ΠΟΙΓΕΕ: Η έλλειψη προσωπικού και ένας σύνδεσμος... ταχυδρόμος

InBusinessNews  07/10/2022 06:35
ΠΟΙΓΕΕ: Η έλλειψη προσωπικού και ένας σύνδεσμος... ταχυδρόμος

ΠΟΙΓΕΕ: Η έλλειψη προσωπικού και ένας σύνδεσμος... ταχυδρόμος

InBusinessNews  07/10/2022 06:35

Με την έλλειψη εργατικού δυναμικού να ταλανίζει σημαντικούς τομείς της κυπριακής επιχειρηματικότητας, η έλευση προσωπικού από τρίτες χώρες προς κάλυψη σημαντικών αναγκών των επιχειρήσεων αποτελεί μια αδήριτη αναγκαιότητα που προκύπτει μέσα τις μη αμφισβητήσιμες πραγματικότητες της αγοράς εργασίας στην Κύπρο.

Ωστόσο, η προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου να φέρει και να εργοδοτήσει άτομα από τρίτες χώρες είναι συνήθως μιας πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, τόσο λόγω διαδικαστικών ζητημάτων όσο και λόγω των θεμάτων που άπτονται του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες στο νησί μας.

Διαβάστε ακόμα: 

Αρωγός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για ένταξη προσωπικού από τρίτες χώρες στο ανθρώπινο δυναμικό τους, έρχεται η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΠΟΙΓΕΕ), συνδεδεμένη και μέλος του ΚΕΒΕ, η οποία με τη δράση της στοχεύει να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού που παρατηρείται στην Κύπρο, λειτουργώντας ως ταχυδρόμος μεταξύ των επιχειρήσεων που αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και της εισαγωγής ξένου εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες.


Οι στόχοι του Συνδέσμου

Ο κυριότερος στόχος του Συνδέσμου, μεταξύ άλλων, είναι να φέρει κοντά και να ενώσει όλα τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο τα οποία είναι εγκεκριμένα και κατέχουν την εν λόγω Άδεια από το Γραφείο Εργασίας.

Ένας άλλος βασικός στόχος του Συνδέσμου είναι να μπορεί να ενεργεί εκ μέρους των Μελών του και να προσπαθεί, τόσο να υπερασπίζεται όσο και να διεκδικεί τα δίκαια αιτήματά τους, προάγοντας πάντα και το συμφέρον του Συνδέσμου.

4342847488068475 image

 

Επίσης, βασικό μέλημα του Συνδέσμου είναι μέσω του ΚΕΒΕ,  του οποίου ο Σύνδεσμος είναι μέλος, να ασκεί και ένα συμβουλευτικό ρόλο προς τα αρμόδια όργανα του κράτους τα οποία χειρίζονται ή/και άπτονται των σχετικών θεμάτων με την εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού.   

Η ανάγκη για μετεξέλιξη του Συνδέσμου κατέστη αναγκαία ένεκα, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της Τεχνολογίας και των Digital όσο και της αυξημένης ανάγκης για εργοδότηση ανθρώπινου δυναμικού στην κυπριακή αγορά και όχι μόνο.

«Στην εποχή που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην οποία κυριαχεί η τάση τα πάντα να γίνονται ηλεκτρονικά ή/και ψηφιακά, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν επιβεβλημένη ανάγκη και δικός μας Σύνδεσμος να εξελιχθεί, ούτως ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις αλλαγές της νέας αυτής ψηφιακής εποχής.

Γενικότερα, το θέμα της εισαγωγής εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες είναι σημαντικό, καθότι οι ξένοι εργάτες είναι πολύ χρήσιμοι για την οικονομία της χώρας μας και προσφέρουν λύσεις στις επιχειρήσεις που αδυνατούν να λειτουργήσουν εύρυθμα λόγω έλλειψης ντόπιου εργατικού δυναμικού. Επιπρόσθετα, με αυτό τον τρόπο η παρουσία ξένων εργατών βοηθά στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για Κύπριους σε επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εταιρεία-Ιδιωτικό Γραφείο Εξευρέσεως Ανθρώπινου Δυναμικού-, το οποίο είναι εγκεκριμένο και κατέχει την εν λόγω Άδεια από το Γραφείο Εργασίας», αναφέρει στο InBusinessNews o πρόεδρος του Συνδέσμου, Αντώνης Ορθοδόξου.

Ο λόγος του φαινομένου

Διαπίστωση του Συνδέσμου αποτελεί πως στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια η αγορά εργασίας λειτουργεί με αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης και ως εκ τούτου επικρατούν στην αγορά εργασίας συνθήκες έλλειψης εργατικού δυναμικού κυρίως στους τομείς της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις ως προς την ομαλή λειτουργία τους, με την ΠΟΙΓΕΕ να οριοθετεί ως βασικό λόγο του φαινομένου αυτού την έφεση των συμπατριωτών μας ως προς την στροφή τους σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ως εκ τούτου ακολουθεί ως συνέπεια η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων, όπως ονομάζεται.

Γι’ αυτό τον λόγο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, και αφού η τάση αυτή δεν συνάδει με την κάλυψη των χαμηλής ποιότητας επαγγελμάτων και ειδικών επαγγελμάτων που αφορούν τους ανειδίκευτους εργάτες αυξάνεται η απόσταση μεταξύ του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού-προσόντων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων που προκύπτουν.

Επί των πιο πάνω, όπως σημειώνεται από πλευράς Συνδέσμου, γίνεται εμφανές πως η στροφή και ζήτηση για προσωπικό από άλλες χώρες είναι απαραίτητη. Βεβαίως, όπως τονίζει, σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται η εισαγωγή εργατών από τρίτες χώρες εκεί που μπορεί πράγματι να εξασφαλιστεί ντόπιο εργατικό δυναμικό και με κάθε σεβασμό δεν πρέπει να επηρεάζονται τα δικαιώματα των Κυπρίων εργοδοτουμένων. Ακριβώς για αυτό το λόγο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική για παραχώρηση αδειών εισαγωγής σε ξένο εργατικό δυναμικό με σκοπό να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των ξένων εργατών.

Οι περισσότερες ανάγκες

Σύμφωνα με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας τη δεδομένη στιγμή περισσότερη ανάγκη για εργατικό δυναμικό υπάρχει γενικότερα στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, στο Λιανικό Εμπόριο και στην Εστίαση και ειδικότερα σε μάγειρες, βοηθούς κουζίνας, καθαρίστριες, σερβιτόρους, υπαλλήλους υποδοχής, φροντιστές κήπου, αχθοφόρους, πωλήτριες, υπαλλήλους ταμείου, διανομείς, εργάτες γεωργίας και κτηνοτροφίας, εργάτες ειδικευμένους και ανειδίκευτους σε εργοστάσια, εργάτες στην οικοδομική βιομηχανία και άλλα συναφή επαγγέλματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εργατικό δυναμικό το οποίο φέρνει η Κύπρος προέρχεται σε κυριότερο βαθμό από Φιλιππίνες, Ινδία, Νεπάλ, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Σρι Λάνκα και Αίγυπτο αλλά και σε μικρότερο βαθμό και από κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Πώς συμβάλλει η ΠΟΙΓΕΕ

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεων Εργασίας, συνδεδεμένη και μέλος του ΚΕΒΕ, βεβαίως μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση της προβλήματος της  έλλειψης προσωπικού που παρατηρείται στην Κύπρο, λειτουργώντας ως ταχυδρόμος μεταξύ των επιχειρήσεων, που αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και της εισαγωγής ξένου εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες.

Επιπλέον, μεταφέρει τις απόψεις της, ως μέλος Κοινωνικού Εταίρου και αυτός με τη σειρά του που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία του Κοινωνικού Διαλόγου, μέσω της οποίας χαράσσεται η στρατηγική πολιτική για τα κριτήρια παραχώρησης, διαπραγματεύεται και μεταφέρει τις απόψεις και τις ανάγκες σε αριθμούς για την παραχώρηση αδειών ξένων εργατών.

Επιπρόσθετα, πολύ συχνά αποστέλλει σχετικές επιστολές προς τα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα για απλοποίηση των διαδικασιών και άλλων ενεργειών και αποστολή σχετικών εμπεριστατωμένων υπομνημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την εκλογική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΒΕ στις 18 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου καταρτίστηκε ως εξής:

4342847853730131 image

 

Τα μέλη της ΠΟΙΓΕΕ

Πιο κάτω ακολουθεί η λίστα με τα ιδιωτικά γραφεία, χωρισμένα ανά επαρχία, που είναι μέλη της ΠΟΙΓΕΕ:

4342848780052193 ΛΕΥΚΩΣΙΑ


 
4342848758368332 ΛΕΜΕΣΟΣ


 
4342850535820938 ΛΑΡΝΑΚΑ 2


 
4342848764764291 παφοσ


 

4342848774904226 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ


 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας