Φιάκκου: Εγγύηση βιώσιμης ανάπτυξης η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

InBusinessNews  22/01/2022 07:00
Φιάκκου: Εγγύηση βιώσιμης ανάπτυξης η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Φιάκκου: Εγγύηση βιώσιμης ανάπτυξης η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

InBusinessNews  22/01/2022 07:00

Πρωτοπορεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ), αφού έγινε ο πρώτος δημόσιος οργανισμός που αναδείχτηκε ως εργοδότης επιλογής, λαμβάνοντας την πιστοποίηση Great Place to Work®.

Η Πρόεδρος της Αρχής, Ιωάννα Φιάκκου, ανέλυσε σε συνέντευξή της στο InBusinessNews την εργασιακή κουλτούρα και το περιβάλλον εντός του Οργανισμού, υπογραμμίζοντας ότι η πιστοποίηση αντανακλά τη δέσμευση της ΕΑΣ για βιώσιμη ανάπτυξη.

«Μέσα από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας και την παροχή ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει την επαγγελματική, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη, διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα του Οργανισμού και κατά συνέπεια, η υγιής και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα», ανέφερε η κα. Φιάκκου.

 

Διαβάστε ακόμα:

Ο κατώτατος μισθός και πώς τον βλέπουν ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ

Τα εκλεπτυσμένα εστιατόρια στα ξενοδοχεία της Κύπρου (pics)

Πρόσφατα η ΕΑΣ πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work®. Πώς θα περιγράφατε το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρετε στο προσωπικό σας;

Η πιστοποίησή μας ως Great Place to Work® έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Οργανισμό, καθώς πρόκειται για τον πρώτο οργανισμό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, η πιστοποίηση αυτή αποκτήθηκε μέσω αξιολόγησης που έτυχε ο Οργανισμός από το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό του, κάτι που μας δίδει ιδιαίτερη ικανοποίηση και λειτουργεί ως κίνητρο για να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς όφελος των μελών του προσωπικού και της κοινωνίας ευρύτερα.

Κινητήρια δύναμη για εμάς αποτελούν οι άνθρωποι μας, γι’ αυτό και στην Αρχή επενδύουμε διαρκώς στην οικοδόμηση και τη διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με κάθε μέλος του προσωπικού. Προς αυτή την κατεύθυνση μεριμνούμε ώστε να προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο διακρίνεται για τον σεβασμό της προσωπικότητας καθενός από τα μέλη του προσωπικού, την ποικιλομορφία σκέψης, το ομαδικό πνεύμα, διασφαλίζοντας έτσι ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, την παροχή κινήτρων και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Αναγνωρίζουμε ότι η ύπαρξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού και την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει. Απώτερος στόχος μας, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους εποπτευόμενους και το κοινωνικό σύνολο, προς επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων και της αποστολής μας.


Επιμόρφωση και εξειδίκευση προσωπικού

Στο θέμα της εκπαίδευσης του προσωπικού, ποιες ευκαιρίες προσφέρετε;

Δεδομένου ότι, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για την Αρχή τον πυρήνα της λειτουργίας της, επενδύουμε στη συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση του. Διασφαλίζουμε ότι, βάσει ετήσιου μαθησιακού πλάνου, το προσωπικό λαμβάνει τακτικές και συχνές εκπαιδεύσεις στον τομέα των αρμοδιοτήτων του, ούτως ώστε να εξειδικεύεται πλήρως αναλόγως των καθηκόντων του. Πέραν της επαγγελματικής κατάρτισης και τεχνικών γνώσεων που αποκτά το προσωπικό, προσφέρουμε σφαιρική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, προσωπικής ανάπτυξης και απόκτησης δεξιοτήτων ζωής.

Επιπλέον, το προσωπικό παρακολουθεί τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals ) των Ηνωμένων Εθνών, ενώ για την καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας, ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν στις εθελοντικές δραστηριότητες του Οργανισμού. Να αναφέρω ότι, τα Χριστούγεννα του 2021 το προσωπικό συμμετείχε στην εκστρατεία «Υιοθετήστε Μια Οικογένεια».

Μέσα από τις ενέργειες κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούμε, πέρα από την προσφορά στην κοινωνία, συμβάλλουμε και στην προσωπική ανάπτυξη των μελών του προσωπικού. Ενδεικτικά, εντός του 2021, συμμετείχαμε στην Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού Παραλιών υπό την αιγίδα του Together Cyprus, ενώ διοργανώσαμε διαδραστικό σεμινάριο για υγιεινή διατροφή και υγιούς τρόπου ζωής στον χώρο εργασίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, καθώς και εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).


Καμία ανοχή σε δωροδοκία και διαφθορά

Πού αποσκοπεί η πρόσφατη παρέμβαση της Αρχής για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς;

Στόχος μας είναι η πιστοποίηση της Αρχής με το Πρότυπο ISO37001, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας. Ενέργεια η οποία είναι προγραμματισμένη περί τα τέλη Μαρτίου 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το συγκεκριμένο πρότυπο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους οργανισμούς, καθώς τους επιτρέπει να παρέχουν διαβεβαίωση στο προσωπικό,  τους συνεργάτες και την κοινωνία ότι έχουν εφαρμόσει διεθνώς αναγνωρισμένους ελέγχους και βέλτιστες πρακτικές κατά της δωροδοκίας, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία και τη φήμη τους.

Η Αρχή έχει εκπονήσει και εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση και την πρόληψη φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό τέτοιων περιστατικών. Εξάλλου, η καταπολέμηση φαινομένων δωροδοκίας και διαφθοράς αποτελεί ουσιαστική επιδίωξη του στόχου 16 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), τους οποίους έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Αρχή. 

Η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς που υιοθετήσαμε περιλαμβάνει μηχανισμούς και διαδικασίες για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία, καθώς και για την εμπιστευτική καταγγελία πιθανών παραβάσεων της πολιτικής κατά της διαφθοράς στα αρμόδια πρόσωπα και τμήματα της ΕΑΣ. Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να χαιρετίσω την ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων από την Κυβέρνηση την τρέχουσα εβδομάδα.

Ποιους αφορά η Πολιτική κατά της Διαφθοράς;

Η Πολιτική είναι δεσμευτική για το προσωπικό της ΕΑΣ και τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμοί δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εποπτευόμενοι, κοινοπραξίες, εταίροι/συνεργάτες κοινοπραξιών, πάροχοι εξωτερικής ανάθεσης, σύμβουλοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές, διαμεσολαβητές και επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο το προσωπικό του Οργανισμού όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς, τυγχάνουν και θα τυγχάνουν εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσής τους με την Πολιτική. Η διατήρηση υψηλών προτύπων ηθικής σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της Αρχής είναι αδιαπραγμάτευτη και τηρούμε μηδενική ανοχή ως προς τις δραστηριότητες δωροδοκίας και διαφθοράς.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας