Επιχορηγημένο Πρόγραμμα Εργατικής Νομοθεσίας

Δελτίο Τύπου  28/01/2020 10:09
Επιχορηγημένο Πρόγραμμα Εργατικής Νομοθεσίας

Επιχορηγημένο Πρόγραμμα Εργατικής Νομοθεσίας

Δελτίο Τύπου  28/01/2020 10:09
Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός SocialSpace Academy, member of CIBIT παρουσιάζει την “Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Νομικό πλαίσιο & πρακτική εφαρμογή στον επαγγελματικό χώρο” ,απαραίτητο πρόγραμμα για κάθε εταιρεία.

Ένα ολοκληρωμένο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πλούσιο σε θεματολογία, το οποίο παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών και διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας στον χώρο εργασίας.

Σκοπός του εξειδικευμένου προγράμματος είναι να αναπτύξετε τις γνώσεις σας στις πρόσφατες αλλαγές στη Νομοθεσία (Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προστασία Μητρότητας, Προστασία Μισθών), στις αλλαγές στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα GDPR 2016/679 (Υποχρεώσεις και έντυπα) και στις τελευταίες αποφάσεις Ανώτατου & Εργατικού Δικαστηρίου.

Η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών, κανονισμών και διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στον επαγγελματικό χώρο, αποτελεί νομική υποχρέωση και ηθική ευθύνη του κάθε Oργανισμού που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξαρτήτως μεγέθους και κύκλου εργασιών. Επίσης, οι σωστές και υγιείς εργασιακές  σχέσεις (Εργοδότη και εκπροσώπων αυτού με τους εργοδοτούμενους), συμβάλλουν στην καλύτερη συνεργασία και σε ψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Λειτουργούς Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνους και Προϊστάμενους Τμημάτων, Λειτουργούς Μισθοδοσίας, Επαγγελματίες Λογιστές, Σύμβουλους Επιχειρήσεων και προσωπικό σε θέσεις με ουσιαστικές ευθύνες σε θέματα εργασιακών σχέσεων και διαχείρισης ατόμων στον Οργανισμό τους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ:
  1. Να γνωρίζετε τις βασικές διαφορές της μισθωτής απασχόλησης από την Αγορά Υπηρεσιών.
  2. Να γνωρίζετε τις βασικές πληροφορίες μιας σύμβασης/συμβολαίου εργασίας και πότε δύναται να τροποποιηθεί.
  3. Να γνωρίζετε τις βασικές πρόνοιες, τη νομοθεσία για την ετήσια άδεια, την άδεια ασθενείας, γονική άδεια, άδεια μητρότητας και πατρότητας κ.α.
  4. Να κατανοήσετε το πώς προστατεύεται η μητρότητα και ποιες οι βασικές  υποχρεώσεις απέναντι στις εγκύους / γαλουχούσες εργαζόμενες.
  5. Να αντιλαμβάνεστε το ποιες συμπεριφορές μπορεί να στοιχειοθετούν  παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
  6. Να γνωρίζετε τους λόγους νόμιμου και δικαιολογημένου τερματισμού της απασχόλησης ενός εργοδοτούμενου και τη σωστή διαδικασία.
  7. Να διαχειρίζεστε σωστά τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού.
  8. Να ενημερωθείτε για το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου.
  9. Να γνωρίζετε τις βασικές αρχές Γενικού Σχεδίου Υγείας ( ΓΕΣΥ) 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.socialspaceacademy.com ή στο 22261088.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας