ServPRO: Ο ευέλικτος οργανισμός με το one-stop-shop υπηρεσιών

Μάριος Ρούσσος  14/09/2021 06:35
ServPRO: Ο ευέλικτος οργανισμός με το one-stop-shop υπηρεσιών

ServPRO: Ο ευέλικτος οργανισμός με το one-stop-shop υπηρεσιών

Μάριος Ρούσσος  14/09/2021 06:35

Ο τομέας των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών στην Κύπρο καλείται να λειτουργήσει στις συνθήκες του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί, και ο οποίος επιτάσσει τη συνεχή εξέλιξη, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και την αδιάκοπη αναβάθμιση των υπηρεσιών που οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο προσφέρουν. Αυτό ακριβώς κάνει στην μέχρι σήμερα διαδρομή της  της η ServPro.

Διαβάστε ακόμα: 

Ένα ολοκληρωτικά νέο look για το Foody

Έτσι θα γίνει το νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην ελεύθερη Αμμόχωστο

Ο FCCA-Director & CEO της ServPRO, Πέτρος Θεοδότου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων της εταιρείας, στις 29 Σεπτεμβρίου, μιλά στο InBusinessNews για όλο το πακέτο των υπηρεσιών που προσφέρονται, αλλά και τα πλεονεκτήματα της ServPRO μέσα από το one-stop-shop. Ο κ. Θεοδότου κάνει μία αναδρομή της πορείας της ServPRO με τα σημαντικότερα milestones, που οδήγησαν σε καίριες συνεργασίες.

Πείτε μας για τις υπηρεσίες που προσφέρετε και τη σημασία του one-stop-shop...

Η ομάδα της ServPRO αποτελείται από επαγγελματικά στελέχη, όπως εγκεκριμένους λογιστές και εγγεγραμμένους ελεγκτές μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), συνεργάτες δικηγόρους, επιχειρηματικούς συμβούλους και άλλους επαγγελματίες. Οι εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς και η επαγγελματική μας πείρα, μας εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Λογιστικές υπηρεσίες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – IFRS) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου.

β) Ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ – ISA).

γ) Διοικητικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την εγγραφή, μεταφορά έδρας, κλείσιμο καθώς και αλλαγές στη δομή εταιρειών και άλλων οντοτήτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, την παροχή υπηρεσιών διευθυντών, γραμματέα και άλλων διοικητικών υπηρεσιών, τη σύσταση καταπιστευμάτων και την επίλυση διαφορών.

δ) Νομικές υπηρεσίες στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, στο εμπόριο, στην προστασία της ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων, στην εργοδότηση, στην μετανάστευση, στην προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας (IP) και στα ακίνητα.

ε) Φορολογικές υπηρεσίες που αφορούν τόσο την άμεση όσο και την έμμεση φορολογία νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων και φορολογικό σχεδιασμό.

ζ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων την εγκατάσταση, δημιουργία υποδομής και δραστηριοποίηση διεθνών εταιρειών στην Κύπρο, συγχωνεύσεις και εξαγορές (Μ&Α), μελέτες βιωσιμότητας, δέουσα επιμέλεια (due diligence), καθώς και συμβουλές σε εξειδικευμένους τομείς.

Ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ServPRO είναι το one-stop-shop που παρέχει το γραφείο μας για επαγγελματικές υπηρεσίες. Οι πελάτες μας προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό και περιλαμβάνουν επενδυτές, εταιρείες με διεθνή παρουσία, start-ups και άλλους οργανισμούς.

Είναι πολύ σημαντικό για τον πελάτη που βρίσκεται συνήθως στο εξωτερικό και δεν γνωρίζει σύμβουλους και επαγγελματίες στην Κύπρο, να μπορεί να επικοινωνεί και να λαμβάνει όλες τις επαγγελματικές υπηρεσίες που χρειάζεται από ένα και μόνο γραφείο.

Το one-stop-shop παρέχει στον πελάτη άμεση ανταπόκριση και διεκπεραίωση της εργασίας σε λιγότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος, εφόσον εξασφαλίζει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες από ένα και μόνο παροχέα.

Επιπρόσθετα, το one-stop-shop προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και ποιοτικότερη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από μια ομάδα αποτελούμενη από επαγγελματίες που συνεργάζονται μεταξύ τους και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του πελάτη.

Τα τελευταία χρόνια έχετε αναπτύξει κάποιες συνεργασίες στο εξωτερικό. Πείτε μας τη σημασία τους και πώς επωφελούνται οι πελάτες σας μέσα από αυτές.

Έχουμε πράγματι αναπτύξει συνεργασίες στο εξωτερικό με επαγγελματίες δικηγόρους, λογιστές, τραπεζικά ιδρύματα και άλλους επιχειρηματικούς σύμβουλους. Αυτό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του γραφείου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πελάτες μας προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό.

Είναι όμως σημαντικό και για τους πελάτες μας, οι οποίοι είτε λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από συνεργάτες μας είτε επικοινωνούν μαζί μας μέσω των συμβούλων τους και συνεργατών μας. Οι συνεργάτες μας παρέχουν επίσης τη δυνατότητα να εξετάζουμε νομοθετικά, φορολογικά, διαδικαστικά και άλλα θέματα σε σχέση με τη χώρα που δραστηριοποιούνται, γεγονός το οποίο είναι πλεονέκτημα για τους πελάτες μας καθώς παίρνουν όλες τις υπηρεσίες που επιθυμούν από ένα παροχέα.

Μέσα από τις συνεργασίες και τις διακρίσεις σας έχετε θέσει τον πήχη ψηλά. Πείτε μας για τα σημαντικότερα milestones της εταιρείας.

Η ServPRO άρχισε τις δραστηριότητες της το 2011 ως πιστοποιημένο μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με την παροχή λογιστικών, ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών.

Το 2014, παρά τις δυσκολίες που επικρατούσαν ένεκα της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, οι δραστηριότητες του γραφείου μας επεκτάθηκαν με τη σύσταση της εταιρείας ServPRO Management Ltd και την εξασφάλιση επιπλέον πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος από τον ΣΕΛΚ για διοικητικές υπηρεσίες. Η προσπάθεια αυτή προώθησε και την ανάπτυξη συνεργασίας με την δικηγόρο Αλεξάνδρα Κήπου.

Το 2015 ήταν ένα ιδιαίτερο έτος για το γραφείο μας με την πιστοποίηση ISO 9001:2015 και την αναγνώριση του γραφείου μας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης (Approved Employer) από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Από το 2016 και μετέπειτα, η ομάδα μας συνέχισε να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται σταδιακά, ενώ το 2018 ενισχύθηκε με την εξαγορά και συγχώνευση του λογιστικού και ελεγκτικού γραφείου που διατηρούσε η Νικολαΐς Γιαννάκη, η οποία ανέλαβε το τμήμα των λογιστικών υπηρεσιών του γραφείου.

Το 2020 ενταχθήκαμε στο σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων και έχουμε αναβαθμίσει τις ψηφιακές υποδομές του γραφείου μας, έτσι ώστε να λειτουργούμε αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα σε ένα σύγχρονο, τεχνολογικό περιβάλλον.

Από το 2021, η ServPRO έχει καθορισθεί ως το εθνικό μέλος για την Κύπρο της Auditaxes International. Η διάκριση αυτή είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη του γραφείου μας σε διεθνές επίπεδο.

Επιπρόσθετα, το τρέχον έτος 2021 η ομάδα μας εορτάζει 10 χρόνια παροχής εξαίρετης ποιότητας υπηρεσιών και πρακτικών λύσεων σε ένα συνεχές επεκτεινόμενο, πολυεθνικό πελατολόγιο.

Ποιες είναι βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στον τομέα σας και πώς βλέπετε τον ανταγωνισμό στην Κύπρο;

Σίγουρα μια από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σχετίζεται με την πανδημία Covid-19, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, τόσο τις οικονομίες των περισσοτέρων χωρών όσο και αρκετών υφιστάμενων και υποψήφιων πελατών μας.

Άλλη μια πρόκληση είναι ο αυξημένος αριθμός διεθνών, ευρωπαϊκών και κυπριακών αλλαγών, διαδικασιών και απαιτήσεων που επιβάλλονται με νομοθεσίες, κανονισμούς, διαδικασίες και άλλα μέτρα και η συμμόρφωση που απαιτείται από επαγγελματικά γραφεία και συμβούλους. Η συμμόρφωση με αυτά τα νέα δεδομένα απαιτεί συνεχή επιμόρφωση, χρονοβόρες διαδικασίες, επιπρόσθετο προσωπικό και σημαντικό κόστος.

Ως Κύπρος αντιμετωπίζουμε επίσης αρκετό ανταγωνισμό από άλλα κράτη και δικαιοδοσίες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια προσπάθεια από διάφορα κράτη να προσφέρουν περισσότερα φορολογικά και άλλα κίνητρα για προσέλκυση επενδυτών που σίγουρα επηρεάζει το επάγγελμα. Χρειάζεται συνεχής αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και παροχή κινήτρων με βάση τη νέα τάξη πραγμάτων για να παραμείνει η Κύπρος ανταγωνιστική στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Ο ανταγωνισμός στην Κύπρο είναι αρκετά μεγάλος λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των γραφείων παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν λογιστικά και δικηγορικά γραφεία καθώς και γραφεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, ενώ η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον επαγγελματισμό, τον εκσυγχρονισμό και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει να επιδείξει το κάθε γραφείο.

Πώς ο παράγοντας της πανδημίας μετατόπισε ή άλλαξε την εταιρεία σας;

Η πανδημία επηρέασε δυστυχώς, τόσο τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου όσο και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ομαλά και αποδοτικά καθώς και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε την ίδια ποιότητα υπηρεσιών προς τους πελάτες μας αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε μια σειρά μέτρων, τα οποία χωρίζονται σε τρεις κύριους πυλώνες:

Πρώτος πυλώνας ήταν ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, συστημάτων και λογισμικών της εταιρείας. Εντάξαμε τη ψηφιακή τεχνολογία και αναβαθμίσαμε σημαντικά συστήματα σε λύσεις cloud.

Δεύτερος πυλώνας αφορούσε το θεσμό της απομακρυσμένης εργασίας (remote work), με εργασία από το σπίτι τόσο κατά την περίοδο της ολικής και μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας όσο και αργότερα. Ακόμα και σήμερα εφαρμόζουμε την απομακρυσμένη εργασία με αρκετά καλά αποτελέσματα.

Ο τρίτος πυλώνας αφορούσε την εναλλακτική επικοινωνία με τους πελάτες μας και την εξυπηρέτηση τους, αφού η πραγματοποίηση ταξιδιών και η φυσική επαφή με συναντήσεις δεν ήταν πλέον στις εφικτές επιλογές μας. Αυτό επηρέασε, και ακόμη επηρεάζει, τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας παρόλο που εφαρμόσαμε και στην περίπτωση αυτή διαδικτυακές συναντήσεις (online meetings) και άλλα μέσα εναλλακτικής επικοινωνίας.

Όμως όπως η κάθε κρίση βέβαια έτσι και η πανδημία δημιούργησε και ευκαιρίες. Μας έχει αναγκάσει να αναβαθμιστούμε, να εκσυγχρονιστούμε και να εφαρμόσουμε συστήματα και τεχνικές, με ευεργετικά αποτελέσματα, που μας οδηγούν στα επόμενα βήματα.   

Ποια τα επόμενα σχέδια της εταιρείας και πού την οραματίζεστε σε μερικά χρόνια;

Τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας της εταιρείας έχουμε να επιδείξουμε, μέσα από αντίξοες συνθήκες που δημιούργησαν πρώτα η οικονομική κρίση του 2013 και μετά η πρόσφατη πανδημία, μια συνεχή ανάπτυξη και έχουμε καταφέρει καλλιεργήσουμε μια εσωτερική κουλτούρα που μας βοηθά να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Στα βασικά σχέδια μας για τα επόμενα χρόνια είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μας τόσο με στοχευμένες ενέργειες στις αγορές που ήδη δραστηριοποιούμαστε όσο και με την προώθηση των υπηρεσιών μας σε νέες αγορές. Λόγω των συνεχών εξελίξεων και αλλαγών που επηρεάζουν τον τομέα μας, η εισαγωγή νέων υπηρεσιών και η συνεχείς εκπαίδευση και εξέλιξη του επαγγελματικού μας προσωπικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Άλλος σημαντικός στόχος που έχουμε θέσει, ο οποίος εν μέρει αποτελεί και το όραμά μας, είναι η διατήρηση και περαιτέρω καλλιέργεια της εταιρικής κουλτούρας που έχουμε υιοθετήσει από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας με την αναγνώριση της ομάδας μας ως το προτιμητέο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό μας.

Το κύριο όραμά μας παραμένει η δημιουργία ενός ευέλικτου οργανισμού στην Κύπρο με παρουσία στο εξωτερικό, ο οποίος να αποτελεί την ιδανική επιλογή του πελάτη που αναζητεί επαγγελματικές λύσεις που να υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

Φέτος συμπληρώνετε δέα χρόνια και τα γιορτάζετε με ένα μοναδικό event το Σεπτέμβριο. Τι να αναμένουμε;

Το τρέχον έτος είναι ίσως το σημαντικότερο για την ομάδα μας, η οποία εορτάζει 10 χρόνια παροχής εξαίρετης ποιότητας υπηρεσιών και πρακτικών λύσεων σε ένα συνεχές επεκτεινόμενο, πολυεθνικό πελατολόγιο. Με αφορμή των εορτασμών μας, στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 η ομάδα μας, συνοδευόμενη από τις οικογένειές μας, τους πελάτες και συνεργάτες μας, και άλλους προσκεκλημένους, θα παρευρεθεί σε μία εκλεκτή εκδήλωση για να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια της επιτυχούς παρουσίας μας.

Η εκδήλωσή μας αποτελεί επέκταση σειράς δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν επιλεχθεί για τη σηματοδότηση των 10 ετών λειτουργίας μας, και συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας, εταιρικά δώρα με περιβαλλοντική συνείδηση (βιώσιμα), παρουσίαση και διαφήμιση της ομάδας μας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας