπεζα ανέφερε ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου Ελληνικής Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, κατά την ομιλία του ενώπιον της 4ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σημειώνοντας πως η συμφωνία για απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας «θα αλλάξει εντελώς την τράπεζα μας και τις δυνατότητες μας, μετατρέποντας την ως ηγετική στον τομέα της λιανικής τραπεζικής και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις». 

RELATED ARTICLES

 
Παράλληλα, ο κ. Μάτσης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας οι οποία υπόκειται υπό όρους θα βελτιώσει τους δείκτες της τράπεζας, θα μειώσει το ρίσκο του ισολογισμού, θ θα υπάρξει λιγότερη αβεβαιότητα για τα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή λόγω της μείωσης του ρίσκου στο επιχειρηματικό μοντέλο.
 
Την ίδια ώρα, ο κ. Μάτσης υπογράμμισε ότι προσβλέπουμε σε μεγιστοποίηση της αξίας της τράπεζας τόσο για του μετόχους όσο και για τους πελάτες της.
 
Στη ομιλία του ο κ. Μάτσης προέβη σε ανασκόπηση των προηγούμενων χρόνων, υπογραμμίζοντας ότι το 2012 «ξεκινήσαμε με €482 εκατ. ίδια κεφάλαια ενώ στο τέλος του 2016 οι συνολικές προβλέψει ανήλθαν στα €831 εκατ., οι οποίες αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και το 2016 τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα €563 εκατ.».
 
Το θετικό είναι, ανέφερε, πως το μέλλον φαίνεται πολύ καλύτερο, καθώς ως θετικό στοιχείο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ είναι στο 60% και από το γεγονός ότι η λογιστική αξία των ακινήτων που καλύπτουν τα μη καθαρά ΜΕΔ ανέρχεται στο 136%.
 
Με τις αυξημένες προβλέψεις, σημείωσε, έχουμε καταφέρει να ευθυγραμμιστούμε με τις γραμμές της ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των προβλέψεων, ενώ στο τέλος του 2017 καταφέραμε μείωση των ΜΕΔ στα €2,2 δις. Παράλληλα, το μερίδιο της Ελληνικής σε ό,τι αφορά το νέο δανεισμό αυξήθηκε στο 8,1%.
 
Το 2017 ήταν διαφορετικό για εμάς, ανέφερε ο κ. Μάτσης, καθώς καταφέραμε αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΕΔ, ενδυναμώσαμε την Ελληνική Τράπεζα και μειώσαμε το κόστος. Τον Ιούλιο του 2017 πρωτοπορήσαμε δημιουργώντας την APS Debt Services, μια πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων. Η Ελληνική πρωτοπόρησε επίσης τον Δεκέμβριο του 2017 με τη σύναψη συμφωνίας πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων ύψους €145 εκατ. προς την B2Κapital. 
 
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης το οποίο έγινε αποδεκτό από 231 άτομα, με συνολικό κόστος €41 εκατ. Με το εν λόγω σχέδιο η Ελληνική αναμένεται να εξοικονομήσει €13 εκατ, ετησίως από το μισθολόγιο. 
 
Στρατηγική για το 2018 είναι η αντιμετώπιση των ΜΕΔ με ταχύτερους ρυθμούς, ενώ τόνισε πως η ψήφιση των νομοσχεδίων την περασμένη Κυριακή από την Βουλή αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες της Ελληνικής. 
 
Στρατηγικός στόχος για το 2018 αποτελεί και η μετατροπή της πλεονάζουσας ρευστότητα της Ελληνικής σε νέες εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. 
 
Για την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων η Ελληνική βασίζεται στην ολοένα εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, στην ολική μεταμόρφωση της κουλτούρας στην τράπεζα, θα συνεχίσει να χτίζει στην τεχνολογία βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών. Πρόσθεσε πως η νέα δομή θα μας κάνει αποτελεσματικότερους στις ανάγκες των πελατών μας. Εστιάζουμε στην περαιτέρω βελτίωση διαχειρισμού των κινδύνων και συμμόρφωσης, να περιορίσουμε τους κινδύνους χρηματοδότησης.
 
Καίριας σημασίας η συμφωνία με ΣΚΤ
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΔΣ Ευριπίδης Πολυκάρπου χαρακτήρισε ως καίριας σημασίας τη συμφωνία με την ΣΚΤ η οποία θα επωφεληθεί η Ελληνική Τράπεζα και θα ενισχύσει τη θέση της στον τραπεζικό τομέα. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ελληνική είναι η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου με βάση τα νέα δεδομένα.
 
Η περίοδος που διανύουμε, είπε, είναι γεμάτη από προκλήσεις και εξελίξεις τόσο για την Ελληνική Τράπεζα όσο και τον τραπεζικό τομέα γενικότερα. 
 
Το τραπεζικό σύστημα ανακτά δυνάμεις και ενισχύει τις κεφαλαιουχικές του δυνάμεις. Τα ΜΕΔ εξακολουθούν να παραμένουν η σημαντικότερο πρόκληση του τραπεζικού συστήματος, ο αυξημένος ανταγωνισμός οδηγεί σε χαμηλά επιτόκια ενώ η αυξημένη εποπτεία δεν αφήνει περιθώρια στις τράπεζες για αύξηση της κερδοφορίας.
 
Το 2017 για την Ελληνική ήταν μια μεταβατική χρονιά, χρονιά μεταμόρφωσης κατά την οποία λήφθηκαν καθοριστικές αποφάσεις για επιστροφή στην κερδοφορία. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ειδικότερα στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας